< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Простий підхід до вибору портфеля: теорія попиту на активи

Припустімо, що ви раптово розбагатіли. Можливо, ви виграли 25 млн. дол. у лотерею і перший платіж на суму 600 тис. дол. вам уже надійшов. Або ваша люба покійна тітка заповіла вам 200 000 дол. спадщини. Існує чимало справ, які ви хотіли зробити за рахунок несподіваного багатства: зробити перший внесок за придбаний великий будинок, купити "Ферарі" або вкласти гроші в золоті монети, землю, векселі Державної скарбниці або акції IBM. Як вирішити, який набір (портфель) активів вам варто мати, щоб зберегти ваше новознайдене багатство? Який критерій вам слід використовувати для правильного вибору серед цих різних видів багатства? Чи вам варто купити один вид активу, чи декілька різних видів?

Цей розділ допоможе відповісти на це питання через вивчення економічної теорії, що відома як теорія попиту на активи (теорія вибору портфеля). Ця теорія - одне з основних аналітичних знарядь для вивчення грошей, банківської справи і фінансових ринків. Вона окреслює критерії, що важливі для розв'язання питання, які активи варто купувати. Крім того, ця теорія дає нам розуміння, чому варто диверсифікувати наш портфель і не класти всі наші яйця в один кошик.

У подальших розділах ми застосуємо теорію попиту на активи, щоб дослідити багато економічних явищ, таких, як поведінка процентних ставок, банківські активи і управління пасивами, процес формування пропозиції грошей, еволюція банківської системи, фінансові інновації, попит на гроші, та теорію поведінки фінансових ринків.

Визначники попиту на активи

Актив - це частина майна, яке є нагромадженням вартості: такі статті, як гроші, облігації, акції, твори мистецтва, земля, будинки, сільськогосподарські машини, устаткування в обробній промисловості і таке інше - все це активи. Зіткнувшись із питанням: купувати і тримати певний актив чи купувати один актив, а не інший,- індивід повинен розглянути такі обставини:

  • 1. Багатство, сукупні ресурси, що досяжні для індивіда.
  • 2. Сподіваний доход на один актив стосовно сподіваного доходу на активи
  • 3. Ступінь невизначеності або ризику, що пов'язаний з доходом на актив, стосовно альтернативних активів.
  • 4. Ліквідність одного активу стосовно альтернативних активів, тобто наскільки швидко і легко його можна перетворити у готівку.

Порада

Коли ми аналізуємо кожний фактор, що впливає на попит на активи, пам'ятаймо, що ми завжди утримуємо всі наші фактори незмінними. Додатково подумайте також про те, як зміни у кожному факторі впливали б на ваше рішення купувати певний актив, скажімо, будинок чи звичайні акції. Цей інтуїтивний підхід допоможе вам зрозуміти, як ця теорія працює.

Багатство (майно)

Коли особа виявляє, що її багатство збільшилося, то вона має більше наявних ресурсів, за які купує активи. Тому не дивно, що кількість активів, яких потребує особа, збільшується. Попит на різні активи справді пов'язаний з різною реакцією на зміни у майні. Величина попиту на ряд активів зростає швидше зі збільшенням майна, ніж величина попиту на інші активи. Ступінь цього реагування вимірюється за допомогою поняття, що називається майновою еластичністю попиту, або еластичністю попиту за майном (яке подібне до поняття доходної еластичності попиту, що вивчалося у курсі економічної теорії). Майнова еластичність попиту вимірює, на скільки (все інше залишається без змін) величина попиту на актив змінюється у процентному вираженні у відповідь на однопроцентну зміну у майні:

Якщо, наприклад, величина попиту на готівку збільшується тільки на 50 % тоді, коли майно зростає на 100 %, кажуть, що готівка має майнову еластичність попиту - 1 /2. Якщо для звичайної акції величина попиту збільшується на 200 %, коли багатство зросло на 100 %, тоді майнова еластичність попиту становить 2.

Активи можна розділити на дві групи у залежності від значення їхньої майнової еластичності попиту. Певний актив є активом нижчого порядку, якщо його існує стільки, скільки люди хочуть нагромаджувати. Тому, коли майно зростає, то відсоток збільшення у величині попиту на цей актив менший за відсоток збільшення майна. Іншими словами, майнова еластичність цього активу менша від одиниці. Оскільки величина попиту на актив нижчого порядку не збільшується пропорційно до зростання майна, то величина цього активу, якою люди хочуть володіти, щодо їхнього майна, падає, коли майно зростає. Актив є активом вищого порядку, коли його майнова еластичність більша за одиницю, і тоді, якщо майно зростає, то величина попиту на цей актив зростає швидше за майно, і величина, якою люди хочуть володіти, щодо їхнього майна, збільшується. Звичайні акції і муніципальні облігації - це приклади активів вищого порядку. Часто ці активи називають активами розкоші. Готівка і вклади на поточних рахунках - це активи нижчого порядку, або активи першої потреби.

Впливи змін у майні на величину попиту на актив можна підсумувати: за умов утримання всіх інших обставин незмінними, збільшення майна підвищує величину попиту на певний актив. Збільшення у величині попиту є більшим, коли актив радше є вищого, а не нижчого порядку.

Сподівані доходи

У попередньому розділі ми бачили, що доход на певний актив вимірює, скільки ми отримуємо від володіння цим активом. Коли приймаємо рішення купити певний актив, то на нас впливає, який доход на цей актив отримаємо. Якщо облігація "Mobil Oil Corporation", наприклад, дає норму доходу 15 % протягом половини часу і 5 % протягом іншої половини, тоді сподіваний доход на облігацію (можна думати про нього як про середній доход) є 10 %1. Якщо сподіваний доход на облігацію "Mobil Oil" зростає щодо сподіваного доходу на альтернативні активи, а всі інші обставини залишаються без змін, тоді ця облігація стає бажанішою для купівлі і величина попиту на неї збільшується. Це може відбутися одним із двох способів: (1) коли сподіваний доход на облігацію "Mobil Oil" зростає, тоді як доход на певний альтернативний актив, скажімо, акцію "American Broadcasting Corporation", залишається незмінним, або (2) коли доход на альтернативний актив - "American Broadcasting Corporation" падає, тоді як доход на облігацію

"Mobil Oil" залишається незмінним. Підсумуємо: збільшення сподіваного доходу на певний актив щодо доходу на альтернативний актив, коли все інше залишається без змін, збільшує величину попиту на цей актив.

Ризик

Ступінь ризику або невизначеності доходів на певний актив також впливає на попит на даний актив. Розглянемо два активи: акцію авіакомпанії і акцію автобусної компанії. Припустімо, що акція авіакомпанії дає 15 % доходу протягом половини часу і 5 % протягом іншої половини часу, і сподіваний доход становить 10 %. Акція автобусної компанії постійно дає доход 10 %. Акція авіакомпанії містить невизначеність, що пов'язана з її доходом, і тому має більший ризик, ніж акція автобусної компанії, доходи якої стабільні і.

Особа, що не схильна до ризику, віддасть перевагу акції автобусної компанії (певна справа) перед акцією авіакомпанії (ризиковіший актив), навіть коли акції дають однаковий сподіваний доход 10 %. З другого боку, є особи, що віддають перевагу ризику. Більшість людей не схильні до ризику за умови, що все інше залишається без змін. Ця більшість віддасть перевагу володінню менш ризиковим активом. Звідси, якщо ризик, що пов'язаний з певним активом, зростає стосовно ризику на альтернативні активи, то величина попиту на цей актив впаде, коли всі інші обставини залишаються без змін.

Ліквідність

Інший фактор, що впливає на попит на актив, є його ліквідність, тобто наскільки швидко цей актив можна перетворити у готівку без значних втрат його вартості Будинок, наприклад, не високоліквідний актив, бо для швидкого його продажу для оплати рахунків, можливо, доведеться значно зменшити його ціну. Мінові витрати по продажу будинку (комісійні брокера, оплата послуг юриста і т. д.) достатньо значні. Векселі Державної скарбниці США, з іншого боку, високоліквідний актив. Його можна продати з низькими міновими витратами на добре організованому ринку, де є багато покупців. Тому цей актив можна швидко продати з низькими витратами. Що вища ліквідність активу щодо альтернативних активів, а все інше залишається без змін, то божа-піший даний актив і більшою буде величина попиту на нього.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >