< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НЕОЯЗИЧНИЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Починаючи з середини XX ст. були зроблені спроби відродження української давньої релігії, але зрозуміло, що в іншому вигляді, ніж вона існувала в дохристиянські часи.

Витоки українського неоязичництва пов’язані з іменем проф. Володимира Шаяна та його течії "Рідна Віра". Зацікавлення релігією виникло у В. Шаяна ще в часи його навчання в Львівському університеті. До ідеї відродження язичництва підштовхнули його студії індуїзму, а також давніх релігій — ведизму, брахманізму та зороастризму. Він помітив велику тотожність у світосприйнятті давніх арію та сучасних йому українців. Опинившись після Другої світової війни на еміграції, Володимир Шани почав творити свою релігійну систему, водночас проводячи велику наукову та суспільну працю. Після смерті В. Шаяна його учні у 1987 р. опублікували його дослідження з язичництва — "Віра Предків Наших". Перші спроби оформити новий рух мали місце ще у 1930—1940-і pp. Так, 1943 p., ним було створено перший " Орден Лицарів Бога Сонця". Але він не проіснував довго, бо вже в 1945 р. В. Шаян створив "Орден Бога Сонця" і висвятив 12 нових членів, який теж занепав через 3 роки. Тож перша громада Української Рідної Віри з’явилась у 1981 р. у канадському місті Гаміл ь-тон. їй вдалось налагодити видання журналу "Українське Відродження", видрукувати цілий ряд праць ідейних лідерів Рідної Віри. Така робота не залишилась безрезул ьтатною, оформилась громада сповідників в далекій Австралії.

У1993 р. у Києві була зареєстрована рідновірська громада, члени якої визнали себе послідовниками В. Шаяна. Ця громада нині має назву Громада українських язичників "Православ’я", яку очолює волхви ня Зореслава (Галина Лозко). її ж зусиллями в травні 2001 р. було зареєстровано Об ’єднання Рідновірів України, як релігійний центр громад Української Рідної Віри (яких налічується лише 5, в Харкові, Чернігівській та Київській областях).

Паралельно до Української Рідної Віри йшов процес самоорганізації ще однієї течії рід новірства — Ріпної Української Віри. Він розпочався 1994 р. коли кілька вінницьких громад вирішили створити Собор Рідної Віри, але їм було відмовлено в реєстрації. Та справа не стояла на місці, і в жовтні 2000 р. одинадцятьма рідновірськими громадами було створено, а наприкінці грудня зареєстровано, Собор Рідної Української Віри, як всеукраїнське об’єднання громад рідновірів. Головою духовного правління Собору РУВ Орієм Безверхим велась та ведеться активна проповідницька діяльність, зокрема: публікація статей, участь у наукових конференціях, видання рідно-вірської обрядової та світоглядної літератури, наприклад праці: "Рідна Віра", "Волховникрідновіра" тощо. Послідовники цього напряму вважають, що В. Шаян, Л. Силенко та інші багато зробили для розбудови основ Рідної Віри, але не змогли її повністю осягнути і відродити. Собор узяв собі за мету з’єднати воєдино їхнє вчення. Вірні Собору Рідної Віри вважають, що Поділля—це особлива територія, тому що саме тут збереглось багато пам’яток дохристиянської культури. Серед усіх неоязичницьких культів "Собор Рідної Віри" відрізняється толерантністю до іншихтечій рідновірства.

15 червня 2003 р. на священній для усіх рідновірів горі Богит було урочисто проголошено про відродження споконвічної релігії українці в-русичів, яку названо було Рідною Православною Вірою. На сьогоднішній день існує 10 громад Рідної Православної Віри, що об’єднують рідновірів Поділля, Київщини, Черкащини, Приазов’я, Закарпаття та Запоріжжя. Конфесію очолює, з титулом — Його Світлість Верховний Волхв Рідної Православної Віри, Володимир Куровський.

Однак найбільшою за кількістю послідовників в Україні є РУН -Віра (повна назва — Об’єднання Синів і Дочок України рідної Української Національної Віри). Засновник цієї релігії — Лев Силенко, який проголосив Себе Учителем і Пророком, утіленням вічного Духу Оріяни-Скитії-Русі-України.

Лев Силенко народився 27 вересня 1920 (?) р. в селі Богоявленсь-кому біля Олександрії. Вчився в Кременчуцькому бібліотечному технікумі. Писав вірші, друкувався в газеті "Соціалістична Полтавщина". Був у Харкові на практиці в бібліотеці ім. В.Короленка. До Кременчука не повернувся до Кременчука, поїхав до Києва, поневірявся на вокзалі, потім їздив на Донбас (ЗУГРЕС, Харцизьк), знов повернувся до Києва. 1940 р. поїхав на заробітки до Москви, працював на будові Те плоенерго централ і. Мобілізований до армії, проходив навчання в Чугуєві, служив писарем. Восени 1941 р. потрапив у полон, утримувався в таборі під Гомелем. Утік, на початку жовтня 1942 р. прийшов до Києва, звідти вирушив до рідного села. Потім знову потрапив до Києва, звідти пішов на захід, опинився в таборі для переміщених осіб, в американській зоні окупації. Навчався в проф. Дмитра Чижевського в Гейдельберзькому університеті. Познайомився з В.Шаяном, захопленим індуїзмом і містичним вченням Блаватської. Видавав журнал "Нове лицарство" накладом 300 прим. Проповідував вірувДажбога.

1953 р. прибув до Канади. Жив у різних містах, з 1966 р. - у Вінніпезі. 1964 р. вважається офіційним початком проповідування РУН Віри. 3 1964 р. Силенко видавав часопис "Рідна Віра" накладом 950примірників. 31966 р. починає називатися Учителем.

У десяти номерах "Рідної Віри" з 1964 р. вміщує 396 сторінок матеріалів для "Мага Віри". "Мага"—у перекладі з санскриту — "могутній", "могуття". Корінь знаходить в українських словах "мужність", "муж", "перемога". Силенко стверджує, що Будда й За-ратуштра були скіфам и, їхні предки походил и з берегів Дніпра.

З грудня 1966 р. в Чикаго оформив першу громаду РУНВіри, яка отримала від американського уряду статус релігійної. Складалася з 53 родин, які відійшли від Грско- Католицької та П равославної Церков.

1969 р. у Вінніпезі Лев Силенко видав книжку "Мага Віра (Гість з Храму Предків)" накладом 3000 примірників

У 1970 р. прихильники РУНВіри вперше складали присягу зі словами: "відходжу від світоглядного і релігійного чужовір’я і приходжу до Рідної Української Національної Віри, утвердженої в науці Учителя Лева Силенка. З вірою в Дажбога, який є субстанцією фізичного і метафізичного починання народу Українського, я кланяюся Рідному стягові і цілую землю Предків моїх". На столі лежав синьо-жовтий прапор, стояла чаша з водою з Дніпра, у мідному посуді була земля з Трипілля. Посередині стояв тризуб (Трисуття, Знамено Даж-боже), біля якого горіла свіча.

 • 28 вересня 1974 р. вперше здійснено обряд висвячення—благословення перших проповідників-рунтат. 30 липня 1978 р. освячено землю під побудову Соборного Храму Святині Матері України в Оріяні. Будівництво триває.
 • 1979 р. вийшла друком "Мага Віра" обсягом 1427 сторінок, а 1987 р. вийшов Катехізис РУНВіри "Навчання. Пісня. Молитви".
 • 1989 р. в Україну починає переправлятися "Мага Віра". 1990 р. починають з’являтися статті про Силенкову віру в Дажбога. Зібрання сповідників РУНВіри влаштовуються в будинку Спілки письмен-ни кі в України в Києві, в редакції журі іалу "Україна", в приміщеннях музеїв.

У вересні 1991 р. було зареєстровано статут громади в Києві. Протягом наступних двох років утворюються громади РУНВіри в Україні: в Полтаві, Харкові, Вінниці, Одесі, Дніпропетровську. 16—17 травня 1992 р. відбувся установчий з’їзд громад вірних РУН Віри в Києві. 1995 р. в Україні почали виходити часописи "Рідна Віра", "Світло Оріяни".

РУН Віра підкреслює свій монотеїстичний характер. Дажбог— свідомість світу, самовол оді юча всевишня сила, безмежність, вічність, воля, яка все облагороджує, дія, яка в людині творить бажання жити, бажання бач йти себе в діях своїх, бажання працювати, учитися, само-утверджуватися і бажання вмерти в обороні життя, в обороні племені свого.

Сім законів правильного життя:

 • 1. Правильне мислення: а) воля; б) мета; в) відвага.
 • 2. Правильне бажання: а) любов; б) справедливість; в) по слідовність.
 • 3. Правильне виконання: а) відповідальність; б) точність; в) дис ципліна.
 • 4. Правильне ставлення до себе й оточення: 1) повноцінне "Я" б) незалежне "Я"; в) небайдуже "Я"; г) узгоджене "Я".
 • 5. Правильне харчування: а) якісна пожива; б) національне ва риво; г) обрядність.
 • 6. Правильна любов: а) ненависть і ощадність; б) співпереживання; в) духовна краса і вірність.
 • 7. Правильна віра: а) природне народження; б) блаженне розу? міння; в) правильне призначення.

Заповіді:

 • 1. Розумій і люби Бога по-рідному.
 • 2. Не поклоняйся чужоземним поняттям Бога.
 • 3. Самовдосканалюй розум, душу і тіло.
 • 4. Вір у себе.
 • 3. Люби родичів своїх.
 • 6. Виховуй дітей своїх у дусі Рідної Віри.
 • 7. Шануй духовність предків своїх.
 • 8. Шануй свята Рідної Віри.
 • 9. Не самозабу вай ся на чужині.
 • 10. Не обмовляй.
 • 11. Живи для добра Вітч изни.
 • 12. Будь правдивим свідком.
 • 13. Обороняй свої скарби і не привласнюй чужі.
 • 14. Не люби ворогів народу твого. Не будь рабом.
 • 15. Не залишай у біді приятеля твого.
 • 16. Незневірюйся.
 • 17. Люби дітей свого і чужого народу.

Впроваджуються нові молитви. "Дажбоже, ти святий дух народу мого", "Дажбоже мій, єдиний ти, як білий світ єдиний — життя тобі присвячую своє, щоб багатів і здраствував мій рід. Єдиний ти, як рідна мати єдина — люблю тебе, шоб кращала й багатішала любов. Єдиний ти, як рідна Вітчизна єдина—освячуюсь тобою, щоб всюди і завжди бути собою. Слава тобі, Дажбоже мій!".

Тризуб фігурує як центральний символ ритуалу РУН Віри - "Трисуття". Стверджується, що Трисуття, починаючи з епохи Трипілля, символізувало три основи життя: Нав (Дух), Яв (Матерія) і Прав (Правила Духовного і Матеріального Життя). Емблема РУНВіри —Трисуття у Сонці, винайдена Силенком.

Духівництво: рунтата, пізніше — рунмами. Одяг рунтата: чорний, синій або білий костюм, під костюмом світло-синя або біла сорочка зі стоячим коміром. На комірі сорочки і на рукавах вишито мізинські меандри. На комір піджака накладаються свядана (від санскр. "свя" і "дяна", священнодіяння), золотисто-блакитні стрічки, вузькі і довгі. На свядані ліворуч і праворуч нашиті вузенькі червоно-чорні смужки. На грудях на ланцюжку в обрамленні сонячного проміння висить тризуб (Трисуття).

Пізніше впроваджено посаду рунмами. Вона одягається в синій, чорний або білий костюм (жакет і спідницю), блузку світло-синю або білузі стоячим, вишитим меандрами комірцем.

Рунтат і рунмам благословляє сам Силенко. При благословенні Силенко торкається пучкою води з Дніпра, землі з Трипілля й чола посвячуваного. Складається присяга.

Влаштовуються семінари для рунтат для засвоєння обрядів освячення дитини, вінчання молодих, поховання спочилого.

На знак зречення християнства посвячувані в РУНВіру змінюють імена на слов’янські: М и рол юб, Святослав, Ярослав, Богдан, Києслав, Світом ир, Любомира, Богдана, Калина, Світослава, Л ель, Лада, Зореслава, Оріянка, Лілія.

Юнаків посвячують у косаки. Силенко стверджує, що слово "косак" походить від "коса". Нібито в давнину українського юнака стригли, лишаючи чуб (косу) як символ відваги, благородства. І тільки значно пізніше поширилося хибне пояснення слова козак (власне, "казак") як похідного від татарського "казак" - розбійник.

Силенко створив також особливі обряди освячення дитини, вінчання молодих, поховання спочилого.

Літочислення подається на основі мізинської культури. Мізинська культура (від с. Мізин Чернігівської обл.) самобутньо постала й оформилася на берегах річок України близько 15 000 років тому. Дослідники виявили залишки помешкань, близько 10 000 різних виробів, унікальні витвори мистецтва, зокрема найдавніший меандровий (геометричний) орнамент—свастики, викарбувані на камені, кістках. Санскритське "свастика", "свастя", за Силенком, відповідає українському "щастя". Від мізинської культури Силенко виводить початокукраїнства. 1 березня 1996 р. він оголосив початком нового 10996Дажбожого року.

Культ вождя у всі часи творив у державі порядок, мобілізував народ в ім’я утвердження держави. Запорожці зазнали поразки, бо не спромоглися створити культу вождя, поклонялися іноземним іконам. Індія має провідну касту, еліту, й тому душею індійського народу не можуть легко заволодіти релігійні іноземні душолови. День народження Силенка — 27 вересня—святкується як "День Мага Віри". Культ провідника визнається необхідним для міцної організації.

Коріння народів білої раси оформилося над берегами Дніпра, в Оріяні-Україні. Перворай на землі був на території України. Звідси 6000 років тому виходили роди й племена на долини Тигру, Євфрату, Інду і Гангу, Тибру і Рейну, узбережжя Егейського моря, Пелопоннес і Крит, на узгір’я Скандинавії. Трипільці "запалили Перші вогнища культури і цивілізації індоєвропейських народів". Оріяна (Скитія-Антія-Русь) давніша за цивілізації Іудеї, Греції, Риму. Скіфів і їхніх попередників гіттісів називали "косаками", бо вони мали косу на поголеній голові.

Трипільці прийшли до Месопотамії, принесли туди культуру землеробства. Шумери — це і є трипільці. Пророки Єзекіїл та Езра 2500 — 2450 років тому уклали П’ятикнижжя Мойсееве, використовуючи легенди трипільців-шумерів про Всесвітній потоп та заповіді шумерського законодавця Ур Намму. До Індії трипільці принесли усні "Веди", складені 5 — 6 тис. років тому в Україні. Старі грецькі мудреці були учнями скіфа Заратустри,

Ісуса Христа засновник РУН Віри вважає історичною особою, рабином, вихованим в ортодоксальному іудаїзмі, якого 325 р. оголошено Богом у Нікеїз політичних мотивів, щоб імператор Константин був помазаний на престол не помазаником (Христом), а Богом. Православні ритуали запозичені з храмів Зевса, ДіонісІя. Католицькі—з храмів Юпітера, Марса. "Загниваюча Римська імперія, рятуючи свої шкурні інтереси, прийняла семітську релігію 1700 літ тому, щоб скріпити своє рабовласницьке панування. І цим вона стримала розвиток Європейського духовного генія, загнала Його на вогнища священних інквізицій, у тьму Середньовіччя. Народи Європи, пригноблені духом неєвропейської релігії, не могли Людству дати свого Будду, Заратустру... Князь Володимир зрадив віру свого батька Святослава, у рідному Київ-граді став на коліна перед зайдою—грецьким архієреєм і започаткував на Київській Русі багатоговікове рабство. Минуло ІОООліт. І прийшовдо народу Господом посланий рідний Пророк. І сповістив, що Європа не має європейської Духовності. Аллах і Саваофе зайшлими в Європі Богами".

Громади (станиці) РУН Віри є в Америці, Канаді, Англії та інших країнах, де проживають українці. Центр РУНВіри - собор святої матері України — розташований в м. Спрінт Глен (штат Нью-Йорк, США). В Україні діє понад ЗО громад рунвірівців, загальну координацію над якими здійснює священнослужитель київської громади "Дажбог" Б. Островський. У м. Запоріжжі, де діє один із найбільших осередків рунвірівців, виходить журнал "Світло Оріяни".

Різні форми неоязичництва в Україні популярні в колах насам -перед, інтелігенції: перейнята від кінця 80-х рр. XX ст. ідеями національного відродження, вона вважає відновлення прадавніх язичницьких вірувань необхідною його умовою. Через те неоязичництво здобуло певну підтримку, зокрема серед деяких лідерів ідеї національної Православної Церкви. Однак в цілому неоязичництво в Україні (як, до речі в Росії та інших європейських країнах) не є масовим релігійно-суспільним рухом. Функціонує 83 громади різних рідновірських напрямів, зокрема 45—РУНВіри.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >