< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передгірні і гірські райони Криму

Зона передгірних і гірських районів Криму характеризується великою різноманітністю природних комплексів. Гірський Крим складається з трьох паралельних, розділених порізаними хвилястими долинами, пасми які простягаються з південного сходу на північний схід на 160 км. За кліматичними умовами, рослинністю та ґрунтовим покривом тут проявляється вертикальна зональність. Виділяють три фізико-географічні області — Передгірну, Головне пасмо і Південний берег Криму. В степовому передгір'ї шириною 12-30 км місцевість поступово піднімається на південь від 120 до 220 м над рівнем моря. Північні схили пологі, рівнинні, а південні круті, стрімкі з виходом на поверхню гірських порід. Материнська порода в західній частині передгір'я складається з лесоподібних суглинків, а в східній

зі щільної водонепроникної глини та продуктів вивітрювання вапняків. Рослинність в передгір'ї степова - ковила, типчак, пирій, на південь з підняттям на рівнем моря змінюється на лісостепову. Рельєф низькогірський, горбисті вододіли з глибоко порізаними долинами річок з виходами вапняків.

Ґрунтовий покрив зони

В степовому передгір'ї сформувались ґрунти чорноземного типу. Серед них переважають чорноземи звичайні міцелярно-карбонатні. їх загальна площа 513,7 тис. га, в тому числі в обробітку 230,8 тис. га. Гумусний шар глибиною до 40 см який містить до 6% гумусу, має зернисто-грудочкувату структуру, лужну реакцію.

Дерново-карбонатні гірсько-лісостепові ґрунти мають профіль глибиною до 80 см з вмістом гумусу 2,5-3,5%, рН — 7,3-7,8. Значна частина цих ґрунтів різного ступеня змитості.

У лісостеповому передгір'ї на схилах південної й південно-західної експозиції переважають сірі гірсько-лісостепові ґрунти, які сформувались на вапняках і глинистих сланцях під чагарниковою, трав'янистою рослинністю. Загальна товщина профілю цих ґрунтів 6080 см, гумусний шар 25-30 см з вмістом 3,5-6,2% гумусу, реакція слабо кисла, сума увібраних основ 27-32 мг. - екв/100 г ґрунту.

У гірській лісовій зоні на висоті 300 м на північних схилах і в верхній частині південних схилів поширені буроземи. Загальна їх площа 40 тис. га, в тому числі орних — 9 тис. га. Більш виражений буроземний ґрунтоутворювальний процес в цій зоні на безкарбонатних породах — глинистих сланцях, піщаниках та масивно-кристалічних відкладеннях. У таких ґрунтах видні генетичні горизонти, карбонати не стикають по всьому профілю. На південній приморській смузі після знищення лісів під впливом трав'янистої рослинності із зміною гідротермічних умов буроземи набули ознак остепніння.

Буроземи зайняті переважно буковими лісами.

На Південному березі Криму під степовою та зрідженою деревною рослинністю сформувались коричневі ґрунти. Загальними ознаками цих ґрунтів є такі: вони утворились під рослинністю сухих лісів і кущів за умов напівсухих субтропіків, мають ущільнений перехідний горизонт, карбонатні або слабовилуговані.

Гумусовані ці ґрунти на глибину 25-30 см, мають сірувато-коричневий колір. Коричневі ґрунти займають схили до 500 м над рівнем моря і тягнуться смугою шириною 6-8 км. їх загальна площа 41,8 тис. га, в тому числі в обробітку 7,2 тис. га. Ґрунти мають слабокислу реакцію не стикають по всьому профілю, вміст гумусу близько 6,5%.

В Передгірній зоні та на Південному березі Криму необхідно здійснювати противодно-ерозійні заходи.

Всі ґрунти гірського Криму, особливо зрошувані, добре реагують на внесення органічних і мінеральних добрив, норми яких визначаються технологічними картами вирощування районованих культур.

Кліматичні умови Гірського Криму

Зона передгірних і гірських районів Криму характеризується великою різноманітністю природних комплексів. Середньорічна кількість опадів коливається від 300 до 1000 мм, а в окремі посушливі роки — 150 до 500 мм; у зволожені — від 500 до 1600 мм. Середньорічна температура повітря на вершинах гір + 4 0С, а в окремих місцях Чорноморського узбережжя — + 13,9 0С.

Клімат в західній частині передгір'я теплий, напіввологий, середньорічна температура +10-12 0С, а на захід стає сухішим та прохолоднішим і знижується до 8-10 0С.

Найобширніше Головне пасмо, яке тягнеться від м. Севастополя до м. Феодосії. Рослинність переважно лісова, клімат прохолодний. Південний схил інтенсивно прогрівається, середньорічна температура на висоті 400-500 м — +11...+14 Т, а вище 800-900 м — +4...+8 0С. Річна кількість опадів в межах 550-750 мм. Рельєф складний, добре виражені зсувні явища. З природної рослинності залишилися низькорослі ялицево-дубові ліси та кущі, дуб пухнастий.

Південний берег Криму має складну геологічну будову. На поверхню виходять вапняки та осадові породи юри, піщаники і сланці. Рельєф також складний, сильно виражені зсуви. Середньорічна температура + 11...+14 0С поступово знижується на схід, в лютому в цьому напрямі знижується від +3,5 до +1,9, а в липні близько +23 С. Річна кількість опадів в межах 223-557 мм, що значно менше від випаровування.

Напрям спеціалізації в цій зоні — скотарство, вівчарство, птахівництво, а в землеробстві — виноградарство, плодівництво, вирощування ефіроолійних культур, тютюну, овочів, кормових культур.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >