< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ГРОШОВІ СИСТЕМИ

За монетаризму головним завданням науки й освіти, всіх технологій і менеджменту є навчити гроші робити гроші.

К. Кушнер

Сутність, призначення та структура грошової системи

Сучасна економіка – складна система, всі частини якої тісно пов'язані і кожна з них відіграє важливу роль. Міжнародний досвід переконує, що лише ефективний розвиток грошово-кредитної системи забезпечує умови економічного зростання. І хоча протягом останніх років в Україні було досягнуто певних елементів стабілізації грошової системи, актуальною залишається проблема якісних перетворень у цій сфері.

Розвиток грошових систем країн світу відбувався водночас з еволюцією товарного господарства та властивих йому економічних відносин. Грошові системи набували того чи іншого виду залежно від форми, в якій функціонують гроші, – як товар (загальний еквівалент) або як знаки вартості.

Грошова система України, як встановлена державою форма організації грошового обігу та емісії національних грошей, має давні історичні традиції, що сягають доби здобутків України-Русі, Козацької держави XVII–XVIII ст., Української Народної Республіки і часів нинішнього державотворення.

Варто зазначити, що будь-яка іноземна влада на території України завжди підпорядковувала грошовий обіг власним інтересам.

Грошова система держави

Грошова система держави – це форма грошового обігу, яка сформована історично й закріплена національними законами. Вона формується й функціонує на базі банківської системи і може розглядатися як її складова.

За сферою охоплення економічних відносин грошова система – широке явище, адекватне всьому грошовому обігу. Всі грошові потоки незалежно від сфери економіки, яку вони обслуговують, та форми, в якій здійснюються, є об'єктами регулятивного впливу грошової системи.

Грошові системи мають особливості в кожній країні залежно від її законодавства, інших внутрішніх умов, цілей національно-державної незалежності, протистояння зовнішнім впливам, економічного і фінансового становища, інтеграційних процесів. Водночас грошові системи в різних країнах мають спільні риси: однотипність методів регулювання грошових потоків та маси грошей в обігу; ідентичність інструментів регулювання грошового ринку тощо.

Грошова система має такі складові (рис. 4.1):

  • – грошова одиниця (законодавчо закріплений грошовий знак);
  • – види державних грошових знаків, що мають законну платіжну силу (у деяких країнах платіжна сила надається казначейським квиткам);
  • – масштаб цін (величина грошової одиниці цієї країни);
  • – валютний курс (співвідношення між грошовими одиницями різних країн, яке використовується для обміну валют та в інших операціях. Валютний курс визначає НБУ на підставі щотижневих чотириразових торгів іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку з урахуванням курсів, що зафіксовані на Московській, Франкфуртській і Нью-Йоркській біржах);
  • – порядок готівкової та безготівкової емісії та обігу грошових знаків;
  • – регламентація безготівкового обігу (держава визначає порядок використання грошей на рахунках у банках);
  • – правила вивезення і ввезення національної валюти та організації міжнародних розрахунків;
  • – національний банк та його діяльність.

Елементи грошової системи держави

Рис. 4.1. Елементи грошової системи держави

Залежно від форми функціонування грошей розрізняють систему металевого і паперово-кредитного обігу. Особливості грошових систем наведено у табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Класифікація грошових систем

Система грошового обігу

Характерні особливості

Металевий обіг

Обіг металевих грошових монет (знаків)

Паперово-грошовий обіг

Бюджетна емісія у двох формах:

випуск казначейських білетів;

покриття бюджетного дефіциту коштом бюджетної емісії

Кредитний обіг

Випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту.

Органом регулювання грошового обігу стає банківська система

Починаючи з сивої давнини, у світі панували металеві грошові системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >