< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Нормативні показники та активізація сюжетно-рольової гри у дошкільному віці

ПЛАН

 • 1. Рівні розвитку сюжетно-рольової гри у дошкільника
 • 2. Формування передумов рольової гри
 • 3. Прийоми активізації сюжетно-рольової гри
 • 4. Організація сюжетно-рольової гри. Іграшки

Література

 • 1. Артемова Л. В. Вчись граючись. Навколишній світ у дидактичних іграх дошкільників. - К.: Томіріс, 1995. - 112 с.
 • 2. Басов М. Я. Избран. психологические произведения / Под ред. В. Н. Мясищева, В. С. Мерлина. - Педагогика, 1975. - 432 с.
 • 3. Гаспарова Е. Ведущая деятельность дошкольного возраста // Дошкольное воспитание. - 1987. - № 7. - С. 45-50.
 • 4. Леонтьев А.. Н. Психологические основы дошкольной игры // Избр. психолог. произведения: В 2-х т. - М.: Педагогика, 1983. -Т. 1. - С. 303-323.
 • 5. Михайленко Н., Короткова Н. Взаимодействие взрослого с детьми в игре // Дошкольное воспитание. - 1993. - № 3. - С. 15;

№ 4. - С. 18-23.

 • 6. Мухина В. С. Игрушка как средство психологического развития ребенка // Вопросы психологии. - 1988. - №2. - С. 123-128.
 • 7. Проблемы дошкольной игры: Психолого-педагогический аспект / Под ред. Н. Н. Поддъякова, Н. Я. Михайленко. - М.: Педагогика, 1987. - 192 с.
 • 8. Репина Т.,ГостюхинаО. Самостоятельные игровые объединения // Дошкольное воспитание. - 1984. - № 2. - С. 43-46.
 • 9. Усова А. П. Роль игры в воспитании детей / Под ред. А. В. Запорожца. - М.: Просвещение, 1976. - 96 с.
 • 10. Эльконин Д. Б. Психология игры. - М.: Педагогика,1978. - 304 с.

Рівні розвитку сюжетно-рольової гри у дошкільника

Провідна діяльність у дошкільному віці - сюжетно-рольова гра. Педагогів вона цікавить як така форма активності дитини, у якій виникають новоутворення даного віку, а також як найважливіший засіб корекції відхилень у розвитку дошкільника. У попередній темі розкривається загальна характеристика дитячої гри та психологічні особливості її організації, а тепер розглянемо нормативні показники розвитку сюжетно-рольової гри відповідно до молодшого, середнього, старшого дошкільного віку.

Д. Б. Ельконін виділяє чотири рівні розвитку сюжетно-рольової гри дошкільника. Кожен рівень характеризується специфічним змістом, співвідношенням ігрових дій та ролей, структурою ігрових дій.

У 3-5 років формуються перший та другий рівні.

I рівень

 • 1) Зміст гри - дії з предметами, спрямовані на співучасника. Характерні ігрові дії - годування без врахування послідовності і "меню".
 • 2) Ігрові ролі не визначають дій, а навпаки. Діти себе не називають іменами ролей, ролі теж не позначають словом. При розподілі ролей відповідні рольові дії не узгоджуються, між ними відсутні взаємозв'язки.
 • 3) Ігрові дії одноманітні, складаються із послідовності стереотипних повторюваних операцій.
 • 4) Ігрові дії не утворюють логічної послідовності.

II рівень

 • 1) Зміст і головне у грі - дії з предметами.
 • 2) Діти прагнуть до відповідності ігрової дії реальній.
 • 3) Діти називають ролі. Виконання ролі полягає у реалізації відповідних ігрових дій.
 • 4) Логіка ігрових дій визначається життєвою послідовністю. Ланцюжок дій збільшується: приготування їжі - накривання столу - годування - відпочинок.
 • 5) Порушення у послідовності ігрових дій дітьми не приймається, але вони це нічим не мотивують.

У 5-7 років виявляються третій та четвертий рівні.

III рівень

 • 1) Основний зміст - виконання ігрової ролі, відповідних їй дій. З'являються ігрові дії, у яких відбивається характер відносин з іншими ролями гравців; наприклад, "вихователь" дитсадка звертається до "кухаря": "Приготуйте їжу".
 • 2) Ролі розподілені до початку гри і визначають поведінку гравця.
 • 3) Логіка ігрових дій визначається роллю. Дії урізноманітнюються. З'являються звертання до партнерів у відповідності до співвідношення ролей.
 • 4) Порушення послідовності ігрових дій викликає протест дитини: "Так не буває". Ігрова роль визначає правила поведінки гравця. Порушення правил гри найчастіше помічають партнери, а дитина намагається виправити "помилку".

IV рівень

 • 1) Основний зміст - виконання ігрових дій, пов'язаних із ставленням до інших людей, ролі яких виконують гравці: наприклад, дають вказівки "йдіть до столу, тільки помийте руки"; оцінюють "тримай руку як слід", схвалюють.
 • 2) Роль гравця зберігається на протязі гри. Ролі різних гравців взаємопов'язані. Мовлення дитини у грі визначається її роллю.
 • 3) Чітка послідовність ігрових дій відтворює реальну логіку подій життя людини. Дії різноманітні, за чіткими правилами, які дитина обґрунтовує посиланням на реальні наслідки їх порушення: "не можна морозиво перед обідом їсти, бо зникне апетит".
 • 4) Порушення логіки ігрових дій та правил дітьми відхиляється, що мотивується підкресленням їх раціональності.

ВИСНОВКИ про розвиток сюжетно-рольової гри:

 • - Д.Б.Ельконін виділяє чотири рівня розвитку сюжетно-рольової гри дошкільника;
 • - загальна тенденція розвитку сюжетно-рольової гри полягає у переході від ігор-маніпуляцій з предметами до виконання ролі як суспільно закріпленого зразка поведінки та взаємодії з іншими людьми;
 • - на І рівні змістом гри є дії з предметами, спрямовані на співучасника. Роль формується у дії;
 • - на ІІ рівні діти починають називати ролі. Виконання ролі полягає у реалізації відповідних дій;
 • - на ІІІ рівні основний зміст гри - виконання ролі, відповідних їй дій;
 • - на IV рівні основний зміст - виконання дій, пов'язаних із ставленням до інших людей.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >