< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Державна реєстрація турагента

Державна реєстрація суб'єкта турагенської діяльності, як і будь-якого іншого суб'єкта підприємницької діяльності передбачає занесення даних про нього в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Державна реєстрація здійснюється органами (державним реєстратором) виконкомів районних чи міських держадміністрацій за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи-підприємця.

Перед проходженням державної реєстрації турагенства необхідно підготувати та затвердити установчі документи. Установчим документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут, установчим документом повного товариства і командитного товариства — засновницький договір.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, інші відомості.

Статут акціонерного товариства повинен також містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань із викупу акцій. У статут товариства з обмеженою відповідальністю мають бути зазначені відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів. Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи необхідно подати такі документи:

заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації;

два примірники установчих документів;

копію рішення засновників про створення юридичної особи;

квитанцію про оплату реєстраційного збору за проведення державної реєстрації. Згідно з законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" № 755-ІУ від 15 травня 2003 р. така оплата становить десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян для юридичних осіб, а для фізичних осіб - підриємців — два неоподаткованих мінімуми [20].

Крім квитанції про оплату і заповненої реєстраційної картки турагенту - фізичній особі необхідно подати копію довідки про включення заявника до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

Державний реєстратор має право не розглядати документи, які подані для проведення державної реєстрації, якщо останні подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації, у неповному обсязі або не відповідають встановленим вимогам.

Якщо документи в порядку, термін державної реєстрації не повинен перевищувати три (для юридичної особи) та два (для фізичної особи) робочих дні з дати надходження документів у виконком. Суб'єкти, які пройшли державну реєстрацію, отримають свідоцтво про державну реєстрацію єдиного зразка, де зазначаються найменування юридичної особи чи ім'я фізичної особи-підприємця; ідентифікаційний код ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) чи ідентифікаційних номер фізичної особи — платника податків; місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи; місце і дата проведення держаної реєстрації; прізвище та ініціали державного реєстратора.

Свідоцтво про державну реєстрацію може бути замінено в разі внесення змін до установчих документів щодо найменування або місцезнаходження турагента, або втрати чи пошкодження свідоцтва. Також, якщо в установчих документах сталися зміни, суб'єкт турагенської діяльності зобов'язаний упродовж п'яти днів повідомити про них орган, що здійснив реєстрацію для внесення цих змін у свідоцтво про державну реєстрацію. Припинення діяльності турагента також підлягає державній реєстрації.

Державний реєстратор надає органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування відомості про зареєстрованого турагента для реєстрації та подальшої співпраці із цими органами. Турагент може відкривати рахунки у банках, а також укладати договори та інші угоди лише після його державної реєстрації, а також, взявши відповідний дозвіл в органах внутрішніх справ, має право на виготовлення офіційних печаток.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >