< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація проходження екологічної експертизи

На розгляд екологічної експертизи подаються проекти та робочі креслення у такому складі:

 • - паспорт проекту (робочого проекту);
 • - загальна пояснювальна записка;
 • - генеральний план і паспорт;
 • - технологічні рішення;
 • - будівельні рішення (водопостачання, каналізація, опалення, вентиляція);
 • - охорона навколишнього середовища;
 • - кошторисна документація.

У матеріалах, що подаються на експертизу, обов'язково повинні бути документи погодження господарської діяльності об'єкта, що проектується, з органами державного нагляду. В зв'язку з цим на розгляд подаються такі матеріали:

 • - затверджене завдання на проектування (розробку техніко-економічного обґрунтування проекту, робочого проекту);
 • - дозвіл на проведення проектно-розвідувальних робіт або архітектурно-планувальне завдання, якщо ділянка підприємства розташована на міських землях;
 • - технічні умови з питань водопостачання, каналізації, теплопостачання, вентиляції, рекультивації земель, утилізації і захоронення відходів;
 • - рибогосподарська характеристика водойм, де передбачається забір води або скидання очищених стічних вод;
 • - висновок органів охорони здоров'я щодо вибору земельної ділянки і матеріалів, поданих на погодження;
 • - висновки щодо водопостачання і каналізації об'єктів, що проектуються;
 • - висновки спеціалізованої організації по охороні і відтворенню рибних запасів.

При вивченні матеріалів, поданих на експертизу, особливу увагу звертають на:

 • - визначення доцільності будівництва об'єкта відповідно до аналогів раніше запроектованих або діючих підприємств;
 • - техніко-економічний та екологічний рівень запроектованих об'єктів, скорочення витрат матеріальних ресурсів у процесі будівництва та експлуатації їх, рівень продуктивності праці;
 • - використання ефективних технологічних процесів виробництва, впровадження комплексної механізації, автоматичних ліній, гнучких автоматизованих систем, маловідходних і ресурсозберігаючих технологій;
 • - обґрунтованість вибору ділянки під будівництво об'єкта, а також погодження його з планом району, в якому передбачається будівництво підприємства, і погодження з загальними інженерними спорудами промислового вузла;
 • - технологічні регламенти та відповідність їх проектним рішенням, що розроблені проектними установами;
 • - наявність сировини;
 • - вірогідність кошторисної вартості будівництва;
 • - забезпечення раціонального використання земель, вод, лісів, надр та інших природних багатств, дотримання правил і норм рекультивації земель, охорони навколишнього середовища від забруднення;
 • - оптимальність прийнятих рішень щодо енерго-, водо-, газо-, паро- і теплопостачання, каналізації, опалювання вентиляції та використання вторинних енергоресурсів;
 • - чисельність робітників, інженерів, управлінсько-адміністративного персоналу для основного і допоміжного виробництва;
 • - забезпеченість робітників підприємства, що проектується, житлом, соціально-побутовими спорудами і коштами на їх будівництво;
 • - доцільність і обґрунтованість проведення при розробці проектно-кошторисної документації науково-дослідних і дослідно-експериментальних робіт тощо.

Висновки щодо експертизи проектів і кошторисів на будівництво, розширення, реконструкцію чи технічне переозброєння підприємства, незалежно від вартості будівництва і джерел фінансування, повинні містити:

 • - коротку характеристику об'єкта (проекту підприємства), опис основних практичних рішень і таблицю екологічних та техніко-економічних показників;
 • - характеристику зовнішньої інженерної мережі з висновком про її відповідність виданим технічним умовам;
 • - характеристику природоохоронних заходів;
 • - характеристику технологічних процесів з висновком про їх відповідність найкращим світовим досягненням;
 • - загальний висновок з оцінкою якості проекту, включаючи кошторисну документацію, що дозволяє рекомендувати проект до затвердження або прийняти рішення про повернення його на доопрацювання;
 • - рекомендації щодо внесення виправлень і доповнень у проект при наступному проектуванні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >