< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тимчасове затримання транспортних засобів

Тимчасове затримання транспортного засобу посадовою особою Державтоінспекції МВС України проводиться у випадках, передбачених ст. 265- Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема у разі, коли неможливо усунути причину затримання на місці виявлення адміністративного правопорушення, і передбачає примусове припинення використання такого транспортного засобу шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв або до-ставлення на спеціальний майданчик чи стоянку, якщо транспортний засіб створює значні перешкоди дорожньому руху - робить неможливим рух транспортних засобів проїзною частиною відповідно до Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 р. № 1102і.

Функціонування спеціальних майданчиків і стоянок Державтоінспекції МВС України для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів забезпечується МВС України.

Органи місцевого самоврядування можуть виділяти у межах населених пунктів підрозділам Державтоінспекції МВС України земельні ділянки для створення спеціальних майданчиків і стоянок для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Про тимчасове затримання транспортного засобу (блокування) працівником Державтоінспекції МВС України робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, і в присутності свідків та працівника, якому передається транспортний засіб для транспортування, складаються протокол про адміністративне правопорушення та акт огляду й тимчасового затримання транспортного засобу. У разі застосування блокування транспортного засобу уповноваженою особою Державтоінспекції МВС України, яка прийняла таке рішення, на лобовому склі автомобіля у видному місці залишається повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не більше трьох днів з моменту такого затримання.

Після закінчення триденного строку тимчасового затримання транспортного засобу особа має право звернутися до Державтоінспекції МВС України зі зверненням щодо повернення їй тимчасово затриманого транспортного засобу.

Подання особою такого звернення є обов'язковим для його виконання незалежно від стадії вирішення справи про адміністративне правопорушення.

V черговій частині підрозділу або в разі відсутності чергової частини у відділенні Державтоінспекції МВС України інспектором з адміністративної практики або особою, на яку покладені такі обов'язки, ведеться Журнал обліку тимчасово затриманих (заблокованих або доставлених на спеціальний майданчик чи стоянку) транспортних засобів.

Посадові особи, зазначені в частинах 2 та 3 ст. 222 КУпАП, після здійснення відповідних перевірок за наявними інформаційними базами Державтоінспекції МВС України повертають транспортний засіб його власнику (співвласнику) або уповноваженій ним особі, про що робиться відмітка в Журналі обліку тимчасово затриманих (заблокованих або доставлених на спеціальний майданчик чи стоянку) транспортних засобів.

Порядок здійснення тимчасового вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб

У разі експлуатації транспортного засобу під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів без посвідчення водія відповідної категорії, а також направлення в рейс одного водія на автобусний маршрут протяжністю понад п'ятсот кілометрів при здійсненні пасажирських перевезень працівник Державної автомобільної інспекції тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб.

За фактом виявлення порушення, передбаченого ч. 2 ст. 2653 КУпАП, працівник Державтоінспекції МВС України складає протокол про адміністративне правопорушення, тимчасово вилучає ліцензійну картку на транспортний засіб і складає акт про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб у трьох примірниках, один з яких видається під розписку водієві.

У разі наявності достатніх підстав слід вважати, що виїзд транспортного засобу без ліцензійної картки на транспортний засіб, належно оформлених документів, а також направлення в рейс одного водія, допущено з вини відповідальної посадової особи суб'єкта господарювання водій може давати пояснення, які долучаються до складеного протоколу про адміністративне правопорушення.

Після реєстрації матеріалів адміністративного правопорушення в підрозділі Державтоінспекції МВС України за місцем реєстрації суб'єкта господарювання пояснення водія передаються під підпис працівникові Державтоінспекції МВС України, відповідальному за проведення профілактичної роботи в автогосподарствах суб'єктів господарювання, для реагування згідно зі ст. 128 КУпАП.

Складений протокол про адміністративне правопорушення, постанова в справі про адміністративне правопорушення, акт тимчасового вилучення ліцензійної картки та сама ліцензійна картка на транспортний засіб (за наявності) протягом доби передаються працівником Державтоінспекції МВС України, який оформив матеріали правопорушення, до підрозділу Державтоінспекції МВС України інспекторові з адміністративної практики або посадовій особі, що виконує його обов'язки.

Протокол про адміністративне правопорушення разом з актом про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб та ліцензійною карткою транспортного засобу, зареєстрованого за межами території обслуговування підрозділу Державтоінспекції МВС України, у п'ятиденний термін направляються до підрозділу Державтоінспекції МВС України за місцем реєстрації транспортного засобу, про що робиться відповідна відмітка в Журналі обліку матеріалів про порушення правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, який ведеться інспекторами з адміністративної практики або посадовою особою, що виконує його обов'язки.

Акт про тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб та сама ліцензійна картка транспортного засобу після реєстрації інспектором з адміністративної практики або посадовою особою, що виконує його обов'язки, у триденний термін надсилаються рекомендованим листом до відповідного органу ліцензування господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом за місцем реєстрації транспортного засобу для вжиття заходів реагування.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >