< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація доходів бюджету

Класифікація доходів бюджету означає їх групування відповідно до джерел формування, визначених законодавчими актами (табл. 5.1). Вона призначена для чіткого розмежування доходів бюджетів різних рівнів за об'єктивними характерними ознаками з детальним розподілом їх на такі розділи:

 • - податкові надходження;
 • - неподаткові надходження;
 • - доходи від операцій із капіталом; - трансферти.

Кожен розділ об'єднує певні види доходів за джерелами і способами їх отримання. Визначальною базою формування складу й обсягів доходів, форм їх мобілізації до державного й місцевих бюджетів є відносини власності, рівень соціально-економічного розвитку національної економіки, обсяг бюджетних видатків.

Провідне місце серед різних методів мобілізації бюджетних ресурсів та інструментів державного регулювання економіки посідають податкові надходження; вони є найбільш адекватним і об'єктивним відображенням стану національної економіки (економічного зростання або спаду).

Таблиця 5.1. Класифікація доходів бюджету

Код

Назва

1

2

10000000

Податкові надходження

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

11020000

Податок на прибуток підприємств

12000000

Податки на власність

12020000

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

13000000

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів

13010000

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

13020000

Збір за спеціальне використання води

13030000

Плата за користування надрами

13050000

Плата за землю

13070000

Плата за використання інших природних ресурсів

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

14010000

Податок на додану вартість

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

14030000

Акцизний збір з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

14050000

Податки на окремі категорії послуг

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15010000

Ввізне мито

15020000

Вивізне мито

15040000

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності

16000000

Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів

16010000

Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року

17000000

Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси

17010000

Рентна плата

18000000

Місцеві податки і збори

18010000

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

18020000

Збір за місця для паркування транспортних засобів

18030000

Туристичний збір

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

18050000

Єдиний податок

19000000

Інші податки та збори

19010000

Екологічний податок

19040000

Фіксований сільськогосподарський податок

19050000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища

19060000

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства

19070000

Збір за користування радіочастотними ресурсами України

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21020000

Кошти, то перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

21030000

Відрахування коштів, отриманих від проведення державних грошових лотерей

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21080000

Інші надходження

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської

діяльності

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

22020000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

22030000

Судовий збір

22050000

Надходження віл оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення розгляду справ у судах

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

22070000

Виконавчий збір

22080000

Надходження віл орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

22090000

Державне мито

22100000

Митні збори

2211000

Слинний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

22120000

Плата за надані в оренду ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення

22130000

Плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення

22150000

Портовий (адміністративний) збір

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

24000000

Інші неподаткові надходження

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

24040000

Кошти від реалізації надлишкової космічної техніки військового та подвійного призначення

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних та інших державних органів

24060000

Інші надходження

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

24160000

Концесійні платежі

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктур населеного пункту

25000000

Власні надходження бюджетних установ

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

30000000

Доходи від операцій з капіталом

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

33010000

Кошти від продажу землі

33020000

Надходження від продажу нематеріальних активів

34000000

Податки на фінансові операції та операції з капіталом

40000000

Офіційні трансферти

41000000

Від органів державного управління

41010000

Кошти, що надходять з інших бюджетів

41020000

Дотації

41030000

Субвенції

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

50000000

Цільові фонди

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

50100000

Інші фонди

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади

Податковими надходженнями визнаються передбачені законами України про оподаткування загальнодержавні та місцеві податки і збори (обов'язкові платежі). Згідно з бюджетною класифікацією загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів) як джерел наповнення доходів бюджетів передбачено їх систематизацію в такі групи податкових надходжень:

 • - податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості;
 • - податки на власність;
 • - збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів;
 • - внутрішні податки на товари й послуги;
 • - податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;
 • - окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів;
 • - рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси;
 • - місцеві податки і збори;
 • - інші податки та збори.

Неподаткові надходження є важливим джерелом доходів бюджетів різних рівнів. Проте їх обсяг значно менший від податкових надходжень. Неподатковими надходженнями визнаються:

 • 1) доходи від власності та підприємницької діяльності;
 • 2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності;
 • 3) інші неподаткові надходження;
 • 4) власні находження бюджетних установ.

Доходи від операцій з капіталом як важлива складова доходів бюджету включають: - надходження від продажу основного капіталу;

 • - надходження від реалізації державних запасів товарів;
 • - кошти від продажу землі і нематеріальних активів;
 • - податки на фінансові операції та операції з капіталом.

Трансферти - це кошти, одержані від інших органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі.

Офіційні трансферти можуть надходити:

 • - від органів державного управління;
 • - від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій.

Цільові фонди - це сукупність фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні державних та місцевих органів влади й мають цільове призначення. Це, насамперед:

 • - Пенсійний фонд України;
 • - Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності;
 • - Збір на обов'язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
 • - Платежі до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
 • - Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів;
 • - Інші фонди;
 • - Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Як видно з таблиці 5.1, окремі групи доходів складаються зі статей доходів, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання. Код класифікації доходів має вісім знаків:

 • - перша цифра - відповідає групі доходів;
 • - друга цифра - підгрупі;
 • - третя та четверта цифри - розділу;
 • - п'ята та шоста цифри - вказують на параграф конкретного розділу, який визначає різновид надходження;
 • - сьома та восьма цифри - відведені для кодування виду бюджету (державний, міський, районний, селищний, сільський) для розмежування платежу.

Наприклад, під кодом 30000000 зашифровані доходи від операцій з капіталом, 31000000 - надходження від продажу основного капіталу, 31020000 - надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Для кожного виду надходжень, що зараховуються до бюджетів, коду бюджетної класифікації Національним банком України присвоюється тільки йому відповідний тризначний символ банківської звітності. Це пов'язано зі специфікою зарахування платежів до місцевих бюджетів, яка склалася з переходом їх на казначейське обслуговування (на один рахунок місцевого бюджету може зараховуватися багато різних платежів).

Символи банківської звітності формуються для кодування аналітичних рахунків та забезпечують правильність (адресність) надходження коштів на відповідні аналітичні рахунки. При цьому кожному символу звітності відповідає окремий код бюджетної класифікації і аналітичних рахунків. Наприклад, коду бюджетної класифікації 11021000 "Податок на прибуток приватних підприємств" присвоєно символ банківської звітності 009, коду 11021400 "Надходження від підприємств податку на прибуток, одержаного від виконання інноваційних проектів" відповідає символ звітності 012.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >