< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік інших коштів

Поряд з грошовими коштами в касі бюджетні установи розпоряджаються іншими коштами, до яких належать: грошові документи в національній та іноземній валюті, грошові кошти в дорозі.

До грошових документів належать сплачені талони на бензин і мастило, оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії, на турбази, отримані повідомлені на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, бланки трудових книжок і вкладиші до них тощо, а також оборотні активи у формі еквівалентів грошових коштів, тобто коштів, що містяться в акредитивах, у чекових книжках. У господарській діяльності бюджетних установ такі документи називають документами суворого обліку та звітності, за допомогою яких оформлюють лише окремі господарські операції.

Акредитив - договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіж на користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Для скорочення термінів розрахунків готівкою застосовують розрахункові чеки - розрахунковий документ, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів. Форми розрахункових чеків затверджуються Національним банком України.

При отриманні горючих і мастильних матеріалів деякі установи застосовують смарт-картка.

Смарт-картка - це пластикова картка з влаштованим мікропроцесором, який містить інформацію про суму грошових коштів у файлі на рахунку.

Для обліку інших коштів передбачено рахунок 33 "Інші кошти", характеристика субрахунків якого відображено в табл. 9.5

Таблиця 9.5. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 33 "ІНШІ КОШТИ"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

331

Грошові документи в національній валюті

Ведеться облік грошових документів установи, що отримані за вартістю в національній валюті

2

332

Грошові документи в іноземній валюті

Ведеться облік грошових документів установи, що отримані за вартістю в іноземній валюті

3

333

Грошові документи в дорозі в національній валюті

Обліковуються кошти, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступні місяці

4

334

Грошові документи в дорозі в іноземній валюті

Обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступні місяці

Видача талонів на пальне, поштових марок, марок держмита відображається за дебетом субрахунку 362 "Розрахунки з підзвітними особами" Видача підзвіт зазначених грошових документів здійснюється в установах за розпорядженням їхніх керівників, повторна видача без попереднього звітування не допускається.

Кореспонденцію рахунків з обліку інших коштів відображено в табл. 9.6.

Таблиця 9.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ІНШИХ КОШТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Переказано кошти за бланки суворої звітності(акредитиви, чекові книжки, талони на бензин, мазут, харчування, отримані повідомлені на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, бланки трудових книжок і вкладиші до них тощо)

364, 675

321, 323

2

Оприбуткування бланків суворої звітності (вартість без ПДВ)

331

364,675

Сума ПДВ

641

Водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку

08

3

Видання в підзвіт бланків суворої звітності (талони на бензин, бланки трудових книжок тощо)

362

331

Списання витрачених бланків суворої звітності (талони на бензин, бланки трудових книжок тощо) на підставі акта

811

""ЗЗТГ362

Водночас проводиться списання з позабалансового рахунку

4

Переказано кошти за путівки в будинки відпочинку, санаторії

364, 675

321,323

Оприбуткування путівки в будинки відпочинку, санаторії, на турбази (вартість без ПДВ)

331 .............

364,675

Сума ПДВ

Видано путівки (вартість без ПДВ)

364, 675

331

Сума ПДВ

641

Надходження коштів до каси за реалізовані путівки (без ПДВ)

301

331

Сума ПДВ

641

Зараховано на рахунок установи кошти за реалізовані путівки

321,323

301

Списано різницю вартості путівок, реалізованих за пільговою вартістю

652,811

331

Перераховано ПДВ до бюджету

641

321,323

5

Прийняті на зберігання облігації позики від осіб, що знаходяться в лікарні на лікуванні

331

672

Повернено облігації за належністю

331

Регістром синтетичного обліку інших коштів є меморіальний ордер ф. 274 (бюджет) та відображають в Накопичувальній відомості позабалансового обліку - меморіальному ордері 16.

Аналітичний облік операцій з іншими коштами ведеться у довільній формі за кожним грошовим документом і кожною сумою в дорозі. Записи проводяться в міру здійснення операції, але не пізніше наступного дня. Записи здійснюються в розрізі видів коштів та кодів бюджетної класифікації.

Аналітичний облік бланків трудових книжок ведеться у прибутково-видатковій книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (ф. 449), до якої вносять операції, пов'язані з отриманням і використанням бланків і вкладишів із зазначенням їхніх серій та номерів.

Аналітичний облік пального, отриманого по талонах і списаного за шляховими листами, ведеться в книзі кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. 292) або на картках ф. 292а.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >