< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суб'єкти муніципального управління, їхня компетенція і форми діяльності

  • 1. Моделі місцевого самоврядування.
  • 2. Побудова місцевого самоврядування в Україні.
  • 3. Форми діяльності територіальних громад.
  • 4. Представницькі органи місцевого самоврядування, депутати місцевих рад.
  • 5. Міський, сільський, селищний голова.
  • 6. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних в містах рад.

Моделі місцевого самоврядування

Суб'єктами місцевого самоврядування є:

> територіальна громада;

> мер (голова);

^ представницькі органи місцевого самоврядування (ради); ^ виконавчі органи місцевого самоврядування.

Проблема побудови системи місцевого самоврядування у загальному вигляді зводиться до розподілу функцій і компетенції між суб'єктами місцевого самоврядування і не має однозначного вирішення. Узагальнення світового досвіду у вирішенні цієї проблеми дає можливість визначити декілька основних моделей місцевого самоврядування, які знайшли практичне втілення в різних країнах (табл. 8).

Таблиця 8

МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Назва моделі

Характеристика моделі

Умови ефективної роботи моделі

"СИЛЬНИЙ

мер - рада"

Мер, як правило, обирається всім населенням, наділений правом вето на рішення ради.

Рада наділена правом відміни вето мера кваліфікованою більшістю. Мер самостійно і одноосібно керує адміністрацією, формує її кадровий склад. Механізм дострокового припинення повноважень мера - місцевий референдум.

Якщо на посаду мера є претендент, який користується підтримкою більшості населення і наділений достатніми адміністративними і управлінськими якостями.

"слабкий мер - рада"

Мер обирається з депутатів ради. Для прийняття окремих правових актів, призначення чи звільнення посадових осіб місцевого самоврядування (МСВ) мерові необхідна згода ради.

Дострокове припинення повноважень мера - з ініціативи ради чи населення.

Якщо неможливо визначити уподобання виборців, або якщо кандидат не має достатніх знань і навичок управління муніципального утворення (МУ).

"рада - управляючий"

Організація діяльності ради здійснюється головою, який обирається з депутатів ради. Формування адміністрації і керівництво нею відноситься до компетенції управляючого, якого за контрактом наймає рада.

За умов невизначеності у відношенні до претендентів на посаду вищої посадової особи МУ.

"комісія"

Базується на виборності ряду посадових осіб МСВ і сполучає представницькі і виконавчі функції.

Керівники органів і структурних підрозділів адміністрації обираються. Повноваження представницького органу виконує комісія, до складу якої входять всі обрані посадові особи.

Для МУ, які мають достатній кадровий потенціал.

"мер - загальні збори"

єдина виборна особа - мер (староста), який здійснює повноваження всіх органів місцевого самоврядування, за виключенням місцевого бюджету, звіту про йото виконання і контрольних повноважень, - для цього призначається або обирається скарбник (бухгалтер)

Тільки для МУ, в яких є реальна можливість організації і проведення зборів з максимальною кількістю виборців

Побудова місцевого самоврядування в Україні

В Україні на рівні базових територій (за винятком м. Київ і Севастополь) місцеве самоврядування будується за моделлю "сильний мер - рада" (рис. 11).

Модель

Рис. 11. Модель "Сильний мер - рада"

Особливістю місцевого самоврядування міст Київ і Севастополь є відсутність виконавчих комітетів міських рад народних депутатів. їхні функції делеговані відповідним міським державним адміністраціям. Міський голова цих міст обирається територіальною громадою і очолює міську раду народних депутатів. Разом з тим міський голова призначається Президентом України на посаду голови міської державної адміністрації. Таким чином, міський голова міст Київ і Севастополь одночасно є й посадовими особами місцевого самоврядування, і посадовими особами державного управління.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >