< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні банківські продукти комерційних банків

Банківський сектор зацікавлений у наданні іпотечних кредитів. У 2004 році до 6 банків, які працюють у цьому сегменті ринку кредитів, додалися ще 3. Зростанню числа клієнтів сприяло збільшення розміру позик, зниження процентних ставок і конкуренція, що посилюється, між банками. Процентні ставки досить низькі, а умови надання кредитів визначаються нормативними актами. Раніше банки могли профінансувати 60 % вартості нерухомості, сьогодні - 70 %.

Ощадні і комерційні банки Словаччини на сьогодні надають кредити не тільки фізичним особам, але і товариствам власників квартир. Для отримання кредиту необхідний доказ можливості повернути гроші. Товариство може підтвердити свої зобов'язання з повернення кредиту здатністю організувати фонд експлуатації і ремонту, а також надавши, як гарантію, квартири окремих власників нерухомості.

Два ощадних банки в Словаччині здійснюють систему будівельних заощаджень, для якої характерні дві фази: перша - накопичення засобів протягом 6 років, друга - надання кредиту, рівного сумі накопичень. Згідно з цією системою людина індивідуально або товариство можуть відкрити спеціальний "Будівельний ощадний рахунок", на який протягом 6 років зараховуються щомісячні внески. Через шість років людина або товариство власників квартир можуть узяти в банку пільговий кредит на суму, рівну сумі заощаджень за внеском. Відсоткова ставка такого пільгового кредиту-4,7% на рік. Таким чином, через 6 років у розпорядженні товариства можуть виявитися значні засоби для здійснення програми ремонту або реконструкції житла. Якщо будівельний рахунок відкриває громадянин, держава щорічно виплачує йому премію 4-5 тисяч сл. крон, яка також зараховується на накопичувальний рахунок. Товариства як юридичні особи премій не отримують.

Банківська система Словаччини є надзвичайно привабливою для іноземних інвесторів. По-перше, вигідне географічне положення в самому центрі Європи. По-друге, відносно дешева робоча сила, робітники при цьому мають високу кваліфікацію і сумлінність. Але основна причина полягає у тому, що залучення іноземного капіталу для уряду цієї країни - є першочерговим пріоритетом.

Оскільки залучення прямих іноземних інвестицій (далі -ПІІ) є основним завданням словацького уряду, воно надає інвесторам інвестиційні стимули (допомоги в будівництві інфраструктури, пільги з податку на нерухомість та ін.), які становлять 21 % від загального запланованого обсягу інвестицій.

У 2000 р. словацький уряд почав реформу банківського сектору, яка складалася з таких трьох основних завдань: реструктуризація і приватизація трьох найбільших державних банків; реформування дрібних і середніх банків, а також посилення банківського нагляду і регулювання.

Трансакційні витрати, реклама, консалтинг при здійсненні цієї реформи були частково профінансовані міжнародними організаціями, а самі банки продані найбільшим іноземним банкам. Дохід, одержаний від приватизації банків, становив 42,7 млрд крон (приблизно 1,5 млрд амер. дол). До 2006 р. у країні залишився 21 банк (у 1998р. їх було 25), а частка іноземних інвесторів у сумарному капіталі банків склала 90 %. Замість збитків, що стійко генерувалися банківською системою в 1997-1999 pp., банки почали отримувати прибутки (у 2005 р. чистий прибуток дорівнював 410 млн амер. дол.).

Завдання і запитання для самоконтролю

 • 1. Охарактеризуйте особливості діяльності банківської системи Словаччини після розпаду Чехословаччини. У якому році сталися ці події?
 • 2. З якими проблемами зіткнулася банківська система Словаччини у процесі свого становлення?
 • 3. Які банки в 1999 році були підготовлені словацьким урядом для подальшої їхньої приватизації? Скільки було етапів приватизації?
 • 4. Назвіть складові елементи банківської системи Словаччини.
 • 5. Які можна виділити функції та завдання Національного банку Словаччини?
 • 6. На підставі яких законів діє Національний банк Словаччини?
 • 7. Назвіть банки, що функціонують у Словаччині.
 • 8. Чи є у Словаччині банки без участі іноземного капіталу? Поясніть відповідь.
 • 9. Назвіть найбільші банки Словаччини і які банківські продукти та послуги вони пропонують?
 • 10. У якому році був створений Експортно-імпортний банк Словаччини і з якою метою?
 • 11. Чи приваблива банківська система Словаччини для іноземних інвесторів? Поясніть відповідь, порівнюючи її з банківськими системами Польщі, Угорщини, Чехії.
 • 12. Які основні завдання реформи банківської системи Словаччини, що розпочалася з 2000 року? З чим це пов'язано?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >