< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОНТРАКТ

Контракт - це особлива форма трудового договору, в якому термін його дії, права та обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору встановлюються угодою сторін. Сторонами в контракті є підприємство (роботодавець) в особі керівника та працівник.

Положення про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затверджене Кабінетом Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170, визначає порядок укладання контрактів з працівниками незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності підприємства, установи.

Реквізити контракту такі:

 • 1. Назва документа із стислим обгрунтуванням його призначення (на виконання обов'язків ..на управління підприємством тощо).
 • 2. Дата й місце підписання.
 • 3. Орган, що наймає керівника.
 • 4. Посада, прізвище, ім'я та по батькові того, кого наймають.
 • 5. Текст.
 • 6. Підписи сторін-укладачів контракту.
 • 7. Печатка.

Порядок укладання контракту

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається у письмовій формі його підписують роботодавец та працівник, якого наймають на роботу за контрактом. За згодою працівника копію укладеного з ним контракту може бути передано профспілковому чи іншому органові, уповноваженому працівником представляти його інтереси, для здійснення контролю за додержанням умов контракту.

Усі умови контракту обов'язково погоджують сторони.

Його оформлюють у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність і зберігаються у кожної із сторін контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами у контракті.

Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті за угодою сторін.

Структура тексту контракту

 • 1. Загальні положення.
 • 2. Обов'язки сторін, де зазначаються:
  • o основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці;
  • o зобов'язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі.
 • 3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на певний термін.
 • 4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника, де зазначаються:

посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період;

 • o надбавка та інші виплати;
 • o компенсація у разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок;
 • o щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки;
 • o додаткові пільги, гарантії, компенсації.
 • 5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається:
  • o яку відповідальність несуть сторони у разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків;
  • o порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства.
 • 6. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається:
  • o як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту;
  • o дострокове розірвання контракту;
  • o припинення дії контракту.

Контракт повинен передбачити зобов'язання роботодавця щодо компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові у разі дострокового розірвання контракту.

7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 7 років, але не менше ніж на І рік.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >