< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудіовізуальні засоби

Аудіовізуальні засоби можуть сприяти досягненню цілей виставкової презентації, але тільки при грамотному й професійному підході в їхній експлуатації. Наприклад, мультимедійна презентація є яскравим і сучасним елементом оформлення виставкового стенду. Серед десятків інших стендів погляд відвідувача може привернути великий проекційний екран або плазмова панель у сполученні з динамічним візуальним і звуковим рядом мультимедійної презентації. Вони розкажуть відвідувачу про продукт, послугу й компанію. Іншим новим засобом використання новітніх технологій на виставці, що може виділятися на фоні одноманітності поліграфічних матеріалів, є електронна візитна картка, яка являє собою міні-диск або USB-flash drive з мультимедійною презентацією. Аудіовізуальні засоби пропонують оптимальну кількість інформації, здатної привернути увагу відвідувачів. Професійна подача матеріалу може справити сильне враження й підсилити дію інформації.

Використання стерео й варіо технологій в оформленні виставкових стендів

Стерео/варіо технологія дозволяє показувати кольорові зображення з ефектами об'єму й динаміки на абсолютно плоских поверхнях, передає форму зображуваних об'єктів, характер їхньої поверхні, взаємне розташування предметів у просторі.

Сьогодні при оформленні виставкових площ повсюдно використовуються стерео/варіо зображення як ті, що володіють кращими показниками залучення уваги відвідувачів виставок за рахунок:

Особливих ефектів (руху, обсягу);

Більш тривалого часу рекламного контакту (їх більш довго розглядають, бо вони більше цікаві й оригінальні); Більшої вірогідності запам'ятати;

Більшої цитованості (про них часто розповідають іншим людям, згадуючи при цьому інформацію, відображену на виробі — рекламовану марку товару, найменування виробника й т.і.)

За даними, отриманим у результаті досліджень компанією "Product Acceptance and Research" (США), застосування наявних зображень збільшує обсяг продажів на 51 % у порівнянні зі статичним зображенням.

Стереозображення

Стереозображення можна розділити на 2 види:

ЗD-стерео — тривимірне, об'ємне зображення з ефектом огляду (тобто об'єкти можна розглядати з рівних сторін). Зображення може бути отримане за допомогою спеціальної стереозйомки (для реально існуючих предметів) або за допомогою програм для тривимірного моделювання — 3DS Max, Maya й ін.

Псевдостерео — ефект, що здійснює ілюзію разновіддаленості (по глибині) об'єктів зображення, при цьому самі об'єкти залишаються плоскими (кількість візуально помітних планів, як правило 3-6).

Варіозображення — кілька зображень, що послідовно змінюють один одного залежно від кута спостереження.

Сферами застосування стерео/варіо продукції в рамках виставкових заходів є наступні:

Indoor: Оформлення стенда як навісне, так й інтегроване у конструкцію стенда (лайтбокси, панно, хардпостери (тверді фотопанелі для мобільних стендів));

Outdoor: Великоформатна стерео/варіо продукція при вході на виставку або в конкретний павільйон (світлові короби, вивіски, рекламні щити, штендери й таке інше);

Малоформатна рекламно-сувенірна продукція з об'ємними й анімаційними зображеннями (календарі, листівки, візитки, запрошення, оформлення презентаційних CD/DVD дисків, електронних візитних карток і т. і.) для роздачі відвідувачам.

Основними продуктами стерео й варіо технологій є:

  • 1. Poppellerplasmra. Принцип роботи такий : плазмові панелі "42" , "50" або "61" за допомогою спеціального двигуна обертаються навколо своєї Z осі ( як пропелер). Обертання можливе в обох напрямках. Подача відеосигналу бездротове. Фільм для демонстрації підготовлюється спеціально, щоб синхронізувати дії, що відбуваються в ньому, із заданою хореографією обертання панелей. Можливе використання до 4 установок одночасно з єдиним сюжетом.
  • 2. PoolSystem. Ця система дозволяє кожному учаснику виставки (відвідувачу) стати повноцінним учасником дії, що демонструється. Інтерактивність системи забезпечується датчиками руху, сигнали з яких сприймаються блоком керування, і відповідно до запрограмованого сценарію відбуваються візуальні зміни. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє закласти в демонстрацію величезну кількість різних ефектів, таким чином, будь-яка презентація може стати справжнім реаліті-шоу.
  • 3. LSD-glass. Основою є тонка LSD-фольга, що наноситься на скло. Під напругою вона абсолютно прозора, у виключеному стані стає непрозорою, здобуваючи світлі сірі, матові кольори й може бути екраном для проекції.

Для розширення спектру використання інформаційних систем в міжнародній маркетинговій діяльності ТОВ "Експоцентр Метеор" було запропоновано проведення дослідження впливу процесів інформатизації на виставкову діяльність, у якій автор приймав безпосередню участь. Для дослідження доцільності використання інформаційних систем у міжнародній виставковій діяльності було розроблено анкету за темами "Основні проблеми сучасної інформаційної системи міжнародної виставкової діяльності", "Роль і вплив інформаційних технологій для розвитку міжнародної виставкової діяльності".

До складу опитуваної експертної групи ввійшли 242 респонденти - по одному представнику від компанії, з різними видами діяльності й організаційної форми, з різних регіонів України й країн СНД. Критеріями відбору послужили особистісні характеристики опитуваних: наявність вищої освіти, досвіду організації й участі в міжнародних і національних виставках.

У результаті опитування експертів були отримані експериментальні дані й за допомогою статистичної обробки виявлені основні проблеми функціонування сучасної інформаційної системи у виставковій діяльності та встановлені роль і вплив Інтернету для розвитку бізнесу.

Більшість респондентів зупинялись на проблемі недостатньої відкритості та прозорості виставкового бізнесу через Інтернет.

Виходячи з даного дослідження, можна стверджувати, що на "недостатню відкритість і прозорість виставкового бізнесу через Інтернет", найбільшим чином впливають два фактори — "Відсутність дешевого доступу в Інтернет" та "Обсяг інвестування в інформаційні технології" (рис. 3.26). З дослідження випливає, що відкритість та прозорість виставкового бізнесу знаходяться в прямій залежності від рівня дешевизни Інтернету при недостатньому обсязі інвестування в інформаційні технології. В цьому випадку, якщо компанія має можливість користатися дешевим Інтернетом, вона без всяких перепон через Інтернет знаходить нових клієнтів, нових партнерів по міжнародному бізнесу, замовляє

Вплив факторів

Рис. 3.26. Вплив факторів "Відсутність дешевого доступу в Інтернет" та "Обсяг інвестування в інформаційні технології" на фактор "Недостатня відкритість і прозорість міжнародного виставкового бізнесу через Інтернет"

виставкові площі і навіть приймає участь у міжнародних виставках, не виходячи зі свого офісу. Однак при достатності інвестиційних ресурсів, що вкладаються в інформаційні технології, проблема відкритості та прозорості не так щільно пов'язана з дешевизною доступу до інформації. Вирішення питання джерела інвестування виставкової діяльності можна шукати, спираючись на досвід розвинутих країн. В країнах Європи та США існують спеціальні державні програми підтримки виставкового бізнесу та державні програми по інвестуванню в інформаційні технології. Ці програми допомагають розвивати міжнародний виставковий бізнес, розробляють нові технології системи обліку і статистики, такі як CENTREX й APACS Expo, розробляти нові технології в оформлені виставкових стендів та ін. В нашому законодавстві необхідно також розробити й прийняти рішення про державну підтримку виставкового бізнесу, доцільніше покласти особливі повноваження на Виставкову Федерацію України (ВФУ) щодо здійснення інвестування у виставковий бізнес та надання підтримки організаторам виставок й іншим фірмам, які займаються виставковим бізнесом. За допомогою проведеного опитування було розглянуто вплив взаємозв'язаних факторів "Швидке старіння підходів до розгляду інформаційних процесів, що відбуваються в сучасній міжнародній виставковій діяльності" та "Обсяг інвестування в інформаційні технології" на зменшення обсягу інформаційних послуг у виставковій діяльності.

Незначний обсяг інформаційних послуг у виставковій діяльності впливає як на організаторів міжнародних виставок (бо ці послуги свідчать про рівень виставкового центру, його престижність, якість), так і на організації, що приймають участь у виставках. Майже всі виставкові центри в Україні мають свої комп'ютери, а найбільші з них — власні комп'ютерні мережі. Але не на кожній виставці є база даних обліку учасників, матеріальних коштів, співробітників, немає централізованої системи, що могла б об'єднати дані, як це існує в зарубіжних країнах. А ті системи обліку, що використовуються виставковими центрами сьогодні, є морально застарілими. Тому, проблема обсягу інформаційних послуг у виставковій діяльності стоїть достатньо гостро.

Респонденти засвідчили в анкеті, що найчастіше використовують Інтернет для здобуття інформації про проходження виставок. Це видно зі статистики: з 242 респондентів Mean = 3,376033 тобто з усіх відповідей на питання "В якій мірі Інтернет використовується для здобуття інформації про проходження виставок?", відповідь "Помірно використовується" — найчастіше зустрічається. Дослідження показало, що на здобуття інформації про проходження виставок найсильніше впливають такі фактори, як "Неоднорідність розвитку інформативного поля у міжнародній виставковій діяльності в різних географічних регіонах" та

"Знання Інтернету" (рис 3.28). З розвитком та впровадженням інформаційних технологій у виставкову діяльність можна стверджувати, що основним предметом праці у виставковій діяльності стають не матеріальні об'єкти, а інформація, бо як вже відомо, основний продукт виставкової діяльності — це інформаційний продукт, який забезпечує доставку повідомлень від відправників до одержувачів (відправники — виробники товарів, робіт, послуг, а адресати — потенційні споживачі цієї продукції). Тому сприяння однорідності розповсюдження інформації про виставки — є одною з головних задач, яка зараз стоїть перед державними фондами, перед Виставковою Федерацією України.

Вплив факторів

Рис. 3.27. Вплив факторів "Старіння підходів до розгляду інформаційних процесів" та "Обсяг інвестування в інформаційні технології" на фактор "Незначний обсяг інформаційних послуг у міжнародній виставковій діяльності"

На рис. 3.28 видно, що зі зростанням неоднорідності розвитку інформативного поля у виставковій діяльності в різних географічних регіонах та зменшенням знання Інтернету, зменшується використання Інтернету для здобуття інформації про проходження виставок. З діаграми (рис. 4.4) випливає, що при слабкій розвиненості інфраструктури виставкового бізнесу, втіленої в засобах телекомунікацій, комп'ютерних мережах, супутниковому зв'язку та незначній кількості досвідчених спеціалістів, які є авторитетними у своїй галузі, найбільш вірогідно підприємство є товариством з обмеженою відповідальністю.

Вплив факторів

Рис. 3.28. Вплив факторів "Неоднорідність розвитку інформативного поля у виставковій діяльності в різних географічних регіонах" та "Знання Інтернету" на фактор "Здобуття інформації про проходження виставок".

Успішне ведення бізнесу неможливе без застосування новітніх технологій у комерційній діяльності компаній.

Проблеми впровадження електронної комерції в міжнародній компанії та можливості її подальшого розвитку досліджувалися закордонними та вітчизняними вченими Л. С. Винариком, А. Н. Щедріним, Н. Ф. Васильєвим [44, с. 56-58, 93-96, 134-137], Ф. Котлером [110, с. 36-37, 57-58, 202, 412-414], І. Т. Балабановим [29, с. 39-42, 120-123, 162164]. Однак ця тема потребує детального аналізу для виявлення нових можливостей електронної комерції в сучасній міжнародній компанії.

Вплив факторів

Рис. 3.29. Вплив факторів "Слабка розвиненість інфраструктури виставкового бізнесу, втіленої у засобах телекомунікацій, комп'ютерних мережах, супутниковому зв'язку" та "Значна кількість досвідчених спеціалістів, які є авторитетними у своїй галузі" на фактор "Організаційна форма підприємства товариство з обмеженою відповідальністю"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >