< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік надходження і наявності основних засобів

Первісне формування складу основних засобів бюджетних установ здійснює держава за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Надалі для забезпечення оптимізації господарської діяльності та якісного надання послуг постійно їхній склад поповнюється та оновлюється через:

 • o придбання в межах кошторисних призначень за системою торгів (конкурсних торгів), яка регулюється Законом України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010 р № 2289-УІ;
 • o виготовлення власними силами;
 • o внутрівідомчої передачі майна;
 • o отримання гуманітарної допомоги, яка здійснюється на підставі Закону України "Про гуманітарну допомогу" від 22.10.1999 р. № 1192-ХІУ;

Таблиця 24.4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 10 "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"

№ з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

101

Земельні ділянки

Обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду

2

102

Капітальні видатки на поліпшення земель

Обліковують капітальні витрати на покращання земель. До них відносяться витрати неінвентарного характеру (не пов'язані з будівництвом споруд) на культурно-технічні заходи з поверхневого поліпшення земель для сільськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капітальних вкладень (планування земельних ділянок, корчування площ під ріллю, очищення полів від каменів і валунів, зрізання купин, розчищення чагарників, очищення водойм та інше).

3

103

Будинки та споруди

Обліковують із виділенням в окремі підгрупи:

 • 1) будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управління, соціально-культурними (будівлі учбових закладів, лікарень, поліклінік і амбулаторій, будинків інтернатів для престарілих та інвалідів, дитячих закладів, бібліотек, клубів, музеїв, науково-дослідних інститутів, лабораторій та ін.) та іншими установами;
 • 2) будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання;
 • 3) водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше.

4

104

Машини та обладнання

Обліковують силові машини та устаткування, робочі машини та обладнання, вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання з виділенням в окремі підгрупи:

 • 1) силові машини та обладнання, машини-генератори, що виробляють теплову та електричну енергію, і машини-двигуни, що перетворюють різного роду енергію (енергію води, вітру, теплову, електричну енергію та ін.) в механічну, тобто в енергію руху;
 • 2) робочі машини та обладнання, машини, апарати та їх обладнання, що призначені для механічного, термічного та хімічного впливу на предмет праці в процесі створення продукту чи послуг виробничого характеру та переміщення предметів праці у виробничому процесі за допомогою механічних двигунів, сили людини та тварин;
 • 3) вимірювальні прилади - дозатори, амперметри, барометри, ватметри, водоміри, вакуумметри, вапориметри, вольтметри, висотометри, гальванометри, геодезичні прилади, гігроскопи, індикатори, компаси, манометри, хронометри, спеціальні ваги, мірники, касові апарати та ін.;
 • 4) регулюючі прилади та пристрої - киснево-дихальні прилади, регулюючі, електричні, пневматичні та гідравлічні пристрої, пульти автоматичного управління, апаратура централізації та блокування, лінійні пристрої диспетчерського контролю та ін.;
 • 5) лабораторне обладнання - пірометри, регулятори, калориметри, прилади для визначення вологи, перегінні куби, лабораторні копри, прилади для випробування на газонепроникність, прилади для випробування міцності зразків на розрив, мікроскопи, термостати, стабілізатори, витяжні шафи та ін.;
 • 6) обчислювальна техніка - електронно-обчислювальні, керуючі та аналогові машини, цифрові обчислювальні машини та пристрої (клавішні обчислювальні та підсумовуючі машини та ін.);
 • 7) медичне обладнання - медичне обладнання (зуболікувальні крісла, операційні столи, ліжка з спеціальним обладнанням та ін.), спеціальне дезінфекційне та дезінсекційне обладнання, обладнання молочних кухонь та молочних станцій, станцій переливання крові та ін.;
 • 8) комп'ютерна техніка і її комплектуючі - комп'ютери, монітори, периферійне і сітьове обладнання комп'ютера, що за вартістю за одиницю чи комплект відноситься до основних засобів;
 • 9) інші машини та обладнання - машини, апарати та інше обладнання, не назване у вищеперерахованих підгрупах. До інших машин та обладнання відносяться: обладнання стадіонів, спортмайданчиків та спортивних приміщень (у тому числі спортивні снаряди), обладнання кабінетів та майстерень в учбових закладах, кіноапаратура, освітлювальна апаратура, обладнання сцен, музичні інструменти, телевізори, радіоапаратура, спеціальне обладнання науково-дослідних та інших установ, які займаються науковою працею, обладнання АТС, телефони, факси, копіювальна техніка, пожежні машини на автомобільному та кінному ходу, пожежні автоцистерни, механічні пожежні драбини, пральні та швейні машини, холодильники, пилососи та ін.

5

105

Транспортні

засоби

Обліковують усі види засобів пересування, які призначені для переміщення людей і вантажів незалежно від вартості:

 • 1) рухомий склад залізничного, водного, автомобільного транспорту (електровози, тепловози, паровози, мотовози, мотодрезини, вагони, платформи, цистерни, теплоходи, пароплави, дизель-електроходи, буксири, баржі та барки, човни та судна службово-допоміжні, рятувальні, пристані плавучі, парусні судна, автомобілі вантажні та легкові, причепи, автосамоскиди, автоцистерни, автобуси, трактори-тягачі та ін.);
 • 2) рухомий склад повітряного транспорту (літаки, вертольоти);
 • 3) гужовий транспорт (вози, сани та ін.);
 • 4) виробничий транспорт (електрокари, мотоцикли, моторолери, велосипеди, візки.);
 • 5) усі види спортивного транспорту.

6

106

Інструменти, прилади та інвентар

Обліковують:

 • 1) лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача;
 • 2) інструменти - механічні та немеханічні знаряддя праці загального значення, а також прикріплені до машин предмети, які слугують для обробки матеріалів. До них відносяться: різальні, ударні, натискувальні та ущільнюючі знаряддя ручної праці, включаючи ручні механічні знаряддя, що працюють на електроенергії, енергії стисненого повітря та ін. (електродрелі, фарбопульти, електровібратори, гайковерти та ін.), а також різного роду пристрої для обробки матеріалів, здійснення монтажних робіт та ін. (лещата, патрони, ділильні головки, пристрої для встановлення двигунів та для прокручування карданного валу на автомобілях та ін.);
 • 3) виробничий інвентар та приладдя - предмети виробничого значення, які слугують для полегшення виробничих

операцій під час роботи: робочі столи, верстаки, кафедри, парти; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного значення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (наприклад, світлокопіювальні рами т. і);

4) господарський інвентар - предмети конторського та господарського облаштування, конторська обстановка, переносні бар'єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок із спеціальним обладнанням), килими, портьєри та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного значення - гідропульти, стендери, драбини ручні, та ін. (крім насосів пожежних на автомобільному чи кінному ходу та механічних пожежних драбин, врахованих на субрахунку 104 "Машини та обладнання").

7

107

Робочі і продуктивні тварини

Обліковують із виділенням на окремі підгрупи:

 • 1) робоча худоба - коні, воли, осли та інші робочі тварини (включаючи транспортних і спортивних коней та інших транспортних тварин);
 • 2) продуктивна та племінна худоба - корови, бики-плідники, бугаї, буйволи та яки (крім робочих), жеребці-плідники та племінні кобили (неробочі), кобили, переведені на табунне утримання, верблюди-плідники і матки (неробочі), олені-матки і самці (рогачі), кнурі та свиноматки, вівцематки, кози, барани та інше;
 • 3) службові собаки;
 • 4) декоративні тварини;
 • 5) піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші).

8

108

Багаторічні насадження

Обліковують багаторічні насадження. До них відносяться штучні багаторічні насадження незалежно від їх віку; плодово-ягідні насадження всіх видів (дерева та кущі), озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, в парках, садах, скверах, на території установ, у дворах житлових будинків, живі огорожі, снігозахисні та полезахисні смуги, насадження для укріплення пісків і берегів річок, яро-балочні насадження та ін.; штучні насадження ботанічних садів та інших науково-дослідних установ та учбових закладів для наукових цілей та інші штучні багаторічні насадження. Багаторічні насадження збільшуються на суму капітальних вкладень. Молоді насадження усіх видів враховуються окремо від насаджень, що досягли повного розвитку, тобто віку початку плодоношення, зімкнення крон та ін.

9

109

Інші

основні

засоби

Обліковують з виділенням на окремі групи:

 • 1) сценічно-постановочні засоби вартістю понад 10 гривень за одиницю (декорації, меблі і реквізити, бутафорії, театральні та національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки);
 • 2) документація з типового проектування незалежно від вартості;
 • 3) навчальні кінофільми, магнітні диски і стрічки, касети.

o безкоштовної передачі, яка здійснюється на підставі постанови КМУ "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування" від 04. 08. 2000 р. № 1222.

Прийняття основних засобів оформляється безпосередньо на підставі первинної супроводжувальної документації постачальника накладних та акту введення в експлуатацію.

Витрати з наймання транспорту для перевезення основних засобів не збільшують вартість придбаних основних засобів, а відносяться на видатки за відповідними кодами економічної класифікації видатків.

Вартість придбаних, створених, безоплатно отриманих основних засобів відображається за дебетом субрахунків рахунку 10 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" або 6 "Поточні зобов'язання". Одночасно роблять запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

Наявність подвійних бухгалтерських проводок з обліку надходження основних засобів, придбаних за плату або виготовлених власними силами, пояснюється тим, що придбання основних засобів для бюджетних установ зумовлено витрачанням грошових коштів (касовими видатками) і наявністю фактичних видатків за кошторисом.

Суми податку на додану вартість, які сплачуються при отриманні (купівлі) основних засобів, не враховуються до вартості основних засобів і відносяться на фактичні видатки за кодом економічної класифікації видатків, що призначений для придбання цих активів.

Податки та збори, інші послуги та інші видатки, які сплачуються при придбанні, не збільшують вартість основних засобів, а відносяться на фактичні видатки бюджетної установи.

Для відображення придбання основних засобів бюджетні установи використовують Картку аналітичного обліку капітальних видатків.

Для включення отриманого об'єкта основного засобу до складу інвентарних об'єктів установи йому присвоюється інвентарний номер.

Інвентарний номер має вісім знаків (цифр): перші три знаки означають номер субрахунку Плану рахунків бухгалтерського обліку, четвертий - підгрупу, останні чотири знаки - порядковий номер предмета в підгрупі.

Облік основних засобів ведеться в повних гривнях, без КОПІЙОК. Сума копійок, сплачених за придбання основних засобів, відноситься на видатки установи.

Для економії коштів державного і місцевих бюджетів, максимального скорочення бюджетних видатків на будівництво КМУ ухвалено Постанову "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів" від 4.04.2001 № 332

Синтетичний облік надходження основних засобів бюджетними установами здійснюється в меморіальних ордерах 4 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами" (т. ф. 408(6), 6 "Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами" (т. ф. 409(6), меморіальний ордер форми 274.

Кореспонденцію рахунків з обліку надходження основних засобів відображено в табл. 24.5.

Таблиця 24.5. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

з/п

Дебет

Кредит

1

Оприбуткування основних засобів (вартість без ПДВ та сум без копійок)

 • o що сплачені шляхом попередньої оплати
 • o що сплачені після їх отримання

101 - 109 101 - 109

 • 364
 • 675

Водночас проводить другий запис (сума без ПДВ)

 • o при оплаті коштами загального фонду
 • o при оплаті коштами спеціального фонду

801, 802 811 - 813

401 401

Сума ПДВ:

o при оплаті коштами загального фонду

801, 802

364, 675

o при оплаті коштами спеціального фонду

811 - 813

якщо ПДВ не включено до податкового кредиту

641

якщо ПДВ включено до податкового кредиту

2

Списання сум копійок з придбаних основних засобів

80, 81

364, 675

Таблиця 24.5. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

3

Безоплатне отримання основних засобів (крім внутрівідомчого передачі в межах головного розпорядника бюджетних коштів)

101 - 109

364

Водночас проводить другий запис

812

401, 131

4

Безоплатне отримання основних засобів за операціями з внутрівідомчої передачі в межах головного розпорядника бюджетних коштів

101 - 109

401, 131

5

Отримання необоротних активів установою - замовником придбаних за операціями з внутрівідомчої передачі, які проводяться за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису, коли установа - закупник є бюджетною установою

104 - 109

684

Водночас проводить другий запис

811, 812

401

Кореспонденцію рахунків з обліку операцій, пов'язаних з виготовленням основних засобів відображено в табл. 24.6.

Таблиця 24.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИГОТОВЛЕННЯМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

підрядним способом

1

Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів

202, 204

631

2

Передавання підрядним організаціям обладнання і будівельних матеріалів на капітальне будівництво

631

202, 204

3

Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва

141

402

4

Оплата зі спеціального рахунку замовника сум підряднику за закінченими етапами будівельно-монтажних робіт з капітального будівництва

631

321, 323

5

Списання сум на підставі підтвердних документів сум виконаних підрядником

801, 802, 811

631

6

Прийняття в експлуатацію суб'єктів капітального будівництва на підставі акту будівельно-монтажних робіт

103 -109

401

Водночас здійснюється списання сум за незавершеним капітальним будівництвом

402

141

господарським способом

1

Отримання від постачальників для будівництва обладнання і будівельних матеріалів

202, 204

631

2

Відображення сум за не введеними в експлуатацію об'єктами капітального будівництва

141

402

3

Оплата за отримані від постачальників для будівництва обладнання і будівельні матеріали

631

321, 323

4

Передавання матеріалів в переробку

825

 • 202, 204,
 • 231 - 236, 238,
 • 239

5

Оприбуткування основних засобів, виготовлених господарським способом

106, 109,

825

Водночас роблять другий запис

801, 811

401

Водночас здійснюється списання сум за незавершеним капітальним будівництвом

402

141

Схему обліку надходження основних засобів відображено на рис. 24.1.

Схема обліку надходження основних засобів

Рис. 24.1. Схема обліку надходження основних засобів

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >