< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Яка відповідальність настає за порушення у сфері містобудування?

Узагальнено випадки настання відповідальності названі у Законі України "Про основи містобудування":

  • — недотримання державних стандартів, норм і правил при проектуванні і будівництві;
  • — проектування об'єктів з порушенням затвердженої у встановленому порядку містобудівної документації;
  • — виконання будівельних чи реставраційних робіт без дозволу та затвердженого у встановленому порядку проекту або з відхиленням від нього;
  • — самовільна зміна архітектурного вигляду споруди в процесі експлуатації;
  • — недотримання екологічних і санітарно-гігієнічних вимог, встановлених законодавством при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів;
  • — прийняття в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням законодавства, державних стандартів, норм і правил;
  • — надання інформації, що не відповідає дійсності, про умови проектування і будівництва чи необґрунтована відмова у наданні такої інформації.

Зокрема, за передачу замовнику проектної документації, розробленої з порушенням, а також за заниження категорії складності об'єкта будівництва, порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час будівництва, виконання підготовчих робіт без направлення повідомлення про їх виконання або без реєстрації декларації, виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання, без реєстрації декларації, без дозволу на їх виконання, коли направлення або одержання таких документів є обов'язковим, виконання окремих видів робіт виконавцем, який згідно із законодавством повинен мати кваліфікаційний сертифікат, без отримання такого сертифіката, ведення виконавчої документації з порушенням, застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також не пройшли обов'язкову сертифікацію, виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам, або таких, які підлягають обов'язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх, незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду та технічного нагляду у випадках, коли такий нагляд є обов'язковим, здійснення авторського та технічного нагляду з порушенням вимог законодавства, неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також інформації про початок виконання підготовчих чи будівельних робіт та про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта у випадках, коли подання такої інформації є обов'язковим, експлуатацію об'єктів будівництва, які не прийняті в експлуатацію, самовільне будівництво будинків або споруд, самовільну зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації, невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів, недопущення посадових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції України або її територіальних органів на об'єкти будівництва настає відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності.

За правопорушеннями у сфері містобудівної діяльності відповідальність суб'єктів містобудування — юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців настає згідно Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності". У законі також передбачені порушення щодо недодержання порядку складання проектної документації, виконання підготовчих та будівельних робіт із оформленням відповідних документів, вводу в експлуатацію об'єктів та інших. При цьому застосування штрафів до суб'єктів містобудування за правопорушення у сфері містобудівної діяльності не звільняє від відповідальності посадових осіб, винних у вчиненні цих правопорушень, до яких можуть бути вжиті відповідні заходи адміністративної відповідальності.

Законом України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" також передбачено відповідальність за здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання в установленому порядку ліцензії, за надання недостовірних чи необґрунтованих висновків суб'єктами містобудування, які залучаються до проведення перевірок.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >