< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання бюджетними установами РРО

Кошти, які надходять у вигляді виручки від платних послуг збирають в операційній касі, яка обладнана реєстратором розрахункових операцій.

Реєстратор розрахункових операцій (РРО) - пристрій або програмно-технічний комплекс, у якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій під час продажу товарів (надання послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг).

Схему розрахунку через РРО відображено на рис. 9.4.

Схема документообігу під час розрахунку через РРО

Рис. 9.4. Схема документообігу під час розрахунку через РРО

Фіскальні функції - це здатність реєстраторів розрахункових операцій забезпечити одноразове занесення, довготермінове зберігання у фіскальній пам'яті, багаторазове зчитування і неможливість зміни підсумкової інформації про обсяг розрахункових операцій, виконаних у безготівковій формі.

Книга обліку розрахункових операцій (КОРО) - прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг).

Розрахункова книжка (РК) - належним чином зброшурована та прошнурована книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у визначених Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 № 265/95-ВР випадках, коли не застосовуються РРО.

Синтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній валюті

Облік грошових коштів у бюджетних установах ведуть відповідно до Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установах, затвердженої наказом Державного казначейства України від 26.12.2003 року № 242.

Для обліку касових операцій Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ передбачено рахунок 30 "Каса", характеристика субрахунків якого відображено в табл. 9.2.

Таблиця 9.2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУБРАХУНКІВ ДО РАХУНКУ 30 "КАСА"

з/п

Субрахунок

Характеристика субрахунку

номер

назва

1

301

Каса в національній валюті

Ведеться облік наявності та руху готівки в національній валюті в касі установи

2

302

Каса в іноземній валюті

Обліковують наявність та рух готівки в іноземній валюті в касі установи

Регістром синтетичного обліку касових операцій є Накопичувальна відомість за касовими операціями ф. 380 (бюджет) - меморіальний ордер 1.

Аналітичний облік касових операцій ведеться у Картці аналітичного обліку готівкових операцій, яка призначена для відображення операцій з готівкою в касі бюджетної установи в розрізі кодів бюджетної класифікації та видів коштів (окремо за загальним та спеціальним фондами й видами коштів спеціального фонду).

Картка відкривається щомісячно, записи в ній здійснюються на підставі кожного звіту касира.

Кореспонденцію господарських операцій з обліку готівкових коштів відображено в табл. 9.3.

Таблиця 9.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІКУ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Облік надходження готівки до бюджетної установи

1

Отримання в касу готівки з реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків за прибутковими касовими ордерами

301

321, 323, 324, 326

2

Одержано спонсорських, благодійних внесків та іншої гуманітарної допомоги

301

712

3

Погашення дебіторської заборгованості

301

364

4

Внесення плату за проживання в гуртожитках

301

364

5

Отримані кошти від підзвітних осіб (залишок авансу)

301

362

6

Отримані кошти від винних осіб за завдані збитки

301

363

7

Повернено зайво отриману заробітну плату

301

661

8

Надходження коштів за харчування працівників за місцем роботи, утримання дітей в дитячих дошкільних закладах

301

364, 674

9

Надходження в касу плати за телефонні переговори, які йдуть на відшкодування касових видатків

301

801, 802, 811 - 813

Облік видачі готівки бюджетної установи

1

Зарахування сум на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, які надійшли в касу установи

323, 324

301

2

Зарахування плати за телефонні переговори та інших коштів, які відповідно до чинного законодавства України спрямовують на відшкодування касових видатків

321, 323

301

3

Видано готівку під звіт

362

301

4

Зарахування на рахунок винних осіб недостач грошових коштів

363

301

5

Виплачено заробітну плату

661

301

6

Виплачено стипендію

662

301

7

Видано депоновану заробітну плату

671

301

Схему облікового процесу касових операцій відображено на рис. 9.5.

Схема облікового процесу касових операцій

Рис. 9.5. Схема облікового процесу касових операцій

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >