< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ

Управління фермерським господарством в умовах функціонування ринку сільськогосподарської продукції

Довгострокова фермерська проблема: суть та причини. Графічне пояснення

Суть довгострокової фермерської проблеми проявляється у несприятливій для фермерів довгостроковій динаміці цін на їхню продукцію та доходів від її продажу. Справа в тому, що в довгостроковому періоді темпи зростання фермерських цін і доходів є нижчими порівняно з темпами зростання цін і доходів в економіці у цілому.

З'ясуємо причини, які породжують довгострокову фермерську проблему за допомогою економічних інструментів Э і Б (рис. 5.1).

Можна виділити три основні причини цієї проблеми:

1) Цінова нееластичність попиту на сільськогосподарські продукти. Емпіричні дослідження свідчать, що попит на сільськогосподарські продукти за ціною є відносно нееластичним, тобто: Еа< 1.

Чому? Це природно: якщо, наприклад, ціни на продукти харчування зменшилися вдвічі, то це не призведе до того, що людина буде споживати два обіди. Тобто є біологічні обмеження. По-друге, в багатих суспільствах населення нагодоване й одягнуте, тому зменшення ціни істотно не впливає на зростання величини попиту на продовольство. Якщо ж ціни на сільськогосподарські продукти зростають, однаково треба харчуватися.

2) Часові зрушення в кривих В і Б фермерських продуктів. Зміщення кривих Б.

Графічна модель довгострокової фермерської проблеми

Рис. 5.1. Графічна модель довгострокової фермерської проблеми

Під впливом НТП істотно зростає пропозиція фермерської продукції. Основні фактори цього зростання: електрифікація, хімізація, меліорація, автоматизація, комп'ютеризація і т.д.

Якщо в 1820 р. - один американський сільськогосподарський робітник забезпечував продукцією харчування тільки чотири людини, то тепер 100 людей. Продуктивність праці в сільському господарстві різко зросла, а отже, крива пропозиції значно змістилась вправо.

Зміщення кривих Б.

Попит на сільськогосподарську продукцію також зростає, але не встигає за зростанням пропозиції. Цьому є дві причини:

  • 1) нееластичність попиту на сільськогосподарські продукти за доходом;
  • 2) сповільнення зростання населення через зниження його природного приросту.

Крім того, зі зростанням доходів люди відносно менше споживають сільськогосподарської продукції, а більше продукції промисловості (автомашини, побутова техніка, спортивний інвентар тощо).

3) Слабка мобільність сільськогосподарських виробничих ресурсів.

Це означає, що ресурси сільського господарства мляво переливаються в інші галузі, масового відпливу капіталу і праці немає.

Все це призводить до того, що відносно багато фермерів ділять сільськогосподарський пиріг, частка якого в національному доході зменшується.

Підсумуємо вище викладене з довгострокової фермерської проблеми.

Довгострокова фермерська проблема е результатом комбінації чотирьох факторів:

  • - нееластичність попиту на сільськогосподарські продукти;
  • - швидке зростання Б під впливом НТП;
  • - повільне зростання Б під впливом нееластичності попиту за доходом і зменшення природного приросту населення;
  • - слабка мобільність сільськогосподарських факторів виробництва (капітал, земля та праця), що сприяє збереженню низьких доходів і цін.

Короткострокова фермерська проблема: суть і причини. Графічне пояснення

Суть цієї проблеми полягає в нестабільності чи у значних річних коливаннях цін на продукцію фермерів та їх доходів.

Причинами короткострокової фермерської проблеми є:

  • а) нееластичність попиту на сільськогосподарську продукцію;
  • б) коливання попиту на сільськогосподарські продукти;
  • в) коливання виробництва сільськогосподарської продукції. Розглянемо коливання пропозиції і попиту в тісному зв'язку з нееластичністю попиту.

Безумовно, сільськогосподарське виробництво є нестабільним. Передусім погодні умови, природні стихії (посуха, морози, наводки) ще не підвладні людині. Отже, за умов, копи Еа < 1, навіть невеликі зміни у погодних умовах сильно впливають на фермерські ціни та доходи.

Графічна модель впливу зміни обсягу виробництва на фермерські ціни та доходи

Риє. 5.2. Графічна модель впливу зміни обсягу виробництва на фермерські ціни та доходи

Нехай є нормальний урожай 0_2 і нормальна ціна Р2 на одиницю продукції (рис. 5.2). Припускаємо, що попит на сільськогосподарську продукцію сталий, змінюється тільки пропозиція. Нехай обсяг урожаю зріс до 0_1, тоді відносно незначне збільшення 0_ призведе до значного зменшення ціни з Р2 до Р1.

Загальний виторг (дохід) зменшиться, бо Б Р1Р2ВК > Б КЦ1Ц2. Якщо обсяг врожаю впаде до ()3, тоді ціна на продукти зросте з Р2 до Р3. Відповідно загальний виторг фермерів також зросте.

Припустимо, що еластичний попит змінюється під впливом ділових циклів, доходів і т.д., а пропозиція постійна і до того ж абсолютно нееластична (рис. 5.3). У разі невеликої зміни Б (з Б1 до Б2) бачимо не істотну зміну ціни Р1 та Р2) і виторгу за одного і того ж обсягу 0_1.

Модель впливу зміни попиту на ціни та доходи фермерів

Рис. 5.3. Модель впливу зміни попиту на ціни та доходи фермерів при Еа> 1

Такі невеликі зміни Р і загального виторгу ТР наявні тому, що Еа > 1.

Якщо Ба < 1, тоді зміна попиту викликатиме більшу зміну ціни та загального виторгу (рис. 5.4).

Висновок: у короткостроковому періоді нестійкість цін і доходів фермерів пояснюється нееластичним попитом, який перетворює невеликі зміни обсягу сільськогосподарського виробництва та попиту в набагато більші зміни фермерських цін і доходів.

Модель впливу зміни попиту на ціни та доходи фермерів

Рис. 5.4. Модель впливу зміни попиту на ціни та доходи фермерів при Еа < 1

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >