< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Призначення тимчасової адміністрації

Підстави для призначення тимчасової адміністрації.

Процедура тимчасової адміністрації застосовується Національним банком для тимчасового управління банком з метою забезпечення схоронності капіталу й активів банку, докладної оцінки його фінансового стану і вжиття відповідних заходів щодо приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства, відновлення його платоспроможності й ліквідності, стабілізації діяльності банку, усунення виявлених порушень, причин та умов, що призвели до погіршення фінансового стану.

Національний банк зобов'язаний призначити тимчасову адміністрацію в разі істотної загрози платоспроможності банку. Під істотною загрозою платоспроможності банку слід розуміти настання хоча б однієї з таких подій:

 • — банк не усунув порушення або недоліки в своїй діяльності в установлені Національним банком строки за прийнятою програмою фінансового оздоровлення чи письмовою угодою з Національним банком і одночасно порушує нормативи капіталу або за результатами звітного періоду (року або кварталу) отримав збиток;
 • — банк не виконує розпорядження Національного банку про відсторонення від посади посадової особи банку або заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних акцій (паїв);
 • — в установлений Національним банком строк банк не подав програму фінансового оздоровлення (план реорганізації), проект письмової угоди на вимогу Національного банку або подав програму фінансового оздоровлення (план реорганізації), проект письмової угоди, що не відповідає вимогам;
 • — негативно класифіковані активи становлять 30 % і більше від загальної суми активів, за якими має оцінюватися ризик та формуватися страховий резерв згідно з нормативно-правовими актами Національного банку, що виявлено за даними звітності або під час інспектування;
 • — збитки поточного року на звітну дату становлять 30 % і більше від розміру статутного капіталу банку (за винятком тих випадків, якщо банк працює менше одного року), що виявлено за даними звітності або під час інспектування;
 • — банк систематично (два і більше разів протягом останнього кварталу) порушує норматив поточної ліквідності (Н5) більше ніж на 20 % від його нормативного значення;
 • — наявність конфліктної або некерованої ситуації серед керівників або учасників банку — власників істотної участі;
 • — порушення банком порядку формування обов'язкових резервів два звітних періоди резервування поспіль з одночасним порушенням хоча б одного з економічних нормативів;
 • — банк протягом п'ятнадцяти робочих днів не виконує 20 % і більше своїх прострочених зобов'язань;
 • — банк одночасно порушує норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) та норматив (коефіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сумарних активів (Н3).

Національний банк має право призначити тимчасову адміністрацію банку в разі:

 • — систематичних порушень банком законних вимог Національного банку;
 • — зменшення розміру регулятивного капіталу банку на 30 % протягом останніх 6 місяців, виявлених за даними звітності або від час інспектування при одночасному порушенні хоча б одного економічного нормативу;
 • — неплатоспроможності банку (якщо банк протягом 15 робочих днів не виконує 10 % і більше своїх прострочених зобов'язань);
 • — арешту керівників банку або визнання їх судом винними у вчиненні злочину. Застосовується, якщо керівники банку затримані до судового засідання після пред'явлення звинувачень, і спостережна рада банку не звільнила цих керівників з посади;
 • — приховування банком рахунків, будь-яких активів, реєстрів, звітів, документів;
 • — необґрунтованої відмови банку в наданні уповноваженим представникам Національного банку на їх письмову вимогу документів чи інформації, що передбачені нормативно-правовими актами Національного банку;
 • — наявності клопотання банку про призначення тимчасової адміністрації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >