< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні функції апарату Президента України

Президент України - керівник держави, тому, перш за все, він відповідає за загальний стан соціально-економічного розвитку України, а також за те, як здійснюються реформи (політична, економічна, податкова, цінова, судова і т. ін.).

Контроль за економічним розвитком держави Президент України здійснює як особисто, так і через своїх представників та Секретаріат Президента.

Контроль Президент здійснює:

 • o шляхом аналізу та співставлення інформаційних потоків про поточний стан і перспективи економічного розвитку держави;
 • o під час поїздок, зустрічей, переговорів з вітчизняними і зарубіжними політиками, економістами, діячами науки, техніки, підприємцями, простими людьми шляхом отримання нової інформації та оперативності реагування на проблеми за допомогою Указів Президента України, розпоряджень, проектів Законів України, усних і письмових доручень;
 • o під час нарад, з'їздів різних політичних партій, громадських організацій, де присутній Президент України, шляхом обговорень, прийняття відповідних рішень, програм, заходів тощо;
 • o у процесі співпраці Президента України з представниками Кабінету Міністрів України, народними депутатами України, представниками регіональних еліт, шляхом досягнення усного або письмового порозуміння щодо вирішення тих чи інших проблемних питань і т. ін.;
 • o шляхом опрацювання листів та звернень громадян до Президента України з питань соціально-економічного розвитку держави тощо і прийняття на цій основі (врахування цінних ідей та пропозицій на майбутнє) принципових рішень.

Парламентський контроль за державними і місцевими фінансовими ресурсами

Верховна Рада України (парламент), відповідно до своїх повноважень, може безпосередньо (прямо) контролювати виконання Державного бюджету України загалом, за статтями видатків і в розрізі регіонів, а також опосередковано (непрямо) виконання місцевих бюджетів, які більшою або меншою мірою, пов'язані з Державним бюджетом України.

Вищим органом державного фінансово-економічного контролю через який в основному здійснюється парламентський контроль, є Рахункова палата Верховної Ради України. Це постійно діючий орган, що підпорядкований і підзвітний Верховній Раді України.

Рахункова палата здійснює низку функцій:

 • o здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України, фінансуванням загальнодержавних програм;
 • o проводить за дорученням Верховної Ради України контроль за своєчасним і повним надходженням доходів до Державного бюджету України, виконанням Державного бюджету України за поквартальним розподілом доходів і видатків відповідно до показників цього бюджету, в тому числі видатків з обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу України, витрачанням коштів цільових фондів;
 • o перевіряє за дорученням комітетів Верховної Ради України використання за цільовим призначенням органами виконавчої влади коштів загальнодержавних цільових фондів і подає за наслідками перевірки Верховній Раді України висновки щодо можливостей скорочення видатків по кожному фонду зокрема та доцільності спрямування вилучених коштів на фінансування інших видатків Державного бюджету України;
 • o проводить контроль за ефективністю управління коштами Держбюджету України Державним казначейством України, законність і своєчасність руху коштів Державного бюджету України, в тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів у Національному банку України, уповноважених банках та кредитних установах України;
 • o здійснює за дорученням Верховної Ради України, комітетів Верховної Ради України контрольні функції щодо фінансування загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля та інших програм, що затверджуються Верховною Радою України;
 • o контролює інвестиційну діяльність органів виконавчої влади, перевіряє законність та ефективність використання фінансових ресурсів, що виділяються з Державного бюджету України на виконання загальнодержавних програм;
 • o проводить попередній аналіз до розгляду на засіданнях комітетів та Верховної Ради України звітів Антимонопольного комітету України щодо здійснення ним державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства, а також звітів Фонду державного майна України та посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, щодо ефективного управління майном;
 • o здійснює контроль за виконанням рішень Верховної Ради України про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам, міжнародним організаціям та про одержання Україною від іноземних держав, банків та міжнародних фінансових організацій позик, які не передбачені Державним бюджетом України, використанням безоплатної допомоги Україні, одержаної з іноземних джерел, за грошовою емісією, використання кредитних і валютних ресурсів органами виконавчої влади та їх посадовими особами, надання кредитів і здійсненням операцій по розміщенню золотого і валютного резервів, а також за кредитними операціями, касовим виконанням Державного бюджету України Національним банком України та уповноваженими банками;
 • o перевіряє за дорученням Верховної Ради України відповідно до свого статусу кошторис витрат, пов'язаних з діяльністю Верховної Ради України та її апарату, допоміжних органів і служб Президента України та апарату Кабінету Міністрів України, а також витрачання коштів державними установами та організаціями, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок Державного бюджету України;
 • o готує і дає висновки та відповіді на звернення органів виконавчої влади, органів прокуратури і суду з питань, що належать до її відання.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >