< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Переміщення кривої пропозиції на облігації

Фактори, що можуть викликати переміщення кривої пропозиції на облігації, такі:

  • 1) сподівана прибутковість інвестиційних можливостей;
  • 2) сподівана інфляція;
  • 3) урядова діяльність.

Ми розглянемо, як крива пропозиції переміщується, коли кожний з цих факторів змінюється (всі інші обставини залишаються сталими).

Переміщення кривої пропозиції на облігації

Сподівана прибутковість інвестиційних можливостей

Що прибутковіші інвестиції, які фірма планує здійснити, то охочіше ця фірма братиме в позику і збільшуватиме розмір непогашеного боргу для фінансування цих інвестицій. Коли економіка швидко зростає у фазі піднесення ділового циклу, то сподіваються, що інвестиційні можливості будуть високоприбутковими і величина пропозиції облігацій за будь-якої процентної ставки зростатиме (показано на графіку 6.4). Отже, у фазі піднесення ділового циклу пропозиція облігацій зростає, і крива пропозиції переміщується праворуч. Так само в ході спаду, коли сподівані прибуткові можливості далеко нижчі, пропозиція облігацій падає, і крива пропозиції переміщується ліворуч.

Сподівана інфляція

Як ми бачили у розділі 4, реальна вартість отримання позички точніше вимірюється реальною процентною ставкою, яка дорівнює (номінальній) процентній ставці мінус сподіваний темп інфляції. За даної процентної ставки, коли очікувана інфляція зростає, реальна вартість отримання позички падає, і величина пропозиції облігацій зростає за будь-якого рівня процентної ставки. Зростання темпу сподіваної інфляції викликає збільшення пропозиції облігацій, і крива пропозиції переміщується праворуч (графік 6.4).

Урядова діяльність

Діяльність уряду може впливати на пропозицію облігацій у декілька способів. Державна скарбниця США випускає облігації для фінансування дефіциту державного бюджету, тобто різниці між видатками уряду і податковими надходженнями. Коли бюджетний дефіцит великий, що мало місце протягом останнього часу, то Державна скарбниця продає більше облігацій, і величина пропозиції облігацій за кожного рівня процентних ставок зростає. Більший бюджетний дефіцит держави збільшує пропозицію облігацій і переміщує криву пропозиції праворуч (графік 6.4).

Уряди штатів, муніципалітети та інші державні установи випускають облігації для фінансування своїх видатків, і це може також вплинути на пропозицію облігацій. У подальших розділах побачимо, що проведення монетарної політики передбачає купівлю-продаж облігацій, що, в свою чергу, впливає на пропозицію облігацій.

Зміни у рівноважній процентній ставці

Ми тепер можемо застосувати наші знання про переміщення кривих попиту та пропозиції для аналізу можливих змін у рівноважній процентній ставці. Найкращий спосіб зробити це - навести декілька прикладів застосувань, що особливо доречні для нашого розуміння впливу монетарної політики на процентні ставки

Порада

Інструментарій попиту та пропозиції для ринку облігацій найкраще засвоїти через його практичне застосування. Коли таке застосування подається в тексті і зображено, як процентна ставка змінюється, бо значення окремої економічної змінної збільшується, подивіться, чи ви зможете зобразити відповідні переміщення кривих попиту та пропозиції, коли значення цієї самої економічної* змінної зменшується. Застосовуючи цей підхід, пам'ятайте про дві обставини:

  • 1. Коли досліджуємо вплив коливання значень певної змінної, припускаємо, що всі інші змінні сталі, тобто застосовуємо припущення ceteris paribus.
  • 2. Криві пропозиції і попиту на облігації на графіках мають протилежні нахили до тих, що звичайно використовуються. Крива попиту характеризується висхідною, а крива пропозиції спадною траєкторіями. Це тому, що криві зображаються стосовно процентної ставки, яка перебуває в оберненій залежності від ціни облігації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >