< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Раціональні сподівання: значення для політики

Після другої світової війни економісти, озброєні кейнсіанськими моделями (наприклад, моделлю ISLM), що описували, як урядова політика може використовуватися для зміни зайнятості та обсягу виробництва, відчули, що ця активістська політика може зменшити амплітуду коливань ділового циклу без посилення інфляції. У 60-і та 70-і роки ці економісти отримали можливість запровадити свої погляди на політику в практику (див. розділ 28), але результати були не тими, яких вони сподівалися. Економічні результати цього періоду не були успішними. Інфляція прискорилась, а її темп часто перевищував 10 %, в той час як показники безробіття різко погіршилися з часу 50-х років1.

У 70-і та 80-і роки такі економісти, як Роберт Лукас і Томас Сарджент (тепер обидва працюють в Університеті Чикаго), застосували теорію раціональних сподівань для дослідження того, чому активістська політика приносила такі погані результати. їхній аналіз поставив під сумнів можливість застосування макроекономічних моделей для оцінки потенційних впливів політики і те, що сама політика може бути ефективною, якщо населення сподівається, що саме така політика буде проводитися у життя. Оскільки аналіз Лукаса і Сарджента мав таке серйозне значення для способу проведення політики, то його було названо революцією раціональних сподівань 2. У цьому розділі досліджуються теоретичні основи революції раціональних сподівань. Ми почнемо з Лукасової критики, яка показує, що, оскільки сподівання важливі в економічній поведінці, важко дізнатися, якими будуть наслідки активістської політики. Потім ми проаналізуємо впливи раціональних сподівань на інструментарій сукупного попиту і сукупної пропозиції, що був розвинутий у 26 розділі через дослідження трьох моделей, які включали сподівання в різні способи.

Порівняння всіх цих трьох моделей показує, що існування раціональних сподівань робить активістську політику менш успішною і ставить питання про довір'я як про важливий елемент, що впливає на наслідки урядової політики. За наявності раціональних сподівань суттєвою складовою для успішної антиінфляційної політики є довір'я до цієї політики в очах громадськості. Революція раціональних сподівань нині нерідко перебуває в центрі поточної полеміки з багатьох питань монетарної політики, що має важливе значення для того, як слід проводити монетарну і фіскальну політику.

Лукасова критика оцінки політики

У відомій статті "Економетрична оцінка політики: критика" Роберт Лукас висунув аргумент, що поставив під сумнів корисність загальновизнаних економетричних моделей (моделі, рівняння яких оцінюються через статистичні методики)1. Економісти розвинули ці моделі (наприклад, модель MPS, що описана у розділі 27) для двох цілей: (1) для передбачення ділової активності; (2) для оцінки впливів різних видів політики. Хоча критика Лукасом цих моделей нічого не говорила про їхню корисність як знарядь прогнозування, він твердив, що на дані моделі не можна покладатися при оцінці потенційного впливу окремих видів політики на економіку.

Для розуміння аргументу Лукаса нам спершу потрібно зрозуміти економетричну оцінку політики, тобто як економетричні моделі застосовуються для оцінки політики. Як приклад, можна дослідити, як Федеральна резервна система застосовує економетричну модель (модель MPS) при прийнятті рішень про майбутній курс монетарної політики. Модель MPS містить рівняння, що описують взаємозв'язок між сотнями змінних. Припускається, що ці взаємозв'язки залишаються незмінними і оцінюються через застосування даних попереднього періоду. Скажімо, ФРС хоче знати впливи на безробіття та інфляцію від збільшення темпу зростання грошей з 5 % до 10 %. Вона запроваджує новий, вищий темп зростання грошей в модель (фактично в комп'ютер, що містить цю модель). Тоді модель забезпечує відповідь: на скільки безробіття зменшиться як результат вищого темпу зростання кількості грошей і на скільки зросте темп інфляції. Інші можливі види політики, такі, як зменшення темпу зростання грошей до 1 %, можна також ввести у модель. Після того як перевірено цілий ряд різних можливих варіантів політики, керівники Федеральної резервної системи можуть переконатися, який варіант створює найбажаніші наслідки у сферах зайнятості та цін.

Виклик Лукаса методикам оцінки політики ґрунтується на простому принципі теорії раціональних сподівань: той спосіб, через який сподівання формуються (взаємозв'язок сподівань з минулою інформацією), змінюється, коли поведінка прогнозованих змінних трансформується. Тому, коли політика змінюється, то взаємозв'язок між сподіваннями і минулою інфляцією зміниться. А оскільки сподівання впливають на економічну поведінку, то взаємозв'язок в економетричній моделі також зміниться. Економетрична модель, яка використовує минулі дані, більше не даватиме правильних результатів для оцінки реакції на цю зміну політики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >