< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Додаткові фактори, що визначають пропозицію грошей

Щоб модель пропозиції грошей була повною, нам слід пам'ятати, що грошова маса складається з двох компонентів: (1) власної грошової маси (МБП), яку прямо контролює ФРС через операції на відкритому ринку, і (2) дисконтних позик (ОІ.), при наданні яких важливу роль

поряд з встановленою ФРС обліковою ставкою відіграють і банки. Використовуючи той факт, що МВ - МВп + ЭЬ, можна записати модель пропозиції грошей таким чином:

де мультиплікатор грошей т визначається так, як у рівнянні (15.4). Отже, крім впливів на пропозицію грошей норми обов'язкових резервів, відношення готівки до чекових депозитів та норми надлишкових резервів, розширена модель показує, що на пропозицію грошей також впливають зміни у МВп та ОЬ. Оскільки мультиплікатор грошей є додатним, то рівняння (15.5) одразу говорить нам, що пропозиція грошей перебуває у прямій залежності і від власної грошової маси, і від дисконтних позик. Проте варто показати логіку походження цих висновків.

Зміни власної грошової маси (МВn)

Як показано на початку цього розділу, купівля ФРС на відкритому ринку збільшує власну грошову масу, в той час як продаж на відкритому ринку зменшує її. Приймаючи всі інші змінні сталими, збільшення МВn внаслідок купівлі на відкритому ринку збільшує величину грошової маси, яка наявна для готівки та вкладів. Тому пропозиція грошей збільшується. Так само продаж на відкритому ринку, що зменшує МВn, зменшить величину грошової маси, яка наявна для готівки і вкладів, спричиняючи зменшення пропозиції грошей.

Отже, доходимо такого висновку: пропозиція грошей перебуває у прямій залежності від власної грошової маси, МВn.

Зміни дисконтних позик ФРС (DL)

При незмінній власній грошовій масі (МВn) більша сума дисконтних позик, наданих ФРС, забезпечує додаткові резерви (а звідси більшу DL) банківській системі, що використовуються для підтримання більшої величини готівки і вкладів. Збільшення DL, вестиме до збільшення пропозиції грошей. Якщо банки зменшують суми своїх дисконтних позик, а всі інші змінні сталі, то сума MB, що наявна для підтримки депозитів і вкладів, зменшиться, викликаючи зменшення пропозиції грошей.

Наш кінцевий висновок такий: пропозиція грошей перебуває у прямій залежності від обсягу дисконтних позик, DL, які надані ФРС.

Загальний огляд

Ми тепер маємо модель процесу формування пропозиції грошей, в якій враховано трьох "гравців" - ФРС, вкладників і банки, що прямо впливають на пропозицію грошей. Федеральна резервна система є важливим "гравцем", бо контролює як власну грошову масу, МВn,

ТАБЛИЦЯ 15.1. Підсумки: реагування пропозиції грошей па зміни МВn, DL, rD, (ER/D) і (C/D)

Підсумки: реагування пропозиції грошей па зміни МВn, DL, rD, (ER/D) і (C/D)

через операції на відкритому ринку, так і норму обов'язкових резервів, Гр. Вкладники також мають значення, бо від їхніх рішень залежить відношення {С/О}. Банки ж відіграють важливу роль через їхні рішення щодо норми надлишкових резервів {ЕЯ/О} та дисконтних позик, йЬ, у ФРС. Як побачимо в наступному розділі, четвертий "гравець" (позичальники у банків) непрямо вступає в гру, впливаючи на рішення банків щодо (£Я/Т)} і ВЬ.

Як допомога для вивчення, в таблиці 15.1 підсумовано реагування пропозиції грошей (МІ) на зміни усіх цих змінних. Стрілка вгору (І) позначає збільшення, а стрілка вниз (і)- зменшення.

ПОРАДА

Щоб поліпшити ваше розуміння процесу формування пропозиції грошей, замість простого запам'ятовування уважно продумайте логіку результатів у таблиці 15.1. Потім подумайте, чи в змозі ви скласти свою власну таблицю, в якій значення всіх змінних зменшувалися б.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >