Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ЯК ОСОБЛИВА СИСТЕМА ПРАВА Поняття і специфіка міжнародного права як особливої системи права Джерела міжнародного права Система міжнародного права Походження і розвиток міжнародного права Античне міжнародне право Феодальне (середньовічне) міжнародне право Буржуазне (класичне) міжнародне право Сучасне міжнародне право Наука міжнародного права Міжнародна політика і політика міжнародного права СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Поняття суверенітету Поняття і види суб'єктів міжнародного права Держави - основні суб'єкти міжнародного права Визнання держав і урядів Правонаступництво у міжнародному праві Міжнародна правосуб'єктність народів, що борються за незалежність (реалізують право на самовизначення) Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного права Міжнародна правосуб'єктність державоподібних утворень Індивіди і міжнародні неурядові організації як суб'єкти міжнародного права Поняття джерел міжнародного права Норми міжнародного права та їх класифікація Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА Юридична природа основних принципів міжнародного права Принцип суверенної рівності держав Принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань Принцип мирного розв'язання спорів Принцип незастосування сили або погрози силою Принцип надання допомоги ООН у її діях Принцип співробітництва держав Принцип невтручання у внутрішні справи держав Принцип непорушності державних кордонів Принцип територіальної цілісності Принцип поваги прав людини і основних свобод Принцип самовизначення народів СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖНАРОДНОГО І ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного і внутрішньодержавного права Українське законодавство про взаємодію міжнародного і внутрішньодержавного права ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ Поняття права міжнародних договорів Поняття міжнародного договору Класифікація міжнародних договорів Форма, структура і найменування міжнародних договорів Стадії укладення міжнародних договорів Застереження і поправки до міжнародних договорів Реєстрація і публікація міжнародних договорів Дія і чинність міжнародних договорів Тлумачення міжнародних договорів Припинення і призупинення дії міжнародних договорів МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВНИХ СВОБОД Концепція прав людини та її втілення в міжнародному праві Основні універсальні міжнародні акти із захисту прав людини Регіональна співпраця у сфері прав людини Міжнародні механізми контролю за дотриманням прав людини Міжнародно-правовий статус населення Міжнародно-правові питання громадянства Правовий режим іноземців Правовий статус біженців і переміщених осіб Право притулку ДИПЛОМАТИЧНЕ І КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО Поняття і джерела дипломатичного і консульського права Органи зовнішніх зносин держав Дипломатичні представництва Функції дипломатичного представництва Глава і персонал дипломатичного представництва Дипломатичний корпус Дипломатичні привілеї та імунітети Торгові представництва Представництва держав при міжнародних організаціях Привілеї та імунітети міжнародних організацій і їх персоналу Спеціальні місії Запобігання злочинам проти осіб, що користуються міжнародним захистом Консульства Поняття і види консульських установ Глава і персонал консульської установи Консульські привілеї та імунітети МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ І МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ Поняття і класифікація міжнародних конференцій Підготовка і скликання міжнародних конференцій Правила процедури міжнародних конференцій Порядок ухвалення рішень та їх юридична сила Історія створення міжнародних організацій Поняття і класифікація міжнародних організацій Юридична природа міжнародних організацій Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій Структура і правові основи діяльності міжнародних організацій Організація Об'єднаних Націй Історія створення ООН Мета і принципи ООН Система органів ООН Завдання ООН на сучасному етапі Спеціалізовані установи ООН Регіональні організації Міжнародні неурядові організації ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ Поняття права міжнародної безпеки Загальний характер безпеки Заходи довіри Роззброєння та обмеження озброєнь Ефективність міжнародної безпеки Кібербезпека - нова проблема міжнародної безпеки ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Поняття міжнародно-правової відповідальності Підстави міжнародно-правової відповідальності держав Класифікація міжнародних правопорушень держав Види і форми відповідальності держав за міжнародні правопорушення Відповідальність держав у зв'язку з діяльністю, не забороненою міжнародним правом Міжнародно-правова відповідальність міжнародних організацій Міжнародна кримінальна відповідальність індивідів ТЕРИТОРІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ Міжнародно-правова класифікація територій Юридична природа державної території Склад державної території Державні кордони Юридичні підстави зміни державної території Міжнародні ріки та їх правовий режим Міжнародна територія спільного користування Правовий режим Арктики Міжнародно-правовий режим Антарктики МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО Поняття та історія міжнародного морського права Кодифікація міжнародного морського права Конвенція ООН з морського права 1982 р. Внутрішні морські води Територіальне море і прилегла зона Води держав-архіпелагів (архіпелажні води) Відкрите море Континентальний шельф Виключна економічна зона Протоки, що використовуються для міжнародного судноплавства Міжнародні канали Міжнародний район морського дна (Район) Міжнародно-правовий механізм захисту та збереження морського середовища Міжнародні морські організації МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО Виникнення і розвиток міжнародного повітряного права. Його поняття Основні принципи міжнародного повітряного права Юридична природа і правовий режим повітряного простору Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень Відповідальність у міжнародному повітряному праві Міжнародне співробітництво у боротьбі з актами незаконного втручання в діяльність цивільної авіації Міжнародні авіаційні організації МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО Історія виникнення, поняття і джерела міжнародного космічного права Принципи міжнародного космічного права Юридична природа та правовий режим космічного простору і небесних тіл Правовий режим космонавтів і космічних об'єктів Міжнародно-правова регламентація деяких видів космічної діяльності Військова діяльність у космічному просторі Відповідальність у міжнародному космічному праві Міжнародні космічні організації МІЖНАРОДНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО Поняття міжнародного екологічного права Предмет і об'єкт міжнародного екологічного права Джерела міжнародного екологічного права Охорона рослинного і тваринного світу Охорона атмосфери і навколоземного космічного простору Міжнародна співпраця з охорони довкілля від радіоактивного забруднення Міжнародні екологічні організації МІЖНАРОДНЕ АТОМНЕ ПРАВО Поняття і розвиток міжнародного атомного права Міжнародно-правове регулювання атомної енергетики Міжнародна відповідальність за ядерну шкоду МАГАТЕ і режим нерозповсюдження ядерної зброї МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО Формування, поняття і джерела міжнародного економічного права Принципи міжнародного економічного права Міжнародно-правове регулювання певних видів міжнародної економічної діяльності Регіональне економічне співробітництво і міжнародне право МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ Злочинність як міжнародне явище Багатосторонні міжнародні договори стосовно боротьби зі злочинністю Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) Міжнародно-правове регулювання видачі злочинців Міжнародні стандарти поводження із правопорушниками МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ Поняття "ситуація" і "спір" Принцип мирного вирішення міжнародних спорів Мирні засоби вирішення міжнародних спорів за Статутом ООН Реалізація принципу мирного вирішення міжнародних спорів за допомогою міжнародних організацій СНД: процедура мирного вирішення спорів Механізми та інструменти ОБСЄ з мирного врегулювання спорів Мирне врегулювання спорів у рамках Ради Європи і Європейського Союзу ПРАВО ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ Історія формування права збройних конфліктів Міжнародно-правові наслідки початку війни Правовий статус комбатантів, некомбатантів та інших учасників збройних конфліктів Нейтралітет під час війни Правовий режим воєнної окупації Засоби і методи ведення воєнних дій Міжнародно-правовий захист жертв війни Правові форми і наслідки закінчення війни
 
Наст >