< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Документація господарсько-договірної діяльності

 • 1. Договір поставки.
 • 2. Договір підряду.
 • 3. Договір про матеріальну відповідальність.
 • 4. Зразки договорів з інших питань.

Договір - це документ, що фіксує домовленість між двома або кількома партнерами.

Договір може бути укладено між:

 • 1) громадянами;
 • 2) громадянами й організаціями;
 • 3) організаціями.

Є такі договори: поставок, купівлі, продажу, обміну приміщень; є господарський договір з наукової діяльності, про матеріальну відповідальність, договір про науково-технічне співробітництво.

Договір має бути складений юридично грамотно і за змістом, і за формою; його вважають укладеним тоді, коли сторони досягли домовленості з усіх пунктів і відповідно оформили документацію.

Основною формою законності документа і відповідальності за його зміст є затвердження і печатка.

Якщо документ підписують особи однієї посади, їхні підписи розміщуються на одному рівні:

Директор заводу "Еталон" Директор заводу "Прогрес"

(підпис) В.Г. Сидоренко (підпис) А.Б. Петренко

Печатку ставлять на тих документах, які потребують засвідчення юридичних або фізичних прав осіб.

Печатки бувають гербові і прості. На договорах ставлять прості. Прості печатки можуть мати різні форми: круглу, квадратну, трикутну тощо.

Обов'язковим реквізитом договору е дата. Датою документа є дата його підписання, утвердження події, зафіксованої в документі. Дати записують розділеним крапками тричленним числом з арабських цифр, по дві кожний елемент:

перший - число місяця;

другий - порядковий номер місяця;

третій - дві останні цифри року.

Якщо число місяця або його порядковий номер - число однозначне, перед ним ставлять нуль, наприклад: 15.03.98; 04.10.98.

Текст є важливим реквізитом усіх документів. Він має бути аргументованим, стислим і зрозумілим з чітким і логічним викладенням думки. У тексті документа необхідно викласти:

 • 1) завдання, мету, мотиви створення документа;
 • 2) висновки, пропозиції, рішення, розпорядження і прохання.

Договір поставки

ДОГОВІР ПОСТАВКИ - договір, за яким організація-постачальник зобов'язується передати у певні терміни орга-нізації-покупцеві (замовнику) у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами.

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

Зразок 1 _199_ р.

 • (назва організації, підприємства)
 • (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі_____o

названий далі Постачальник, з однієї сторони,

і____,

(назва організації, підприємства)

в особі___,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі__

названий далі Покупець, з іншої сторони, уклали цей Договір про подане далі... .

Покупець Продавець

М.П. М.П.

Договір підряду

ДОГОВІР ПІДРЯДУ - це договір, за яким підприємство (організація)-підрядник зобов'язується виконати обсяг робіт підприємству (організації)-замовнику.

Реквізити:

 • 1) назва документа;
 • 2) місце і дата укладання договору;
 • 3) вступна частина (назви сторін, які укладають договір, посади, прізвища, імена та по батькові осіб, котрі підписують договір, із зазначенням їхніх повноважень);
 • 4) предмет договору (точне визначення виду виконуваних робіт);
 • 5) термін виконання;
 • 6) вимоги до виконуваних робіт;
 • 7) загальна сума договору;
 • 8) вартість робіт;
 • 9) порядок викладу суперечок;
 • 10) юридичні адреси сторін;
 • 11) підписи й печатки сторін, які уклали договір.

Додатком до договору, як правило, є особливі умови договору, графіки здавання робіт, передавання замовником устаткування, матеріалів. Ними можуть бути внутрішньо-будівельний титульний список, довідка про забезпечення та фінансування робіт.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >