< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регіональне управління і місцеве самоврядування

Теоретико-методологічні джерела місцевого самоврядування

  • 1. Поняття про пряме державне управління регіонами і місцеве самоврядування.
  • 2. Теорія природного права як ідейно-філософське джерело місцевого самоврядування.
  • 3. Господарська і громадська теорія місцевого самоврядування.
  • 4. Державницька теорія місцевого самоврядування: політичний та юридичний напрями.
  • 5. Соціологічні концепції місцевого самоврядування і теорія муніципального соціалізму.
  • 6. Теорія соціального обслуговування.
  • 7. Теорія муніципального дуалізму і сучасна правова доктрина місцевого самоврядування.

Поняття про пряме державне управління регіонами і місцеве самоврядування

Практично в усіх розвинутих країнах світу на місцевому рівні існують дві влади, які є різними за суттю, природою і метою виникнення. Це державне управління регіонами і місцеве самоврядування.

Ці дві влади, відмінні за правовим і фактичним статусами, діяльність яких нерідко спрямована на досягнення протилежно спрямованих цілей, і формують цілісну систему місцевого управління.

Державне управління регіонами (або пряме державне управління на місцях) - управлінська діяльність в АТО, яка здійснюється через адміністрацію, призначену центральними або іншими вищими органами влади.

Місцеве самоврядування - це гарантоване державою право і реальна здатність територіальної громади самостійно чи під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах існуючого державного законодавства.

Виходячи з цих визначень, можна виділити кілька принципових відмінностей державного управління регіонами і місцевого самоврядування (табл. 5).

Таблиця 5

ВІДМІННІСТЬ СИСТЕМИ ПРЯМОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА МІСЦЯХ І СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Державне управління регіонами

Місцеве самоврядування

Необхідність створення системи державного управління регіонами та її конфігурація визначається виключно державою

Держава визнає їх на принципах природного права і законодавчо регламентує їхню діяльність

Посадові особи призначаються

Посадові особи обираються

Органи підконтрольні і підзвітні перед центральними чи іншими вищими органами державної влади

Органи підконтрольні і підзвітні перед територіальною громадою

Органи державного регіонального управління є фактично агентами державної влади на місцях. Вони не є суб'єктами бюджетної, фінансової, господарської ініціативи, а лише виконавцями державних рішень

Органи місцевого самоврядування самостійно вирішують законодавчо визначене коло питань. Для цього вони наділені бюджетною, фінансовою, господарською, майновою автономією

Україна не є винятком у цьому питанні. Конституцією України закріплено дві системи влади на місцях: місцеві державні адміністрації, які є місцевими органами виконавчої державної влади, і місцеве самоврядування як публічну владу територіальних громад.

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (витяг)

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >