< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Співробітництво України і ЄС у сфері охорони довкілля

Становить важливий чинник у двосторонніх відносинах України та ЄС і здійснюється за кількома актуальними для обох сторін напрямами: створення Регіонального екологічного центру України; отримання бюджетної підтримки в сектор охорони довкілля; співробітництво з Європейською агенцією довкілля; зміна клімату.

Щодо першого напряму, то у 2008 р. між Мінприроди України та Єврокомісією розпочато переговори про створення Регіонального екологічного центру в Україні (РЕЦ - Україна), метою якого стало: надання допомоги в розв'язанні екологічних проблем в Україні й сусідніх державах із забезпеченням екологічних прав людини та створенням умов для існування безпечного довкілля; розвиток вільного обміну інформацією стосовно навколишнього природного середовища та поширення такої інформації між усіма зацікавленими сторонами; сприяння участі громадськості в процесі прийняття рішень щодо захисту навколишнього природного середовища, а отже, і розвиток громадянського суспільства в Україні й інших країнах.

Характеризуючи другий напрям, зазначимо: Європейська комісія прийняла рішення про розширення співробітництва з Україною, яке виходить за рамки технічної допомоги, - це здійснення співпраці через програму бюджетної підтримки екологічного сектору. Тому необхідною умовою для забезпечення можливості вживати заходів з метою реалізації бюджетної підтримки е схвалення та реалізація Україною Національної стратегії з питань навколишнього природного середовища на період до 2020 р, та Національного плану дій з питань навколишнього природного середовища на 2009-2012 pp. Водночас ЄС відстоює позиції з приводу зміцнення міжнародної співпраці, наприклад, у контексті стратегії послідовного просування своєї нової екологічно-енергетичної політики в частині її зовнішнього виміру, спрямованої на залучення до И реалізації третіх країн.

Третій напрям характерний тим, що Єврокомісія підтверджує розширення співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища. Про це проголошено ЄС у лютому 2005 p., де запропоновано Україні нові засади участі, зокрема в Європейській агенції довкілля (ЄАД). Налагодження співпраці з ЄАД - один з інструментів, який сприятиме подальшій інтеграції України до ЄС у сфері охорони довкілля. Доступ України до Європейської мережі інформації та спостереження за довкіллям дасть змогу своєчасно реагувати на оцінку екологічної ситуації і в Україні, й у країнах - партнерах ЄАД.

Сутність останнього напряму полягає ось у чому. Враховуючи послідовне виконання Україною положень Кіотського протоколу, ЄС вбачає Україну партнером і активним учасником політики просування міжнародних домовленостей стосовно боротьби зі змінами клімату в період після 2012 р. Подальше співробітництво з ЄС Україна вбачає в проектах спільного використання шахтного метану, біомаси, когенерації електроенергії, рідких відходів, упровадження альтернативних джерел енергії, модернізації міських систем опалювання і технологічних процесів у енергетичному секторі.

Сфера транспортного співробітництва України і ЄС

Співпраця здійснюється за такими основними напрямами: піднесення транспортної інфраструктури України та її інтеграції до загальноєвропейської транспортної системи; підвищення рівня безпеки на транспорті й адаптація відповідного національного законодавства зі залученням проекту Єврокомісії TWINNING; модернізація й оновлення основних фондів і рухомого складу транспорту; створення Спільного авіаційного простору між Україною та ЄС.

Транспортне співробітництво характерне тим, що воно започатковане відповідно до Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 pp., прийнятої Урядом України в квітні 2006 р., яке здійснюється через: розбудову національної мережі міжнародних транспортних коридорів, поліпшення її стану та збільшення пропускної спроможності, вдосконалення технології міжнародних перевезень за принципами логістичних товаропровідних систем. Згідно з цією Програмою реалізується політика Уряду стосовно: інтеграції транспортної системи України до транс'європейської внаслідок приведення стану вітчизняної транспортної мережі у відповідність до норм і стандартів ЄС; ефективного транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків; залучення транзитних потоків країн Європи й Азії через територію України; збільшення надходжень до Державного бюджету від експорту транспортних послуг.

У травні 2007 р. наказом Мінтрансзв'язку затверджено Концепцію сталої національної транспортної політики розвитку всіх видів у рамках проектів технічної допомоги ЄС: Twinning "Підтримка розробки та імплементації транспортної політики в Україні", "Підтримка інтеграції України у транс'європейську транспортну мережу ТЄМТ". З метою розвитку співробітництва з ЄС у сфері залізничного транспорту налагоджується співпраця з Європейським агентством залізниць (ЄАЗ), яке відбувається у рамках Організації співробітництва залізниць (ОСЗ). З метою підвищення безпеки на дорогах внесено зміни до окремих нормативно-правових актів України, в тому числі до організації створення безпечних умов для учасників дорожнього руху, відповідності міжнародним екологічним нормам, реформування системи державного технічного огляду колісних транспортних засобів і под.

У грудні 2007 р. розпочався переговорний процес з укладення Угоди між Україною та ЄС про Спільний авіаційний простір, що передбачає об'єднання авіатранспортних ринків України та ЄС. Це сприятиме ефективнішому використанню ринку авіаперевезень та поліпшенню якості послуг, розвитку транзитного потенціалу України, інтегруванню України до Європейських авіаційних структур, зміцненню авторитету нашої країни як авіаційної європейської держави.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >