< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Обґрунтуйте погляди Дж. М. Кейнса на заробітну плату

Як відомо, у неокласичній теорії зайнятість залежить від двох чинників: граничних витрат тягаря праці (чинник, що визначає пропозицію праці) і граничної продуктивності праці (чинник, що визначає попит на працю). При цьому розміри попиту на працю визначаються граничним продуктом, виробленим останнім робітником, ціна якого і є справедливою ціною цього чинника виробництва. Звідси випливав логічний висновок, що чим нижча реальна заробітна плата, на яку згодні робітники, тим вищий рівень зайнятості в народному господарстві, і навпаки. Отже, рівень зайнятості - в руках самих робітників, і їхня згода працювати за нижчу заробітну плату збільшує рівень зайнятості.

Кейнс виступив проти такого постулату, заявивши, що розмір і зміна зайнятості не залежать від поведінки робітників. Іншими словами, готовність робітників працювати за низьку заробітну плату не є ліками від безробіття. Рівень зайнятості, за Кейнсом, визначається динамікою ефективного попиту - очікуваних витрат на споживання і капітальні вкладення. Саме це, а не пропозиція ресурсів і зміна їхніх відносних цін, зумовлює рівень зайнятості та національного доходу.

За Кейнсом, зниження заробітної плати впливає на капіталістичну економіку не прямо, а через незалежні змінні - "граничну схильність до споживання" і "граничну ефективність капіталу". Саме в цьому твердженні полягає причина, чому Кейнс був противником зниження заробітної плати. На його думку, скорочення заробітної плати призведе не до зростання зайнятості, а до перерозподілу прибутків на користь підприємців і рантьє. А зменшення споживчого попиту з боку робітників не буде компенсоване збільшенням попиту з боку інших груп населення, тому що збільшення їхніх прибутків супроводжуватиметься зменшенням граничної схильності до споживання. Невипадково тому рівномірніший розподіл прибутків є у Кейнса чинником збільшення розмірів ефективного попиту.

Щодо впливу зниження заробітної плати на зростання інвестицій, то й у цьому питанні Кейнс не згодний із представниками класичного і неокласичного напрямів у політичній економії. Представники цих напрямів вважали, що зниження заробітної плати збільшить граничну ефективність капіталу, й у такий спосіб зниження заробітної плати буде супроводжуватися зростанням інвестицій. Проте це твердження може бути справедливим, якщо розглядати поведінку окремої фірми. У масштабі народного господарства зниження заробітної плати зменшить розміри споживчого попиту, що призведе до скорочення виробництва й інвестицій (оскільки неможливо продати навіть наявну продукцію), зумовлюючи подальше зменшення сукупного попиту внаслідок зменшення заробітної плати і зростання безробіття.

Ціна та інфляція в теорії Дж. М. Кейнса

Оскільки відповідно до теорії Кейнса основа економічного зростання - ефективний попит, основним елементом економічної політики є його стимулювання. Головний засіб - активна фіскальна політика держави, спрямована на стимулювання інвестицій і підтримання високого рівня споживчого попиту за рахунок державних витрат. Неминучим наслідком такої політики є дефіцит бюджету і зростання грошової маси в економіці країни. У рамках класичного напряму наслідком зростання грошової маси є пропорційне зростання цін на продукцію, тобто адекватне інфляційне зростання цін. Основне твердження Кейнса у цьому питанні зводилося до того, що збільшення грошової маси в обігу буде провокувати інфляційне зростання цін у тій же пропорції лише за умов повної зайнятості. За умов неповної зайнятості зростання грошової маси викликатиме збільшення обсягів використання ресурсів. Іншими словами, будь-яке збільшення грошової пропозиції буде розподілятися між підвищенням цін, збільшенням грошової заробітної платні зростанням виробництва та зайнятості, і чим далі від стану повної зайнятості перебуватиме економіка, тим більшою мірою збільшення грошової маси буде позначатися на зростанні виробництва і зайнятості, а не на зростанні цін. Бюджетний дефіцит, зростання грошової маси й інфляція, на думку Кейнса, є цілком достатньою ціною за підтримання високого рівня зайнятості й стабільного підвищення рівня національного доходу. Втім, абсолютна, або істинна (за його термінологією), інфляція спостерігається тільки тоді, коли відбувається зростання ефективного попиту за повної зайнятості. Слід зазначити, що в праці Кейнса "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" закладені основи теорії інфляції витрат, тобто зростання цін, пов'язаного зі збільшенням грошової заробітної плати.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >