< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розмежування повноважень між розпорядниками кредитів і бухгалтерами

Традиційно управління державними фінансами у Франції ґрунтується на принципі розмежування повноважень між розпорядниками кредитів і бухгалтерами. Цей принцип знайшов своє втілення у декреті від 29 грудня 1962 року. Декретом визначаються основні положення з обліку державних фінансових операцій, а також розподіл між функціями розпорядників кредитів і бухгалтерами, як особами, абсолютно незалежними один від одного.

Розпорядник кредитів (ним може бути мер, голова (президент) генеральної або регіональної ради) є особою виборною, що забезпечує виконання повноважень, які на нього покладаються відповідним виконавчим органом колективу. Бухгалтер - державний службовець, який несе відповідальність за стан бюджетних коштів, і призначається на посаду постановою міністра.

Розмежування повноважень між розпорядниками кредитів і бухгалтерами здійснюється відповідно до принципу спеціалізації та розподілу завдань, при якому роль кожного учасника чітко визначена. Таке розмежування повноважень не призводить, однак, до розрізненості їхніх дій. їхня діяльність підпорядковується досягненню спільної мети - забезпечити прозоре та цільове використання бюджетних коштів.

Розпорядники кредитів (їх називають також управляючими) приймають зобов'язання, проводять розрахунки доходів і видатків бюджетів, готують необхідні документи для здійснення бюджетних операцій, які дають бухгалтерам юридичне право виконувати свої функції.

Розпорядники кредитів поділяються на:

  • - головних - в особі прем'єр-міністра, міністрів, керівників державних служб, які можуть делегувати право підпису своїм підлеглим (членам кабінетів, керівникам адміністрації) і фінансуються з бюджету;
  • - молодших - представлених на рівні районів та департаментів префектами. Розмежування повноважень у процесі виконання бюджету передбачає ведення двох видів обліку: облік розпорядників кредитів (адміністративний облік) і облік бухгалтерів.

Відповідно до цього розпорядники ведуть облік операцій, що здійснюються під їхню відповідальність. Це дозволяє мати інформацію про суму наявних асигнувань для прийняття зобов'язань, а також суму коштів для оформлення платіжних документів (тобто інформацію про управлінську діяльність розпорядника як виконавчого органу).

Бухгалтери за вказівками розпорядників під свою матеріальну відповідальність забезпечують зберігання й управління коштами колективу, отримання доходів, здійснення видатків, а також ведення операцій з бюджетними коштами.

Перед проведенням будь-якої платіжної операції бухгалтер повинен перевірити її законність на предмет:

  • - підтвердження особи розпорядника кредитів: чи дійсно це є особа, яка наділена відповідними повноваженнями;
  • - наявності асигнувань, з яких проводяться видатки;
  • - спрямування видатків на статті, які відповідають їх характеру та цілям; - правильності віднесення видатків на відповідні статті через перевірку точності розрахунків;
  • - цільового використання коштів шляхом перевірки документів, які підтверджують факти надання послуг;
  • - адресності зарахування коштів на рахунки тих осіб, які виконали роботи чи надали послуги.

Якщо за результатами контролю з'ясовується, що мали місце окремі порушення, то бухгалтер в силу наданих йому повноважень мотивованим рішенням може призупинити проведення платежів і повідомити про це розпорядника.

У процесі та після виконання бюджету проводиться контроль якості роботи розпорядників кредитів і бухгалтерів.

Діяльність розпорядників контролюється вибраним органом, бухгалтером і регіональними розрахунковими палатами. Вона піддається також адміністративному контролю з боку представника держави в департаменті, де його рішення перевіряються на предмет законності.

Бухгалтер як державний службовець знаходиться в ієрархічному підпорядкуванні міністра фінансів. Тому контроль за діяльністю державних бухгалтерів здійснює Генеральна фінансова інспекція відповідно до умов, визначених розпорядженнями міністра фінансів. Проведені ними операції з бюджетними коштами підлягають також контролю з боку їх безпосередніх керівників та інших служб, які мають на це повноваження.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >