< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Первинні документи по обліку запасів

Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси регламентовані П(С)БО 9 "Запаси".

З метою організації первинного обліку запаси можна розділити на такі групи:

 • — сировина, основні і допоміжні матеріали, що комплектують вироби, покупні напівфабрикати, призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і адміністративних потреб;
 • — малоцінні і предмети, що швидко зношуються (МТТТГТ);
 • — готова продукція, виготовлена на підприємстві для продажу;
 • — товари, придбані торговельним підприємством з метою подальшого продажу.

Форми первинних документів для відображення операцій із запасами і їхнє застосування затверджені низкою нормативних актів, основними з яких є:

 • — Наказ Міністерства статистики України ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВИХ ФОРМ ПЕРВИННИХ ОБЛІКОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ від 21.06.96 р. № 193 (далі — Наказ № 193);
 • — Наказ Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379 "ПРО ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА ПОРЯДКУ ЗАПОВНЕННЯ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ" (далі — Наказ № 1379);
 • — Наказ Міністерства фінансів України № 1340 від 17.12.2012 р. "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФОРМИ РЕЄСТРУ ВИДАНИХ ТА ОТРИМАНИХ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА ПОРЯДКУ ЙОГО ВЕДЕННЯ" (далі — Наказ № 1340);
 • — Інструкція ПРО ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ВИДАНИХ, ПОВЕРНУТИХ І ВИКОРИСТАНИХ ДОРУЧЕНЬ НА ОДЕРЖАННЯ ЦІННОСТЕЙ, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 р. № 99, зі змінами і доповненнями (далі — Інструкція № 99);
 • — ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (зі змінами і доповненнями) від 02.12.2010 № 2755-УІ

Первинні документи з обліку названих вище запасів можна розділити на:

 • — документи з оприбуткування запасів і відпустку на сторону;
 • — документи із складського обліку і внутрішнього переміщення запасів;
 • — документи з відпуску (списанню) сировини, матеріалів, МТТТП на виробництво і власні нестатки.

Документи з оприбуткування і відпуску запасів на сторону

Основними формами документів з оприбуткування сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів, МТТТП, товарів (товарно-матеріальних цінностей — ТМЦ) і відпуску готової продукції підприємств є:

 • — довіреність (типова форма № М-2);
 • — прибутковий ордер (типова форма № М-4);
 • — акт приймання матеріалів (типова форма № М-7);
 • — рахунок-фактура (типова форма № 868);
 • — податкова накладна (затверджена Наказом № 1379)

Довіреність (типова форма № М-2)

Для одержання товарно-матеріальних цінностей від постачальника довіреному працівнику підприємства бухгалтерією виписується доручення типової форми № М-2, наведене в табл. 2.9.

Отримані за дорученням ТМЦ співробітником підприємства здаються на склад. Комірник оформляє прихід цінностей випискою прибуткового ордера типової форми № М-4 або розпискою про одержання на товарно-транспортній накладній типової форми № 1-ТН, що виписується постачальником (відправником вантажу).

Прибутковий ордер (типова форма № М-4)

Прибутковий ордер (табл. 5.1) застосовується для обліку матеріалів, що надходять на підприємство від постачальників або з переробки.

Прибутковий ордер складається матеріально відповідальною особою в одному-двох екземплярах у день прибуття цінностей на склад. Копія прибуткового документа є звітом працівника про використанню доручення.

Таблиця 5.1

Прибутковий ордер (типова форма № М-4)

Реквізит "Синтетичний рахунок для віднесення зносу по МТТТП" на практиці не заповнюється, тому що він може бути визначений тільки при видачі МТТТП (а не при оприбуткуванню) залежно від структурного підрозділу, який потребував цінностей.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >