< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оскарження рішень податкової адміністрації

Оскарження рішень органів ДПС здійснюються в адміністративному або судовому порядку.

В адміністративному порядку будь-який платник податків може оскаржити такі рішення органів державної податкової служби:

 • o податкові повідомлення про суми податкових зобов'язань;
 • o постанови про накладання адміністративних стягнень та рішень ДПС щодо визначення сум податкових зобов'язань, узгодження операцій із заставленими активами платника податків, узгодження плану реорганізації, продажу активів, що перебувають у податковій заставі про застосування штрафних фінансових санкцій, арешт активів, покладання відповідальності за погашення залишкового боргу платника податку на третю особу;
 • o дострокове розірвання договорів про розстрочення, відстрочення податкових зобов'язань за ініціативою органу ДПС.

Не може бути оскаржене платником податків в адміністративному або судовому порядку податкове зобов'язання, самостійно ним визначене у податковій декларації (розрахунку). У випадку, коли у майбутніх податкових періодах платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (розрахунку), то такий платник зобов'язаний подати нову податкову декларацію, що має виправлені показники.

У разі нарахування органом ДПС фізичній особі податкового зобов'язання, що не пов'язане зі здійсненням даною особою підприємницької діяльності, із використанням непрямих методів нарахування і фізична особа не погоджується з цим нарахуванням, суперечка вирішується виключно у судовому порядку за поданням органу державної податкової служби.

Платник податків має право, з урахуванням термінів позовної давності, оскаржити в суді (господарському суді) рішення органу ДПС про нарахування податкового зобов'язання у будь-який момент після отримання відповідного податкового повідомлення. Платник податків зобов'язаний у письмовій формі повідомляти орган ДПС про кожен випадок судового оскарження його рішень.

Реєструють скаргу (заяву) платника в день її подання або надходження до органу державної податкової служби, але не пізніше наступного робочого дня. Відмовляти у прийнятті скарги (заяви) від платника податків забороняється.

Платник податків у скарзі (заяві) повинен зазначити наступне:

 • o прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання особи, а для юридичної особи - її назва і місцезнаходження;
 • o назва органу державної податкової служби, яким видано податкове повідомлення або рішення, що оскаржується, дата і номер;
 • o суть порушеного питання, прохання або вимога;
 • o чи подавалась (не подавалась) позовна заява до суду (господарського суду) про визнання недійсним податкового повідомлення або рішення органу державної податкової служби;
 • o підпис фізичної особи або уповноваженої на те особи, а для юридичної особи - підпис керівника чи представника юридичної особи, скріплений її печаткою.

Скарга (заява) має бути викладена у письмовій формі та надіслана до органу державної податкової служби поштою або передана фізичною чи юридичною особою через представника.

Скарга (заява) подається до органу ДПС протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання платником податків податкового повідомлення або іншого рішення органу ДПС, або протягом 30 календарних днів, якщо податкове зобов'язання виникло за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового зобов'язання чи відповіді органу державної податкової служби на скаргу.

Якщо орган ДПС надсилає платникові податків рішення про повну або часткову відмову в задоволенні його скарги, то даний платник має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з повторною скаргою до органу ДПС вищого рівня, а за повторного повного або часткового незадоволення скарги - до органу ДПС вищого рівня із дотриманням зазначеного десятиденного терміну для кожного випадку оскарження і два-дцятиденного терміну для відповіді на нього.

Скарга (заява), що надійшла, реєструється в ДПА (ДПІ), яка прийняла рішення, що оскаржується, і протягом 3 діб надсилається разом з документами, необхідними для розгляду, до органу державної податкової служби вищого рівня.

Особа, котра подала скаргу (заяву) на рішення (постанову) органу ДПС, має право:

 • o особисто викласти аргументи особі, що перевіряла скаргу (заяву), та брати участь у перевірці поданої скарги (заяви);
 • o ознайомитись з матеріалами перевірки;
 • o подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом ДПС, який розглядає скаргу (заяву).
 • o бути присутнім при розгляді скарги (заяви);
 • o користуватись послугами адвоката або уповноваженого представника, оформивши це уповноваження в установленому законом порядку;
 • o одержати письмову відповідь про результати розгляду скарги (заяви);
 • o висловлювати усно чи письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду скарги (заяви);
 • o вимагати відшкодування збитків, якщо вони є результатом неправомірних рішень;
 • o відкликати або анулювати подану скаргу (заяву) в будь-який час до моменту прийняття рішення за наслідками розгляду скарги (заяви). Відкликання або анулювання скарги (заяви) проводиться за письмовою заявою особи, яка подала цю скаргу (заяву).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >