< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні питання

 • 1. Назвіть елементи організації маркетингової діяльності.
 • 2. Які існують принципи організації маркетингу в підприємствах?
 • 3. Які фактори впливають на вибір організаційної структури служби маркетингу?
 • 4. Що являє собою організаційна структура маркетингової діяльності?
 • 5. Назвіть види організаційних структур служб маркетингу.
 • 6. Визначте сутність, переваги і недоліки функціональної організації служби маркетингу. Наведіть її блок-схему.
 • 7. Визначте сутність, переваги і недоліки географічної організації служби маркетингу. Наведіть її блок-схему.
 • 8. Визначте сутність, переваги і недоліки товарної організації служби маркетингу. Наведіть її блок-схему.
 • 9. Визначте сутність, переваги і недоліки ринкової організації служби маркетингу. Наведіть її блок-схему.
 • 10. Визначте сутність, переваги і недоліки матричної організації служби маркетингу. Наведіть її блок-схему.
 • 11. Охарактеризуйте комбінації різних видів організації служб маркетингу: товарно-ринкової, функціонально-товарної, функціонально-ринкової, функціонально-товарно-ринкової структур управління маркетингом.
 • 12. Охарактеризуйте тенденції у формуванні організаційних структур у сучасних умовах.
 • 13. Охарактеризуйте "тверді" і "м'які" структури управління.
 • 14. Охарактеризуйте етапи організаційного становлення маркетингу в підприємстві.
 • 15. Охарактеризуйте функції маркетингу в торгівлі.
 • 16. Охарактеризуйте окрему систему маркетингової діяльності в торгівлі.
 • 17. Дайте визначення організаційної культури. У чому полягає її роль?
 • 18. На яких аспектах може бути сфокусована організаційна культура підприємства?
 • 19. Яка роль символіки, що використовується в підприємстві?
 • 20. Охарактеризуйте рівні організаційної культури: поверхневий, глибокий, ядро.
 • 21. Яким чином створюються умови для ефективної роботи служби маркетингу?
 • 22. Яким чином здійснюється організація ефективної взаємодії маркетингових служб з іншими підрозділами підприємства.
 • 23. Охарактеризуйте модель "4с" - модель ефективної організації маркетингу.

Глосарій

Окрема система маркетингової діяльності в торгівлі - це сукупність функцій та елементів маркетингової діяльності.

Організаційна культура - це сукупність відмітних цінностей, переконань, традицій, звичаїв і стереотипів, прийнятих у підприємстві щодо здійснення спільної діяльності, що впливають на поведінку працівників.

Організаційна структура маркетингової діяльності в підприємстві - це сукупність служб, відділів, підрозділів, до складу яких входять фахівці, що займаються певною маркетинговою діяльністю.

Організація служби маркетингу географічна (регіональна, територіальна) - це поєднання маркетингових дій у службах, виокремлених відповідно до території, що обслуговується ними, тобто організаційна структура управління маркетингом, у якій фахівці з маркетингу згруповані за окремими географічними районами.

Організація служби маркетингу матрична - заснована на системному підході, характеризується структурною гнучкістю за необхідності пристосування до нових умов функціонування; поряд з постійними функціональними відділами для розв'язання конкретних проблем створюються тимчасові проектні групи; керівники проектних груп залучають для виконання робіт фахівців з інших відділів, що перебувають на різних рівнях ієрархії.

Організація служби маркетингу ринкова (сегментна) - організаційна структура управління маркетингом, у якій керівники окремих ринків несуть відповідальність за розробку і реалізацію стратегій і планів маркетингової діяльності на певних ринках.

Організація служби маркетингу товарна (продуктова) - організаційна структура управління маркетингом, у якій за розробку і реалізацію стратегічних і поточних планів маркетингу для групи продуктів або певного продукту відповідає відповідний керівник, якому підпорядковуються працівники, які виконують усі необхідні для даної групи (продукту) функції маркетингу.

Організація служби маркетингу функціональна - заснована на розподілі елементів маркетингової діяльності між службами за функціями (реклама і стимулювання збуту, маркетингові дослідження тощо).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >