< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типи і види вибірок у маркетинговому дослідженні

Репрезентативність інформації в емпіричному дослідженні, тобто досягнення близької відповідності даних, отриманих за вибірковою сукупністю, тим, що були б добуті при вивченні генеральної сукупності, забезпечується вході організації вибірки. Поняття вибірки в статистиці, соціології, маркетингу розглядається у двох значеннях. По-перше, це елементи генеральної сукупності, які підлягають вивченню, тобто вибіркова сукупність. По-друге, вибірка - це процес (відповідно методи, прийоми, процедури) формування вибіркової сукупності при необхідній умові забезпечення репрезентативності Виділяють різноманітні типи вибірки (добору) і види вибірок.

У спеціальній літературі з маркетингових досліджень наводять велике число різновидів вибірки: простий випадковий добір; систематичний добір; кластерний добір; стратифікований добір; добір на основі принципу зручності; добір на основі квот; навмисний добір; добір за методом "снігового кому"; пропорційний добір та ін. Проте якщо виходити з основних принципів підходу до добору одиниць вибіркової сукупності з генеральної сукупності, то основних підходів три (інші, названі вище, - це ніщо інше, як різноманітні варіанти трьох основних підходів).

* Стихійний добір, тобто добір за принципом "добровільності" входження одиниць генеральної сукупності у вибіркову. Він використовується досить часто, зокрема, у поштових і пресових опитуваннях. Основний недолік подібного добору - неможливість якісної репрезентації генеральної сукупності. Проте стихійна вибірка використовується з урахуванням її економічності і можливості "ремонту" вибірки (тобто добирання або виключення частини отриманої сукупності з метою досягнення необхідної відповідно до визначених обсягів і елементів вибіркової сукупності), в деяких дослідженнях, коли формування вибіркової сукупності просто неможливе.

* Ймовірнісний (випадковий) добір - один з основних, використовуваних у маркетингових дослідженнях. Головний принцип подібного добору - забезпечення можливості кожній одиниці генеральної сукупності потрапити у вибіркову. З цією метою використовуються таблиці випадкових чисел, лотерейний добір, механічний добір.

* Квотний (стратифікований) добір, в основі якого лежить побудова якісної моделі генеральної сукупності, потім - добір одиниць спостереження у вибіркову сукупність, виходячи з наявної моделі.

Наприклад, маркетингові дослідження уподобань мешканців м. Дніпропетровська щодо вибору міст здійснення покупки продуктів харчування доцільно провести, використовуючи квотну вибірку, побудовану на основі генеральної сукупності - все доросле населення міста - майже 840 тис. чол., і репрезентуючу населення (вибірка 840 або 420 чол.) за такими квотними ознаками, як район міста, стать і вік респондентів (табл. 3).

За видами вибірок виділяють одноступінчасту (простий добір з генеральної сукупності у вибіркову з використанням відповідного принципу); серійну (як одиниці добору використовують серії - сім'ї, класи); багатоступінчасту (добір провадиться в декілька етапів: наприклад, при дослідженні уподобань студентської молоді щодо використання ноутбуків, спочатку в місті відбираються вищі навчальні заклади, в них - факультети і групи, у групах - респонденти тощо). При комбінованій вибірці в процесі багатоступінчастого добору на різних ступенях використовуються різноманітні підходи (квотний та ймовірнісний). При районованій вибірці генеральна сукупність попередньо поділяється на різнорідні частини, і потім добір здійснюється вже з цих "районів" (подібними частинами можуть бути не тільки адміністративні або географічні райони).

Таблиця 3. Структура генеральної сукупності дорослого населення м. Дніпропетровська (чол.)

Структура генеральної сукупності дорослого населення м. Дніпропетровська (чол.)

Внаслідок специфіки маркетингових досліджень в них достатньо часто використовується так звана "опукла" вибірка. Суть її організації достатньо проста: поряд з основною вибірковою сукупністю, що репрезентує генеральну, робиться додаткова підвибірка за категорією респондентів, що особливо цікавить замовника дослідження. При вивченні загального обсягу і структури ринку житла може бути зроблено окрему підвибірку з осіб, які передбачають купити житло найближчим часом. Або ж при дослідженні ринку радіопослуг робиться окрема підвибірка слухачів станції FМ-діапазону. Зрозуміло, що при опрацюванні інформації дані, отримані за "опуклою" вибіркою, виключаються із загального масиву й опрацьовуються окремо. Це дозволяє одержати як загальні дані з репрезентативного масиву опитаних, так і результати за виділеною категорією населення, споживачів, що цікавлять замовника.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >