< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування внутрішнього середовища діяльності підприємства

До основних факторів мікросередовища слід віднести: споживачів, конкурентів, постачальників, органи державного і місцевого самоврядування, фінансово-кредитні установи, рентабельність.

Дослідимо фактори мікросередовища на прикладі туристичної фірми "Ігрек". Споживачами туристичного продукту турфірми "Ігрек" здебільшого є люди із середнім достатком. Це люди, що працюють або мешкають поруч, іногородні та іноземні туристи. Є у фірми і постійні клієнти, які заохочуються пільговими умовами, різними знижками.

Основними постачальниками туристичних послуг є турагенції, які здебільшого надають послуги з авто- та аероперевезень. Якщо клієнт забажав послугу, якої немає серед переліку продуктів туристичної фірми, то підприємство звертається до основного туроператора за цією послугою, за що отримує свої агентські комісійні. Гарантія турфірми "Ігрек" на певну послугу не завжди розповсюджується, але за таких умов фірма співпрацює з партнерами, які добре себе зарекомендували.

Турфірма "Ігрек" веде політику самовиживання на ринку і тому не має залучених інвестицій. Для потенційних інвесторів гарантом може виступати рахунок у банку, всі матеріальні активи фірми. За організаційно-правовою формою туристична фірма "Ігрек" є товариством з обмеженою відповідальністю. Статутний фонд фірми відповідно до законодавства про розмір статутного фонду операторів туристичної діяльності складає 20 000 євро. Дотепер ні вітчизняних, ні іноземних інвестицій не залучалось, не використовувався позичковий капітал.

Фірма за формою власності — приватна. Отже, втручання державних органів контролю мінімальне і зводиться до


перевірки своєчасності та повноти сплати податків, надання якості послуг згідно з вимогами, відповідністю діяльності до статутних умов і відповідних ліцензій.

Фірма є прибутковою, незважаючи на те, що вона не має власних приміщень і за свій робочий офіс сплачує оренду. Вона не сплачує жодному кредитору і це допомагає залучати максимум коштів у подальшу діяльність. Фірма на ринку досить знана і популярна.

Фактори внутрішніх дій, що безпосередньо знаходяться в самій туристичній установі, становлять її внутрішнє середовище. Іншими словами його ще називають мікросередовищем. Від нього залежить потужність, безперервність процесу функціонування, імідж та прибутковість туристичного підприємства.

Основними напрямками, за якими аналізують внутрішнє середовище, є: виробничі кадри (їхній потенціал, кваліфікація, колективізм і дух корпоративності); організація управління (розподіл прав і обов'язків); фінанси (забезпечення ефективності економічних процесів); маркетинг (загальнофірмова стратегія та окремі стратегії).виробництво.

Маркетинговий аналіз складається з таких пунктів: репутація підприємства; частка на ринку;

якість продукції; якість послуг; рівень цін; розподіл продукції; ефективність реклами; ефективність збуту і засобів просування; ефективність інновацій; 10) географічне положення.

Фінансовий аналіз характеризується за такими статтями: витрати/прибуток від капіталу; надходження готівки; фінансова стабільність.

Виробничий аналіз здійснюється за таким планом: обладнання; економія на масштабі; потужності; якість виробничих кадрів; вчасність у виконанні замовлень; технічний рівень.

У характеристиці організації підприємства можуть розглядатись окремо виробничі кадри і окремо управлінські, а можна їх аналізувати одночасно.

Зміст діяльності із керування персоналом істотно детерміновано завданнями, що зважуються організацією на різних стадіях її розвитку. Ті виробничі процеси, що проходять в організації, вимагають її специфічного кадрового забезпечення. Менеджмент персоналу покликаний надати той кадровий ресурс, що необхідний для ефективної роботи організації.

Персонал — один з головних пріоритетів менеджменту. У цілому, завдання керування персоналом можна звести до двох: як сформувати кадровий потенціал підприємства і як зробити працю цих кадрів продуктивною. Причини незадоволеності керівників роботою своїх підлеглих практично завжди лежать у неадекватному вирішенні одного з цих завдань. Однак перш ніж освоювати якісь унікальні методи керування чи безупинно змінювати співробітників, треба задати собі досить просте питання: А чи знають вони точно, чого від них вимагають?

Керівництво туристичної фірми повинно:

  • —спланувати процес управління виробництвом, оскільки хто має план, той керує процесом;
  • —забезпечити координацію роботи всього колективу

та участь кожного у діяльності організації; —обґрунтувати посадові обов'язки кожного працівника та відповідні грошові винагороди; —систематизувати наявну інформацію про стан справ

підприємства та навколишнє середовище; —усвідомити наявні матеріальні можливості та шляхи їх заощадження; —чітко виконувати оперативні та стратегічні плани; —проводити контроль стану справ організації.

Ціль дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища — виявлення сильних і слабких сторін туристичного підприємства. Сильні сторони служать базою, на яку підприємство спирається в своїй конкурентній боротьбі, яку воно повинно розширювати і зміцнювати. Особливу увагу слід приділяти аналізові слабких сторін та поступово ліквідовувати неефективні напрямки діяльності туристичної установи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >