< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Допомога на поховання

Допомога на поховання надається в разі смерті застрахованої особи, а також членів сім'ї, які перебували на її утриманні (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві):

 • - дружини (чоловіка);
 • - дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років - за умови, що вони не мають непрацездатних батьків), а студентів вищих навчальних закладів та середніх ПТУ - до 23 років;
 • - батька, матері;
 • - діда, баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім'ї, які мали самостійні джерела отримання доходів (одержували заробітну плату, пенсію тощо)

У разі смерті застрахованої особи необхідно до комісії із соціального страхування подати: свідоцтво про смерть, витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян (у разі смерті члена сім'ї - довідку з місця проживання про те, що померлий перебував на утриманні застрахованої особи).

Допомога на поховання надається застрахованій особі, члену її сім'ї або іншим юридичним та фізичним особам, які здійснювали поховання за основним місцем роботи за рахунок сплачених застрахованими особами страхових внесків. її виплата провадиться не пізніше наступного за днем звернення дня.

При цьому виплату здійснюють:

 • o у разі смерті застрахованої особи (крім виплати допомоги на поховання застрахованих осіб, які були пенсіонерами або померли внаслідок нещасного випадку на виробництві) - за останнім місцем її основної роботи перед смертю;
 • o у разі смерті члена сім'ї, який знаходився на утриманні застрахованої особи - за місцем основної роботи застрахованої особи.

Розмір допомоги на поховання не повинен бути нижче прожиткового мінімуму, на сьогодні його сума по Україні становить 2200 грн.

Випадки, коли допомогу на поховання не виплачують з бюджету ФСС ТВП:

I. Допомога на поховання пенсіонерів, за якою необхідно звертатися до органів Пенсійного фонду або міськвійськомату за місцем проживання пенсіонера. Розмір допомоги на поховання пенсіонерів дорівнює двом місячним пенсіям померлого.

Якщо помер пенсіонер, пенсію якому призначено відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" від 9 квітня 1992 р. № 2262-ХП, допомога членам його сім'ї або особі, яка здійснила його поховання, становить три місячні пенсії. Однак допомогу не виплачують, якщо пенсіонера поховано на державні кошти.

II. Допомога на поховання безробітного призначається Фондом соціального страхування на випадок безробіття. Розмір допомоги визначено на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи

ІІІ. Допомога на поховання з місцевих бюджетів надається місцевими органами влади у разі смерті: аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вузу І-IV рівня акредитації стаціонарної форми навчання, учня професійно-технічного навчального закладу. Розмір допомоги становить не менше 150 грн. за умови, що померлий не знаходився на утриманні особи, застрахованої у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Таку ж допомогу виплачує місцева державна адміністрація або виконком ради за рахунок коштів місцевих бюджетів у разі смерті особи, яка не належить до перелічених категорій і не застрахована у системі державного соціального страхування.

IV. Допомога на поховання за рахунок коштів підприємства, її розмір встановлює керівник

Відповідно до Податкового кодексу України допомога може надаватися роботодавцем померлого платника податків як у грошовій формі, так і у вигляді оплати послуг сторонніх організацій (ритуальних послуг, оплата автотранспорту). Для її отримання необхідна заява, копія свідоцтва про смерть і наказ роботодавця. У випадку виплати допомоги за останнім місцем роботи померлого та розміру допомоги до 2200 грн.(станом на 2013 рік), вона не буде оподатковуватись. Якщо ж розмір допомоги буде більшим, то сума перевищення прирівнюється до додаткового блага і оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.

У разі виплати допомоги роботодавцем своєму працівнику на поховання померлого родича або поховання колишнього працівника (не за останнім місцем роботи), сума допомоги підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Допомогу на поховання не виплачують у разі: смерті особи, яка знаходилась на повному державному утриманні (крім ситуацій, коли поховання здійснюють члени сім'ї або інші особи); викидня; смерті осіб, поховання яких провадять за кошти державного бюджету.

Розміри виплат окремих видів допомог1 за рахунок коштів соціального страхування наведено у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1. РОЗМІРИ ОКРЕМИХ ВИДІВ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ У 2013 РОЦІ

Вид соціальної виплати за категоріями осіб

Сума, грн.

Допомога по догляду за дитиною до 3 років

130 - 1218

Допомога одиноким матерям:

 • o На дітей віком до 6 років
 • o На дітей віком від 6 до 18 років

291,6 - 486 (309,6 - 516) 363 - 605 (385,8 - 643)

Допомога на поховання:

 • o Для непрацездатних осіб (пенсіонерів)
 • o Для застрахованих осіб
 • o Для безробітних осіб

2 пенсії 2200 1147 - 1218

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >