< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Погодження наказу

Завершальним етапом роботи з проектом наказу є його погодження із зацікавленими установами або структурними підрозділами, посадовими особами. Для визначення складу посадових осіб, які мають візувати проект наказу, необхідно ретельно проаналізувати його зміст з метою встановлення структурних підрозділів, до компетенції яких належить вирішення завдань (повне чи часткове), зазначених у проекті наказу. Це здійснюється з метою перевірки доцільності і своєчасності документа та його відповідності нормативно-правовим актам і є, по суті, оцінкою проекту. Погодження проекту наказу проводять структурний підрозділ або особа, які готували проект наказу. Погодження може здійснюватись як в установі - внутрішнє, так і за її межами - зовнішнє.

Внутрішнє погодження оформляється візуванням проекту наказу. Ця процедура є основою прийняття управлінського рішення і здійснюється перед підписанням документа посадовими особами, до компетенції яких належить оцінка документа в цілому або його окремих положень. Погодження проекту наказу з виконавцями, зазначеними у ньому, дозволяє уникати непорозумінь у визначенні завдань (доручень) відповідно до компетенції працівників та строків їх виконання. Віза офіційного документа - це реквізит, що засвідчує згоду або незгоду посадової особи щодо змісту документа. Відсутність на проекті наказу віз означатиме порушення процедури його підготовки.

Віза складається з назви посади, особистого підпису, ініціалів і прізвища особи, яка візує документ, дати візування, наприклад:

Начальник юридичного відділу

підпис В. І. Сазонов

08.04.2008

Візи проставляють на лицевому боці останнього аркуша проекту документа. Якщо ж місця для віз там не вистачає - на зворотному боці цього аркуша. Назви посад, ініціали і прізвища осіб, які мають візувати проект наказу, можуть бути надруковані заздалегідь або посадові особи зазначають ці дані власноруч безпосередньо під час візування на першому примірнику проекту документа.

Якщо посадова особа, яка повинна візувати наказ, має певні зауваження і (або) пропозиції до його змісту, то на окремому аркуші складається мотивований висновок, про що на проекті наказу роблять відповідну відмітку за такою формою:

Зауваження і пропозиції додаються.

Начальник фінансового відділу

підпис Р. Б. Дорошенко

08.04.2008

На етапі візування наказу з точки зору документообігу важливу роль відіграє послідовність переміщення документа від однієї інстанції до іншої (від нижчого рівня управління до вищого). Першим проект наказу візує його укладач, далі - керівник структурного підрозділу, який вносить проект, потім - юридична служба (юрист) та керівники структурних підрозділів (як правило, ті, кому надається доручення і хто виконуватиме наказ після його ухвалення), останнім візує проект заступник керівника установи, у підпорядкуванні якого знаходиться структурний підрозділ, що вносить проект, та інші заступники, до компетенції яких належать питання, з яких приймається рішення.

Окрім того, проекти наказів, виконання яких потребує фінансового забезпечення, обов'язково погоджуються з фінансовими органами або службами (головним бухгалтером).

Віза юрисконсульта свідчить, що документ не суперечить нормативно-правовим актам, а також про те, що окремі його формулювання складено відповідно до спеціальних вимог органів суду, прокуратури, охорони здоров'я тощо.

Якщо в процесі доопрацювання до проекту наказу було внесено значні виправлення, документ підлягає повторному погодженню. Перед підписанням проект наказу ретельно перевіряють та уточнюють. При цьому особливої уваги потребує перевірка назв нормативно-правових актів, що стали підставою для видання наказу, цифрових даних, прізвищ, імен і по батькові, строків виконання.

Якщо зміст наказу зачіпає інтереси інших установ, здійснюється зовнішнє погодження, яке оформляють відповідним грифом, наприклад:

ПОГОДЖЕНО

Генеральний директор ВАТ "Енергія" підпис М. А. Юрченко

05.04.2009

У разі погодження проекту наказу протоколом, листом тощо гриф оформляють так:

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання Правління АКБ "Меркурій"

23.10.2009№10 або

ПОГОДЖЕНО

Лист Державного комітету архівів України

28.03.2009 № 01-14/956

Гриф погодження розміщують нижче підпису на лицевому боці останнього аркуша проекту наказу.

Якщо зміст документа стосується кількох установ, складається "Аркуш погодження", про що робиться відмітка в самому документі на місці грифу погодження, наприклад: Аркуш погодження додається.

Аркуш погодження оформляють за такою формою:

Аркуш погодження

(назва документа)

Назва посади Назва посади

підпис, ініціал(и), прізвище підпис, ініціал(и), прізвище

дата дата

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >