< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Способи нарахування відсотків за кредитами

Суму кредиту разом з відсотками обчислюють за формулою:

де: КВ - сума кредиту з відсотками; СК - початкова сума кредиту; к - річна відсоткова ставка; п - кількість днів розрахункового періоду; Т - максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Суму відсотків можна обрахувати за такою формулою:

де: СВ - сума відсотків; СК - сума кредиту; к - річна відсоткова ставка; п - кількість днів нарахування;

Т - максимальна кількість днів у році за умовами договору.

Для визначення кількості днів для розрахунку процентів використовуються такі методи:

  • 1. Метод (факт/факт), при якому береться фактична кількість днів у місяці та році.
  • 2. Метод (факт/360), при якому береться фактична кількість днів у місяці, але умовно в році - 360 днів.
  • 3. Метод (30/360), при якому береться умовна кількість днів у місяці та році.

При розрахунку процентів враховується перший день і не враховується останній день договору.

Якщо т є кількість разів нарахування складного процента, то майбутню вартість можна обрахувати за формулою:

де: МВ - нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з нарахованими відсотками;

СК - початкова сума кредиту;

К - річних відсоткова ставка;

п - кількість років;

т - кількість разів нарахування складного відсотка протягом року.

Для нарахування складних відсотків застосовується така формула:

де: МВ - нарощена сума кредиту, тобто сума кредиту разом з капіталізованими відсотками;

СК - початкова сума кредиту;

К - річних відсоткова ставка;

п - кількість років.

Інколи виникає необхідність не тільки у визначенні майбутньої вартості, але і в зворотній дії, тобто в обчисленні початкової суми, виходячи із відомої її вартості в майбутній момент часу. Процес обрахунку початкової вартості інвестицій, на яку вже нараховані складні проценти, називається дисконтуванням. Отже, теперішня вартість майбутніх доходів - це просто зворотне значення майбутньої вартості, визначеної з допомогою складного процента.

Якщо

де: ТВ - теперішня вартість майбутнього доходу;

МВ - майбутній дохід;

К - процент або дисконтна ставка, річних;

п - кількість років або періодів.

Формула визначення майбутньої вартості ануїтету така:

де: МВА - майбутня вартість ануїтету на кінець визначеного періоду;

АП - ануїтетні платежі;

К - річна ставка процента;

п - кількість років або періодів.

Формула розрахунку теперішньої вартості ануїтету, що базується на виплаті п раз серії різноманітних платежів:

де ТВА - теперішня вартість ануїтету; АП - ануїтетні платежі; К - річна ставка дисконту; п - кількість років або періодів.

Формування та використання резерву на покриття можливих втрат за позиками комерційних банків

Комерційні банки формують резерв для покриття можливих збитків, що можуть бути завдані в результаті їх кредитної діяльності.

Резерви формуються для відшкодування можливих втрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма видами наданих кредитів у національній та іноземній валютах, включаючи депозити, кредити іншим банкам, суб'єктам господарювання (овердрафт, враховані векселі, факторингові операції, фінансовий лізинг), гарантії та поручительства.

Резерв використовується на покриття безнадійної заборгованості, яка виникла внаслідок кредитної діяльності банку.

Резерв під кредитні ризики розподіляється на резерв під стандартну заборгованість за кредитами та резерв під нестандартну заборгованість за кредитами.

Резерв формується у тій валюті, в якій обліковується заборгованість, на відміну від попереднього варіанта, коли всі резерви формувались у національній валюті.

З метою нарахування резерву комерційний банк здійснює класифікацію наданих кредитів і депозитів та оцінку кредитних ризиків з урахуванням таких критеріїв: - оцінки фінансового стану позичальника; - погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та процентів за нею.

категорії позичальників

погашення позичальником кредитної заборгованості за основним боргом та процентів за ним є:

Відповідно до перелічених критеріїв кредитний портфель банків класифікується за такими групами:

Клас позичальника

Погашення заборгованості

добре

слабке

недостатнє

А

Стандартний

Під контролем

Субстандартні

Б

Під контролем

Субстандартний

Сумнівний

В

Субстандартний

Сумнівний

Безнадійний

Г

Сумнівний

Безнадійний

Безнадійний

Д

Безнадійний

Безнадійний

Безнадійний

Методику віднесення того чи іншого підприємства до кожного класу банк розробляє самостійно і керується нею в процесі кредитування.

Резерв має бути сформовано щодо кожної групи кредитів у повному обсязі відповідно до сум фактичної заборгованості за групами ризику та встановленого рівня резерву з розподілом за видами валют.

Групи кредитів

Рівень резерву (ступінь ризику), %

Стандартні

2

Під контролем

5

Субстандартні

20

Сумнівні

50

Безнадійні

100

Комерційний банк використовує резерви на погашення безнадійної кредитної заборгованості за основним боргом, яка обліковується на балансових рахунках як сумнівна.

Безнадійна кредитна заборгованість відшкодовується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість. Безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом у встановленому порядку, списується за рахунок резерву під нестандартну заборгованість після прийняття арбітражним судом рішення про визнання позичальника банкрутом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >