< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Внесення змін до закону про Державний бюджет України

У бюджетній практиці планові показники, що лежать в основі сформованого бюджету, як правило, відрізняються від фактичного їх значення. Тому до закону про Державний бюджет України можуть вноситися зміни. Зміни вносяться у випадках виникнення відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні державного бюджету на відповідний бюджетний період, а також зміни структури витрат державного бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом.

З набранням чинності законом про Державний бюджет України, Міністерство фінансів на підставі опрацювання й аналізу звітності, що надходить до нього від суб'єктів бюджетних правовідносин, виявляє відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні державного бюджету.

Кабінет Міністрів України здійснює щоквартальну оцінку відповідності основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України показникам, врахованим при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

Міністерство фінансів та Державна казначейська служба здійснюють щомісячну оцінку відповідності надходжень державного бюджету показникам, встановленим Державним бюджетом України. Проведення помісячної оцінки відповідності прогнозу надходжень доходів бюджету і фінансування видатків показникам, затвердженим законом про державний бюджет, забезпечується функціонуванням єдиного казначейського рахунка.

Виявлення відхилень оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та надходжень до бюджету від прогнозу, врахованого при затвердженні Державного бюджету України на відповідний бюджетний період або зміни структури витрат бюджету, дає можливість внести зміни у затверджений Верховною Радою України Закон про Державний бюджет, який уже набрав чинності. Зміни до закону про Державний бюджет України подаються у формі проекту закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Факт перевиконання дохідної частини державного бюджету визнається за результатами офіційних висновків Рахункової палати та Міністерства фінансів щодо виконання бюджету за підсумками трьох кварталів у разі перевищення показників доходів, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Висновки подаються Комітету Верховної Ради з питань бюджету до 15 жовтня поточного року. Суми перевищення одержаних надходжень над запланованими дають можливість використати їх на фінансування потреб, які не могли бути заплановані раніше. При цьому надходження державного бюджету, що перевищують враховані у Законі про Державний бюджет України відповідні показники, спрямовуються на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів), схвалених у встановленому законодавством порядку, та здійснення заходів, пов'язаних із проведенням соціальних реформ.

Кабінет Міністрів упродовж двох тижнів з дня оголошення зазначених офіційних висновків зобов'язаний подати Верховній Раді відповідний проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет України.

Внесення змін і доповнень здійснюється у загальному порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України. Парламент має прийняти закон про внесення змін до закону про Державний бюджет України, щоб профінансувати додаткові видатки і врахувати можливість збільшення обсягу дохідної частини в проекті бюджету, який розробляється на майбутній бюджетний період.

Статтею 95 Конституції України встановлено, що будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби визначаються виключно законом про державний бюджет. Держава встановлює розмір і цільове спрямування видатків, умови кредитування бюджету, але разом з тим прагне до збалансованості бюджету. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду державного бюджету виявиться, що отриманих надходжень з урахуванням граничного обсягу дефіциту (профіциту) недостатньо для фінансування затверджених видатків, Міністр фінансів з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат державного бюджету з дотриманням граничного обсягу дефіциту (профіциту), може вносити зміни до розпису Державного бюджету України за загальним фондом.

Якщо за результатами квартального звіту про виконання державного бюджету має місце недоотримання доходів загального фонду бюджету більше ніж на 15 відсотків від суми, передбаченої бюджетним розписом на відповідний період, Міністерство фінансів готує пропозиції про внесення змін до державного бюджету. Кабінет Міністрів розглядає пропозиції і подає Верховній Раді України розроблений на їх основі проект закону про зміни до Закону про Державний бюджет не пізніше двох тижнів з дня подання пропозицій Міністерством фінансів. Кабінет Міністрів України не має права на прийняття рішень щодо скорочення видатків (секвестр)1.

До прийняття Верховною Радою закону про внесення змін до Закону про Державний бюджет щодо скорочення видатків і кредитування бюджету видатки проводяться з урахуванням скорочень, встановлених Міністерством фінансів

У процесі виконання бюджету, в першу чергу, здійснюються видатки за захищеними статтями. Захищеними статтями видатків бюджету визнаються видатки загального фонду бюджету, обсяг яких не може змінюватися при проведенні скорочення затверджених бюджетних призначень. Захищені видатки не підлягають зміні при виконанні бюджету, навіть у разі збільшення дефіциту, яке обов'язково спричинить скорочення видатків, затверджених у державному або місцевому бюджеті.

Перелік захищених видатків загального фонду державного бюджету за економічною структурою видатків визначається статтею 55 Бюджетного кодексу, а саме:

 • - оплата праці працівників бюджетних установ;
 • - нарахування на заробітну плату;
 • - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
 • - забезпечення продуктами харчування;
 • - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • - обслуговування державного боргу;
 • - поточні трансферти населенню;
 • - поточні трансферти місцевим бюджетам;
 • - підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІУ рівнів акредитації;
 • - забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
 • - фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;
 • - роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар'єрних функцій зони відчуження;
 • - компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >