< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бізнес-планування

Часто неправильно заплановані реальні витрати на виробництво і реалізацію продукції призводять до появи явищ неплатоспроможності господарюючих суб'єктів. Дійсно, зовнішнє середовище досить рухоме, безліч факторів (інфляція, спад виробництва, податки тощо) роблять ситуацію невизначеною. Це дійсно значно ускладнює систему планування, але зовсім не відкидає її необхідність.

Сучасні засоби дають змогу подолати труднощі і підвищити ефективність планування.

У світовій практиці розрізняють різні підходи у бізнес-плануванні. Практики планування виділяють декілька типів бізнес-планів. Кожний тип бізнес-плану має свої особливості. В Україні виділяють чотири типи бізнес-планів:

  • - Внутрішній бізнес-план суб'єкта господарювання.
  • - Бізнес-план для одержання кредитів з метою поповнення оборотних засобів.
  • - Інвестиційний бізнес-план.
  • - Бізнес-план фінансового оздоровлення (санації).

Внутрішній бізнес-план не має особливих зовнішніх вимог. Напроти, він повинен бути пристосованим, адаптованим до внутрішньої системи обліку і планування.

Система внутрішнього планування повинна бути оптимальною. До складу планових показників повинні включатися тільки ті показники, якими можна і потрібно управляти. Громіздськість системи планування знижають її ефективність.

Системність планування передбачає обхват всього циклу заготівлі матеріальних ресурсів, виробництва, реалізації продукції.

Структуру внутрішнього бізнес-плану необхідно адаптувати до системи контролінгу.

Слід також відмітити, що при розрахунках бізнес-плану необхідно використовувати бухгалтерські повні витрати. Структура, обсяг внутрішнього бізнес-плану регламентуються внутрішніми вимогами керівництва і служби контролінгу.

Для підготовки внутрішнього бізнес-плану слід використовувати сучасні програмні засоби:

  • - "план";
  • - "аналітик";
  • - "project expert" тощо.

За даним типом бізнес-планів існують певні міжнародні вимоги-стандарти. Обсяг бізнес-плану не повинен перевищувати 25 сторінок тексту. Це об'єктивна вимога прийнята у багатьох країнах світу.

Бізнес-план фермерського господарства потрібний для одержання кредиту з метою поповнення оборотних засобів.

Незважаючи на наявність особливих вимог до структури і змісту бізнес-плану, існує цілий ряд загальних рекомендацій.

Підготовлюючи бізнес-план, необхідно максимально скоротити використання інформації, яка складає комерційну таємницю суб'єкта господарювання, проекту. Практика свідчить, що відсутність обережності інколи призводить до крадіжок комерційних таємниць, технологічних секретів, комерційних угод. В той же час слід зазначити, що інформація повинна бути збалансованою. По мірі "просування" бізнес-плану до реального кредитора необхідно розширити діапазон надання іншої інформації, при цьому все ж таки слід дотримуватися принципу комерційної таємниці.

Стратегічно важливо у бізнес-плані врахувати інтереси конкретних інвесторів. Проте слід мати на увазі, що головні інтереси кредитора - забезпечити поворотність кредиту і своєчасну сплату відсотків за користування кредитом.

Необхідно пам'ятати, що суб'єкт господарювання забезпечує повернення кредиту за рахунок одержаної виручки (а не з прибутку). Особливу увагу необхідно приділити порядку сплати відсотків за кредит.

По-перше, відсотки виплачуються у відповідності з умовою кредитного договору (щомісячно, щоквартально тощо). Оплата повинна здійснюватися в певний день місяця. У випадку затримки платежу кредитор у відповідності з умовами договору має право змінити умови кредитування (частіше всього відсоткова ставка подвоюється).

На відміну від поворотності самого кредиту відсотки за користування кредитом можуть бути виплаченими частково за рахунок виручки і частково за рахунок прибутку. У відповідності із українським законодавством відсотки по кредиту включають у витрати за умови, що їх величина не перевищує ставки рефінансування НБУ більш ніж в 1,1 рази. Інша частина відсотків виплачується за рахунок чистого прибутку, тобто після уплати податку на прибуток.

Бізнес-план також має свої стандарти. Головним критерієм є його обсяг. За міжнародними стандартами він не повинен перевищувати 75 сторінок. Ряд міжнародних організацій використовують певну структуру. Безумовно, вона носить лише рекомендований характер. Головне, щоб зміст бізнес-плану повністю розкривав всі найважливіші аспекти, які характеризує високу ефективність, надійність проекту.

Нині в Україні інвестиційна діяльність недостатньо активна. Але вже сьогодні інвестори принципово відкидають розгляд громіздких, які перевищують норматив бізнес-планів.

Важливо пам'ятати про економічний механізм повернення кредиту. Інвестиційний кредит передбачає вдосконалення і зміну технології або ж ведення нових основних фондів. Все це пов'язане з такою економічною категорією як капітальні вкладення. Сьогодні проблеми обліку капітальних вкладень відійшли на другий план, але це тимчасове явище, пов'язане зі спадом у освоєнні капітальних вкладень на виробництві. У зв'язку з тим, що інвестиційний кредит використовується для освоєння капітальних вкладень, повернення кредиту здійснюється за рахунок отриманого чистого прибутку.

Інвестиційний бізнес-план повинен передбачати: будівництво (освоєння капітальних вкладень), виробництво, реалізацію продукції. Обсяг реалізованої продукції повинен забезпечити таку масу чистого прибутку, яка забезпечить повернення кредиту.

Бізнес-план фінансового оздоровлення (санації). Даний тип бізнес-плану має особливий статус. По-перше, даний бізнес-план заповнюється самим фермерським господарством, яке перебуває у стані неплатоспроможності.

Він передбачає фінансове оздоровлення фермерського господарства, її санацію. План повинен пройти достатньо складний період узгодження і затвердження. Порядок узгодження, структура бізнес-плану і методика його складання затверджені відповідним державним органом у справах по банкрутству (неспроможності) фермерського господарства.

Слід виділяти особливо структуру плану оздоровлення ферми.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >