< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма № НА-1)

Форма № НА-1 (табл. 3.21) застосовується підприємствами, установами й організаціями незалежно від форми власності для оформлення операцій по введенню в господарський оборот придбаних (створених) об'єктів права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів.

Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт на підставі технічної, науково-технічної й іншої документації (ліцензійний договір, авторський договір, патент і т. д.), підписується головою і членами комісії, особою, відповідальною за прийняття для використання об'єкта права інтелектуальної власності. Складає акт комісія, призначувана наказом керівника підприємства.

При оформленні акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності в графі:

"Найменування і номер документа, що підтверджує майнові права на об'єкт права інтелектуальної власності" вказується: номер патенту на винахід; номер патенту на промисловий зразок; номер свідоцтва на знак для товарів і послуг; номер авторського посвідчення і т. ін.;

"Дата виникнення права" — відзначається дата підписання договору, дата пріоритету, дата створення і т. д.;

"Власник об'єкта права інтелектуальної власності" — вказується власник майнових прав на об'єкт права інтелектуальної власності, який може використовувати об'єкт права інтелектуальної власності на власний розсуд.

Таблиця 3.21

Акт введення в господарський оборот об

У рядку:

"Правові умови введення об'єкта права інтелектуальної власності в господарський оборот" — вказується назва документації, відповідно до якої об'єкт права інтелектуальної власності вводиться в господарський оборот (назва і номер документа, що підтверджує введення такого об'єкта в господарський оборот (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір і т. ін.));

"Документ, що підтверджує вартість об'єкта права інтелектуальної власності" — указується повна назва акта оцінки, номер і дата складання акта.

В акті введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності наводиться характеристика такого об'єкта, що містить докладний його опис і порядок використання, особливості і переваги, відзначаються основні якісні і кількісні показники об'єкта права інтелектуальної власності.

Оформлений акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства або особою, на те уповноваженою.

Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (типова форма № НА-2)

Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів (табл. 3.22) застосовується для аналітичного обліку групи однотипних за призначенням та умовами використання об'єктів, що надійшли в одному календарному місяці і на одну відповідальну за їхнє використання особу.

Інвентарна картка відкривається в бухгалтерії на кожен об'єкт або групу об'єктів права інтелектуальної власності, заповнюється в одному екземплярі на підставі "Акта введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів".

У рядку "Повна назва об'єкта права інтелектуальної власності із зазначення реквізитів" вказується назва об'єкта права інтелектуальної власності і назва документації, на підставі якої такий об'єкт введений у господарський оборот підприємства (договір на використання майнових прав інтелектуальної власності, ліцензійний договір і т. ін.).

У графі "Код субрахунку бухгалтерського обліку об'єкта права інтелектуальної власності" вказується код субрахунку бухгалтерського обліку.

У розділі "Характеристика об'єкта права інтелектуальної власності за призначенням" наводяться лише основні, властиві цьому об'єктові ознаки або властивості. У випадку обліку групи об'єктів права інтелектуальної власності основні показники, що характеризують такі об'єкти, наводяться не за кожним об'єктом окремо, а в цілому за всією групою об'єктів права інтелектуальної власності, що враховуються в інвентарній картці.

Підставою для оцінок в інвентарній картці про вибуття об'єкта права інтелектуальної власності є "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності в складі нематеріальних активів" (типова форма № НА-3).

Таблиця 3.22

Інвентарна картка обліку об

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >