< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОБЛІК ДОХОДІВ

Вивчивши цю тему, ви повинні знати:

 • - характеристику принципів бухгалтерського (фінансового) обліку доходів транспортного підприємства;
 • - основні типи договорів, які укладаються між перевізниками й автостанціями та їхній вплив на порядок обліку доходів у перевізника та автостанцій;
 • - характеристику первинних документів на перевезення пасажирів та вантажів у межах України та в міжнародному сполученні;
 • - порядок здійснення аналітичного обліку перевезень;
 • - синтетичний облік доходів у всіх учасників процесу перевезень пасажирів і вантажів;
 • - особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних пасажирських та вантажних перевезень;
 • - основні аспекти податкового обліку в учасників перевезень;
 • - порядок відображення доходів у формах фінансової звітності.

На основі набутих знань ви повинні вміти:

 • - відрізняти умови договорів на перевезення та розуміти їхній вплив на порядок обліку доходів;
 • - заповнювати форми первинних документів на перевезення пасажирів та вантажів;
 • - класифікувати доходи на різні групи;
 • - складати бухгалтерські проведення за рахунками у зв'язку з отриманням доходів підприємствами транспорту;
 • - заповнювати відомості фінансового та податкового обліку доходу, готувати інформацію для заповнення декларації з податку на прибуток та звіту про фінансові результати;
 • - ідентифікувати статті доходів, які відображають у формах фінансової та податкової звітності з даними відповідних рахунків.

План

 • 8.1. Загальні положення бухгалтерського (фінансового) обліку доходів.
 • 8.2. Договірні відносини перевізника й замовника та їхній вплив на методику обліку доходів.
 • 8.2.1. Договір на перевезення пасажирів між автостанцією та перевізником.
 • 8.2.2. Договір на страхування пасажира.
 • 8.2.3. Договір на перевезення між перевізником та пасажиром.
 • 8.3. Первинний облік доходів автостанцій.
 • 8.4. Аналітичний і синтетичний облік доходів у повіреного (автостанції).
 • 8.5. Облік доходів у довірителя (перевізника) при перевезеннях територією України.
 • 8.6. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних пасажирських перевезень.
 • 8.7. Первинний та аналітичний облік вантажних перевезень.
 • 8.8. Особливості обліку доходів та оподаткування міжнародних вантажних перевезень.
 • 8.9. Відображення доходів у формах фінансової звітності.
 • 8.10. Податковий облік доходів.

Загальні положення бухгалтерського (фінансового) обліку доходів

Одним з принципів бухгалтерського (фінансового) обліку є принцип нарахування та відповідності. Згідно зі статею 4 закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996, для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їхнього виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Тобто доходи і витрати відображають на рахунках обліку за принципом нарахування.

Момент (дата) виникнення доходу від наданих автопослуг фіксується в первинних документах, які надходять до бухгалтерії, - актах виконаних робіт, товаротранспортних накладних, реєстрах проданих квитків і т.п. Факт і дата отримання коштів не мають значення для дати визначення доходу від автопослуг у бухобліку. Проте факт оплати свідчить про отримання економічних вигід від здійснення діяльності. У бухгалтерському обліку при цьому закриваються рахунки дебіторів.

Специфікою обліку доходів автотранспортних послуг є те, що за окремими видами послуг, таких як продаж квитків на автобуси, дати надання послуги та отримання коштів збігаються. Тому принцип (метод) нарахувань у часі збігається з методом касовим.

Основою достовірності оцінки доходу є затверджені тарифи на перевезення вантажів та пасажирів. Тарифи можуть бути договірними (вільними) та регульованими державою. Методика розрахунку договірного тарифу розглянута нами в розділах 7 та 9 посібника.

Відображаючи дохід від послуг, одночасно слід вказувати собівартість наданих послуг. Для автопослуг характерна відсутність незавершеного виробництва, тому всі витрати діяльності АТП одразу списують на фінансовий результат (рахунок 79).

Доходи від перевезень обліковують на субрахунку 703 "Доходи від реалізації робіт і послуг". Причому це не залежить від того, основним чи допоміжним видом діяльності підприємства є транспортні послуги. Додатково підприємства можуть відкривати аналітичні рахунки за видами послуг, наприклад, 7031 "Пасажирські перевезення", 7032 "Вантажні перевезення" і т.д.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >