< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дієприкметник

Дієприкметник - це форма дієслова, що виражає ознаку предмета за дією і відповідає на питання який? яка? яке? які? Наприклад: документ підписаний керівником; давно укладені угоди; накреслені плани співробітництва.

За своїми морфологічними ознаками дієприкметники схожі на прикметники, бо узгоджуються з іменниками у роді, числі й відмінку: проголошений закон промови, надрукований указ.

У реченні дієприкметник виступає узгодженим означенням або іменною частиною складного присудка. Наприклад: комп 'ютери закуплені для працівників офісу

Дієприкметникам властиві категорії виду - доконаного або недоконаного, часу -теперішнього чи минулого: пишучий - написаний, складаючий - складений.

Дієприкметник із ■ залежними словами утворює дієприкметниковий зворот:майданчик, відділений від загальної площі, був засипаний світнім піском.

Дієприкметники, що виражають ознаку за дією, яку здійснює сам діяч, є активними. Наприклад: читаючий контингент, крокуючий екскаватор, регулюючий пршад.

Архаїчні форми активних дієприкметників із суфіксом -ш-(-вш-) типу перемігший, побігший побудувавший у сучасній українській мові, зокрема, і в діловому мовленні, не вживаються.

Дієприкметники, що виражають ознаку предмета, що зазнає на собі дії іншого предмета, є пасивними. Наприклад: збудований об 'єкт, споруджений палац, завізований документ.

Активні дієприкметники утворюються від основи теперішнього часу перехідних дієслів за допомогою суфіксів -уч-(-юч-) або -ач-(-яч-): читати - читаючий: писати - пишучий; працювати -працюючий.

На сучасному етапі розвитку термінології вчені-мовознавці пропонують вживання суфікса -увальн (ий): крокувальний, емігрувальний, копіювальний.

Активні дієприкметники минулого часу творяться від основи неозначеної форми дієслів доконаного виду за допомогою суфікса -л-: осісти - осілий.

Пасивні дієприкметники минулого часу творяться від перехідних дієслів переважно доконаного виду додаванням суфіксів -//-, -єн-, (-єн-) або -#их зробити - зроблений; закінчити - закінчений; подвоїти - подвоєний: закрити - закритий.

Вправи:

1. Від поданих дієслів утворіть активні дієприкметники, складіть з ними речення:

будувати, приймати, постачати, споруджувати, супроводжувати, посилати, проголошувати, друкувати, клеїти, зав'язувати, підписувати

2. Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники: білити, терти, обирати, висувати, збирати, виготовляти,

прочитати, застосовувати, використовувати, сіяти

3. Прочитайте текст, знайдіть дієприкметники, визначте їх рід, число, відмінок.

Над степом зависла розімліла теплінь. Бреде в ній Данило Бондаренко, а обабіч сиве жито й червона пшениця шепочуть свою колискову. І вся земля, росяніючи, тепер здається колискою, колискою життя, надій. То нічого, шо будень молотить його ціпами практицизму, щодня обвалюється великими й дрібними турботами, шодня ставить віч-на-віч не тільки з правдою, а й з гріхоплутством, Данило має в душі велику віру, а в очах оте, що одні звуть наївністю, другі - поезією. Та, зрештою, хіба оце похилене жито, оця червона пшениця, оце чорноките просо не поезія? Не тільки той поет, що засіває віршами папір, але й той, що має в душі радощі й тривогу хліба, радощі й тривогу людини (М. Стельмах).

Вибір слова

Неординарний. Оригінальний. Ці слова близькі за значенням. Слово оригінальний поширенішеу вживанні. Наприклад: оригінальна людина; оригінальний митець; оригінальний витвір; оригінальне оформлення тощо. Слово неординарний вживають, коли якийсь факт виділяється з ряду інших своєю незвичайністю. Але якщо мовиться про речі, створені самостійно, без наслідування зразків, то слово неординарний вживати не слід. Прийнятніше слово оригінальний.

Дефект. Недолік. Це синоніми. Слово дефект-запозичене, слово недолік - українське, має ширшу сферу вживання. Воно позначає упущення, недогляди, помилки в якій-небудь справі, діяльності, роботі. Це вислів ділового спілкування (усунути недоліки в роботі). Слово Оефект вживається, коли маємо на увазі вади, які можна побачити чи фізично відчути на чомусь чи на комусь конкретно. З цим словом усталилися словосполучення: дефект мовлення; дефект психіки. Якщо ж ідеться про людину, зокрема про характер, вдачу, рекомендується вживати слова вада, ґандж.

Тактовний. Тактичний. Тактовний-який володіє почуттям міри, такту; делікатність у поведінці (тактовна людина). Тактичний - стосовно тактики. Наприклад: тактичне мистецтво; тактичний маневр; тактична схема; тактична перевага.

Запам'ятайте переклад та правопис термінів українською мовою

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >