< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту

Результати функціонування кредитних відносин виражають роль кредиту в ринковій економіці і зумовлюються його суттю.

Роль кредиту у відтворювальному процесі

Кредит виступає необхідним моментом формування основних та оборотних фондів підприємств. Завдяки йому можна обійтися без обов'язкового нагромадження власних ресурсів. Поряд із власними ресурсами кредитні ресурси, що виникають на базі залучення тимчасово вільних чужих ресурсів, створюють додаткові можливості для забезпечення нормальних умов діяльності господарських суб'єктів.

Кредит обслуговує процес розширеного відтворення, тим самим сприяє безперервності відтворювального процесу і стає чинником його прискорення. Прискорення відтворювального процесу відбувається внаслідок прискорення зміни вартісних форм фондів підприємств, скорочення часу проходження функціональних форм продукту. Прискорення відтворювального процесу за рахунок кредиту пов'язане також зі стимулювальною його роллю: необхідність повернення залучених у позику ресурсів, їх платність та строковість потребують від позичальника підвищення ефективності суспільного виробництва, а отже, прискорення відтворювального процесу.

Підвищення ефективності суспільного виробництва через використання кредиту сприяє також збалансованості економіки. Отже, функціонування кредитних відносин передбачає додержання рівноваги в економці між обсягами тимчасово вільних ресурсів та обсягами кредитних ресурсів. Сприяння збалансованості економіки означає, що кредит підтримує чи оптимізує пропорції суспільного виробництва, тобто виконує регулювальну роль. Ця роль кредиту в економіці проявляється у перерозподілі капіталу між виробничою та невиробничою сферами, між галузями виробництва та регіонами. Виконання кредитом регулювальної ролі в економіці означає, що кредит певною мірою впливає на формування структури суспільного виробництва, на важливі пропорції економіки. Це може бути, наприклад, співвідношення між фондами відшкодування, нагромадження та споживання і т.ін.

Завдяки тому, що тимчасово вільні ресурси перерозподіляються до галузей, де забезпечується отримання більшого прибутку, відбувається вирівнювання норми прибутку в різних галузях, тим самим кредит позитивно впливає на галузеву структуру суспільного виробництва.

Перерозподіл тимчасово вільних коштів до галузей і підприємств з більш ефективним виробництвом, вироблювані товари яких користуються більшим попитом, означає, що кредит стимулює розширення виробництва товарів, у яких є потреба суспільства, тобто сприяє збільшенню ринкової пропозиції. Це звичайно теж важлива риса регулювальної ролі кредиту в ринковій економіці.

Отже, регулювальна роль кредиту в економіці велика і багатоаспектна. Тим самим кредит виступає в ролі важливого економічного методу управління суспільним господарством. Реалізація кредитом його ролі як методу управління суспільним господарством проявляється через порядок кредитування, тобто через умови надання і погашення позичок.

Роль кредиту в сприянні розвитку НТП, економії витрат обігу у соціальній сфері

Важлива роль кредиту в сприянні розвитку ПІП. Роль кредиту в підвищенні технічного та технологічного рівня виробництва здійснюється як через забезпечення безперервності відтворювального процесу, стимулювання виробництва продукції,

тобто посереднім чином, так і прямо - внаслідок збільшення інвестицій. Реалізація цієї ролі кредиту передбачає необхідність цілеспрямованості в кредитуванні технічного удосконалення виробництва, здійснення пріоритетного кредитування наукоємних галузей, впровадження у виробництво нових товарів, що мають важливе народногосподарське значення, тощо.

Кредит відіграє також важливу роль в економії витрат обігу. Це досягається із скороченням витрат на організацію грошового обігу, здешевлення системи грошового обігу на основі виконання кредитом функцій заміщення готівкових грошей безготівковими розрахунками. Заміна грошових знаків кредитними інструментами, що обслуговують безготівковий обіг, призводить до значного зменшення витрат обігу за рахунок скорочення витрат, пов'язаних з випуском, обліком, сховом грошових знаків.

Крім того, за рахунок прискорення обігу грошей теж досягається економія витрат обігу. Завдяки кредитному перерозподілу вільні грошові кошти можна багаторазово використовувати, що пришвидшує обіг грошей і дає змогу задовольняти потреби відтворювального процесу при відносно меншій грошовій масі.

Значну роль відіграє кредит у соціальній сфері. За суттю всі кредити мають соціальну складову, оскільки вони підвищують ефективність суспільного відтворення, забезпечують зростання можливостей задоволення потреб суспільства та підвищення життєвого рівня.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >