< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольно-інспекційні органи в обслуговуючих галузях АПК

У цьому підрозділі розглядаються державні сільськогосподарські інспекції, предметом компетенції яких є дотримання спеціальних правил у механізації виробництва, мореплавстві флоту рибного господарства, заготівлях і переробці сільськогосподарської продукції. Згідно з Положенням про Державну інспекцію з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2004 р. № 65, Державна інспекція з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу п ринку (Держконтрольсільгосппрод) є урядовим органом; що функціонує у системі Мінагрополітики, відповідальним перед Кабінетом Міністрів України, підзвітним та підконтрольним міністрові аграрної політики. Обласні структурні підрозділи Держконтрольсільгосппроду У галузі хлібопродуктів діють на підставі наказу Мінагрополітики "Про затвердження Положення про Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну державну хлібну інспекцію" від 21 жовтня 2004 р. № 372.

Державна хлібна інспекція Автономної Республіки Крим, обласна державна хлібна інспекція (скорочена назва - Держхлібінспекція) є територіальним органом Держконтрольсільгосппроду. Паралельна система територіальних органів Держконтрольсільгосппроду функціонує на підставі постанови Кабінету Міністрів "Про затвердження Типового положення про інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції обласної, Севастопольської міської державної адміністрації" від 20 жовтня 2000 р. № 1568. Згідно з цим Положенням Інспекція є структурним підрозділом обласної, Севастопольської міської держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Мінагрополітики.

Слід зазначити, що більшість державних сільськогосподарських інспекцій є все ж таки вертикально інтегрованими органами з чіткою ієрархічною структурою. Виключення пояснюються тим, що специфіка роботи певних інспекційних органів має яскраво виражений регіональний характер, і за показники, які контролюються цими інспекціями, відповідальність несуть органи виконавчої влади областей.

Основними завданнями Держконтрольсільгосппроду є участь у межах компетенції у реалізації державної політики у сфері державного контролю якості сільськогосподарської продукції, зокрема зерна та продуктів його переробки, проведення моніторингу ринку сільськогосподарської продукції; участь в організації контролю за формуванням державних та регіональних ресурсів сільськогосподарської продукції, її якості, сприяння здійсненню заходів щодо державної підтримки товаровиробників; здійснення державного контролю за додержанням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з якістю, безпекою, сертифікацією сільськогосподарської продукції під час її заготівлі, зберігання, переробки, реалізації та здійснення експортно-імпортних операцій.

Державна інспекція по нагляду за технічним станом машин, обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів (Держтехнагляд) є структурним підрозділом центрального апарату Міністерства аграрної політики України. Інспекція діє на підставі Положення про Державну інспекцію по нагляду за технічним станом машин, обладнання та якістю пально-мастильних матеріалів Міністерства аграрної політики України, що затверджене наказом Мінагрополітики "Про положення про структурні підрозділи Мінагрополітики України від 8 листопада 2000 р. №222.

На обласному рівні інспекція функціонує на підставі постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації" від 12 січня 1996 р. № 59. За своїм організаційно-правовим становищем обласна інспекція держтехнагляду є структурним підрозділом обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, підзвітним і підконтрольним голові відповідної адміністрації та Мінагрополітики.

Основними завданнями Держтехнагляду є:

  • - забезпечення, в межах наданих повноважень, реалізації державної політики з питань нагляду за технічним станом машин та обладнання підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;
  • - здійснення через систему органів Держтехнагляду державного технічного нагляду на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та громадянами за дотриманням правил технічної експлуатації та вибракування машин (тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, тракторних причепів, посівних та збиральних машин), правил транспортування та зберігання нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях галузей агропромислового виробництва.

Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного господарства (Держрибфлотінспекція) є спеціально уповноваженим органом державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, яка діє при Державному департаменті рибного господарства (Укрдержрибгосп) і йому підпорядковується. Основною метою діяльності Держрибфлотінспекції є здійснення державного нагляду за безпекою мореплавства рибопромислового флоту.

Держрибфлотінспекція очолює службу державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, що складається з Держрибфлотінспекції, інспекцій державного портового нагляду морських рибних портів і відповідних структур підприємств.

Основними завданнями Держрибфлотінспекції є:

  • - державний нагляд за безпекою мореплавства суден флоту рибного господарства;
  • - за дорученням Укрдержрибгоспу представництво та захист в міжнародних організаціях інтересів України з питань безпеки мореплавства флоту рибного господарства, підготовка звітів та інформації до міжнародних організацій щодо дотримання положень міжнародних договорів України в галузі регулювання риболовства;
  • - здійснення контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у морські рибні порти України незалежно від їх прапору, стандартам безпеки мореплавства;
  • - забезпечення готовності рятувальних засобів для їх адекватного застосування у разі надзвичайних подій на суднах та підприємствах рибного господарства.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >