< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Форфейтингові операції

За А. М. Мороз форфейтингова операція - купівля експортних вимог форфейтером (банком або спеціалізованою фінансовою кампанією) з виключенням права регресу на експортера (форфейтиста) у разі несплати.

Форфейтинг застосовується:

 • - у фінансових операціях - з метою швидкої реалізації довгострокових фінансових зобов'язань;
 • - в експортних операціях - для сприяння надходження готівки експортеру, який надав кредит зарубіжному покупцеві.

Форфейтингові інструменти:

 • - вексель (боргове зобов'язання однієї особи перед іншою);
 • - інші цінні папери.

Звернення експортера до форфейтера відбувається, зокрема, в таких випадках:

 • - власне фінансове становище експортера не дає йому змоги надовго вилучати власні кошти зі свого обороту;
 • - імпортер, тобто зовнішньоторговельний контрагент експортера, недостатньо кредитоспроможний;
 • - експортеру не вдається отримати першокласну гарантію. Форфейтингу властиві такі характерні ознаки:
 • - взаємозв'язок із зовнішньоторговельними операціями;
 • - договори форфейтингу укладаються переважно у вільно конвертованих валютах;
 • - основними документами, що застосовуються при здійсненні форфейтингових операцій, є векселі - прості та переказні;
 • - кредитування експортера здійснюється шляхом купівлі векселів або інших боргових вимог на дисконтній основі;
 • - кредитування здійснюється на середньостроковій основі, як правило, на строк від шести місяців до п'яти років, а в деяких випадках - до семи років;
 • - дисконтування відбувається на основі фіксованої процентної ставки;
 • - здебільшого форфейтинг пов'язаний з реалізацією машин, обладнання та інших товарів інвестиційного призначення.

Етапи здійснення форфейтингової операції:

 • 1. Експортер та імпортер домовляються про поставку товарів та порядок їх оплати.
 • 2. Експортер шукає форфейтера.
 • 3. Імпортер оформляє серію векселів та знаходить банк, який гарантує або авалює зазначені векселі.
 • 4. Направления в банк експортера гарантованих або авальованих векселів.
 • 5. Поставка товарів.
 • 6. Дозвіл на передання векселів експортеру.
 • 7. Надання векселів експортеру.
 • 8. Продаж векселів експортером форфейтеру.
 • 9. Надходження коштів від проданих векселів.

Удаючись до форфейтингу, експортер має такі переваги:

 • - можливість одержання грошових коштів відразу після відвантаження продукції або надання послуг, що поліпшує ліквідність експортера;
 • - при купівлі векселів застосовується фіксована облікова ставка, тобто дисконт є визначеною сумою і протягом усього строку кредитування не змінюється, незважаючи на зміну ставок на ринку капіталів;
 • - відсутність ризиків, оскільки експортер продає боргові вимоги форфейтеру на безповоротній основі, тобто без права регресу;
 • - відсутність витрат часу та коштів на управління боргом або на організацію його погашення;
 • - простота документації та оперативність її оформлення;
 • - робить зайвим експортне страхування. Недоліки форфейтингу для експортера:
 • - його висока вартість;
 • - вірогідність того, що експортер може не знайти гаранта або аваліста, який би задовольняв форфейтера;
 • - необхідність підготувати документи у такий спосіб, щоб на експортера не було регресу у разі банкрутства гаранта або аваліста, а також необхідність знати законодавство країни імпортера.

Недоліки форфейтингу для форфейтера:

 • - відсутність права регресу у разі несплати боргу;
 • - необхідність знання законодавства країни імпортера;
 • - необхідність нести ризики до погашення векселів;
 • - відповідальність за перевірку кредитоспроможності гаранта або аваліста.

Переваги форфейтингових операцій для форфейтера:

 • - простота та оперативність в оформленні документації;
 • - вища маржа, ніж при кредитуванні;
 • - можливість реалізації куплених активів на вторинному ринку.

Залежно від кредитоспроможності імпортера термін вимог, що купуються, обмежується, як правило, від 180 днів до 5 років, а в деяких випадках - до 7 років. Існують обмеження по мінімальному розміру форфейтирування. Векселі повинні бути з авалем банку країни покупця, а інші вимоги - з банківською гарантією.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >