< Попер   ЗМІСТ   Наст >

МЕТОДИ СИТУАЦІЙНОГО АНАЛІЗУ В УХВАЛЕННІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Сутність ситуаційного аналізу

Для вирішення проблем управління одним із найперспективніших у сучасній науці про управління є ситуаційний підхід. Він дає змогу керівнику разом з цілісним представленням об'єкта управління і його функціонування в зовнішньому середовищі ефективно управляти конкретною ситуацією ухвалення управлінського рішення.

Цей підхід допомагає ухвалювати рішення, ґрунтуючись на аналізі і розумінні ситуації, динаміки її зміни, а не на традиційному принципі спроб та помилок. Можливість здійснення попереднього аналізу ситуації і передбачення її очікуваних змін робить ситуаційний підхід набагато ефективнішим і дає змогу уникнути значних втрат ресурсів та часу.

Реалізація ситуаційного підходу здійснюється за допомогою ситуаційного аналізу.

Ситуаційний аналіз - це комплексні технології підготовки, ухвалення і реалізації управлінського рішення, в основі яких лежить аналіз окремо взятої управлінської ситуації.

Ситуаційний аналіз припускає, що в діяльності організацій, особливо спорідненого профілю, є багато спільного. Водночас кожна ситуація індивідуальна, й управлінське рішення необхідно приймати в тій конкретній ситуації, яка склалася для об'єкта управління в певний момент.

У ситуаційному аналізі, так само як і в системному та в будь-якій іншій науці про управління, розроблені універсальні технології, методи, прийоми, які придатні не тільки для однієї окремо взятої ситуації ухвалення рішення, а й для цілого класу ситуацій. Проте тільки спеціально проведений аналіз саме тієї ситуації, яка склалася для об'єкта управління саме на момент ухвалення рішення, дає змогу професійному управлінцю вибрати ту чи іншу, часом єдину, конкретну управлінську технологію, метод, прийом, рішення, що приводять до мети.

Одна і та сама стратегічна ідея, скажімо, вибір структури організації, може бути реалізована по-різному. Вибір кращої організаційної структури - це вже результат ситуаційного аналізу, що враховує і характер діяльності організації, і зовнішнє середовище, в якому організація функціонує, і внутрішню культуру, і кадровий склад.

Теоретично є три типи ситуацій, у яких необхідно проводити аналіз і приймати управлінські рішення, у тому числі й на рівні комерційної організації: в умовах визначеності, невизначеності та ризику. Розглянемо зміст і загальну постановку задач аналізу в кожному з цих випадків.

Аналіз і прийняття управлінських рішень в умовах визначеності

Під час прийняття управлінських рішень в умовах визначеності особа, що приймає рішення (ОПР), знає напевно вихід чи наслідок будь-якого обраного рішення. Стан рішення залежить від наявності альтернатив (альтернатива - це напрямок дії чи стратегія, що може бути обрана особою, яка приймає рішення). Наприклад, якщо ми вирішили покласти гроші в банк, то попередньо досліджуємо депозитні ставки, які надають різні фінансові установи. У цьому випадку ОПР вибере альтернативу, що дасть найкращий результат і максимізує його добробут.

Розглянемо приклад прийняття управлінських рішень в умовах визначеності.

Приклад 10.1

Фірма розглядає можливість виробництва і маркетингу шин для автомобілів. Ринок для цього товару може бути сприятливим і несприятливим. Фірма розглядає три альтернативи:

  • 1) будувати великий завод, що у випадку сприятливого ринку буде давати прибуток у розмірі 200 тис. дол.; якщо ринок буде несприятливий, то чисті втрати становитимуть 180 тис. дол.;
  • 2) будувати малий завод, що у випадку сприятливого ринку принесе 100 тис. дол. доходу, а у випадку, якщо ринок буде несприятливий,- збиток становитиме 20 тис. дол.;
  • 3) нічого не робити. У цьому випадку підприємство не одержить прибутку, але і не буде нести втрат.

Розв'язання

Дерево рішень для цієї ситуації матиме такий вигляд (рис. 10.1).

Рис, 10.1. "Дерево цілей" для прийняття рішень у загальному вигляді

З вузла рішення ( ) може бути обрано одну чи декілька альтернатив: (великий чи малий завод, або нічого не робити). Кожна альтернатива передбачає різний розвиток ситуації залежно від того, сприятливий чи несприятливий ринок. Стан рішення за кожною альтернативою відображено у табл. 10.1.

Таблиця 10.1. Ухвалення рішення в умовах визначеності

Альтернатива

Стан рішення

Сприятливий ринок (прибутки), дол. США

Несприятливий ринок (втрати), дол. США

Будувати великий завод

200 000

(180 000)

Будувати малий завод

100 000

(20 000)

Нічого не робити

0

0

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >