Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальна частина Предмет, метод, поняття, принципи та система екологічного права Предмет екологічного права та види еколого-правових відносин Об'єкти та суб'єкти екологічного права Метод правового регулювання екологічних відносин Поняття екологічного права Принципи екологічного права Система екологічного права Джерела екологічного права Поняття джерел екологічного права, їх загальна характеристика та класифікація Конституція України як джерело екологічного права Закони України у системі джерел екологічного права Підзаконні нормативно-правові акти як джерела екологічного права Міжнародні договори як джерела екологічного права Правові основи управління природокористуванням і охороною навколишнього природного середовища (екологічне управління) Поняття управління природокористуванням і охороною довкілля Система і компетенція органів управління природокористуванням і охороною довкілля Правові питання участі громадськості в управлінні природокористуванням та охороною довкілля Функції управління у сфері природокористування та охорони довкілля Просторово-територіальний устрій природних ресурсів Моніторинг довкілля Кадастри природних ресурсів Екологічна експертиза Екологічний контроль Екологічний стандарт та нормативи Екологічні права та обов'язки громадян Загальна характеристика системи екологічних прав громадян Конституційні екологічні права громадян Поняття та види екологічних обов'язків громадян Гарантії, охорона, форми та способи захисту екологічних прав громадян Право власності на природні ресурси та комплекси Загальна характеристика права власності на природні ресурси та комплекси Право державної власності на природні ресурси та комплекси Право комунальної власності на природні ресурси та комплекси Право приватної власності на природні ресурси та комплекси Охорона та гаранти права власності на природні ресурси та комплекси. Відповідальність за порушення прав власників та права власності на природні ресурси Право природокористування (загальні положення) Поняття та види права природокористування Об'єкти та суб'єкти права природокористування Право загального природокористування Право спеціального природокористування Використання природних ресурсів на умовах оренди Захист прав природокористувачів Правові засади економічного механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища Поняття, функції та складові економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля Джерела фінансування екологічних заходів та програм. Фонди охорони навколишнього природного середовища Природоресурсові податки і збори: їх види та форми справляння Екологічний податок: сутність, суб'єкти та об'єкти Відповідальність за порушення екологічного законодавства Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення Особливості юридичної відповідальності в екологічному законодавстві Види юридичної відповідальності за порушення екологічного законодавстваОсоблива частина Правове регулювання використання та охорони земель Земля як об'єкт еколого-правових відносин Правові основи землекористування в Україні Правова охорона земель та ґрунтів Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства Правове регулювання використання та охорони вод Води як об'єкт правового регулювання використання, відтворення та охорони Правове регулювання використання водВиди права водокористуванняПідстави виникнення права водокористуванняПрава та обов'язки водокористувачів Підстави припинення права спеціального водокористування Правові заходи щодо охорони вод Юридична відповідальність за порушення водного законодавства Правове регулювання використання та охорони надр Державний фонд надр як об'єкт правової охорони та використання Правове регулювання використання надр Правове регулювання основних видів використання надрОсобливості правового регулювання використання надр виключної (морської) економічної зони і континентального шельфу України Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання надр Правове регулювання використання та охорони рослинного світу Рослинний світ як об'єкт правової охорони та використання Правове забезпечення використання рослинного світу Правова охорона рослинного світу Особливості правового регулювання використання та охорони зелених насаджень в населених пунктах Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ Правове регулювання використання та охорони лісів Загальна характеристика права лісокористування Правове регулювання використання лісових ресурсів Підстави виникнення та припинення користування лісами Правові заходи щодо відтворення, охорони та захисту лісів Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства Правове регулювання використання та охорони тваринного світу Тваринний світ як об'єкт правової охорони, відтворення і використання Суб'єкти, види і підстави права використання та охорони тваринного світу Правове регулювання полювання і мисливського господарства Правове регулювання рибальства і рибного господарства Правове регулювання інших видів спеціального використання тваринного світу Правова охорона тваринного світу. Червона книга України Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки населення та територій Поняття, суб'єкти та об'єкти екологічної безпеки Види екологічної безпеки Правові заходи щодо забезпечення вимог екологічної безпеки Правове забезпечення ризику в галузі екологічних правовідносин Юридична відповідальність за правопорушення в галузі забезпечення екологічної безпеки Поняття надзвичайних екологічних ситуацій, їх ознаки та класифікація Поняття і правовий режим зон НЕС Правові заходи щодо забезпечення захисту населення та територій, запобігання та ліквідації наслідків НЕС Правове регулювання поводження з відходами Поняття та класифікація відходів як об'єкта правового регулювання Правовий режим поводження з відходами Законодавство Європейського Союзу в галузі поводження з відходами Юридична відповідальність за порушення законодавства України про відходи Правове регулювання охорони атмосферного повітря Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони Поняття правової охорони атмосферного повітря Система правових заходів щодо охорони атмосферного повітря Юридична відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони атмосферного повітряХVIII. Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України Поняття та складові екологічної мережі України Загальна характеристика складових структурних елементів екологічної мережі УкраїниЗемельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги УкраїниТериторії, які є місцями перебування або зростання видів тваринного чи рослинного світу, занесених до Червоної книги УкраїниВодоохоронні зониЗемлі лісогосподарського призначення Особливості використання і охорони об'єктів природно-заповідного фонду України Природно-заповідний фонд як ключовий елемент екологічної мережі України: поняття, склад і загальна характеристика Правовий режим використання та охорони територій і об'єктів природно-заповідного фонду України Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд Правове регулювання використання та охорони курортних, лікувально-оздоровчих і рекреаційних зон Поняття курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон Правова охорона курортних, лікувально-оздоровчих та рекреаційних зон Міжнародно-правова охорона навколишнього природного середовища Загальні засади міжнародно-правової охорони навколишнього природного середовища Міжнародно-правова охорона Світового океану та внутрішніх вод Міжнародно-правова охорона флори і фауни Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря, озонового шару та космічного простору
 
Наст >