< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка радіаційної обстановки при аварії на АЕС

У випадку аварії на АЕС або зруйнування її у воєнний час обов'язковою умовою є оцінка радіаційної обстановки методом прогнозування або за даними радіаційної розвідки масштабів і ступеня радіоактивного забруднення місцевості й атмосфери. Оцінка проводиться з метою визначення впливу радіоактивного забруднення місцевості на дії населення і обґрунтування оптимальних режимів його діяльності.

Основними завданнями оцінки радіаційної обстановки при аварії на АЕС є:

 • — контроль викидання радіоактивних речовин з реактора;
 • — контроль поширення радіоактивних речовин, швидкість і масштаб їх перенесення;
 • — контроль забруднення радіонуклідами сільськогосподарських і лісових угідь та водойм;
 • — контроль вмісту радіоактивних речовин в урожаї, продуктах харчування, кормах, воді;
 • — індивідуальний дозиметричний контроль населення й особового складу формувань цивільного захисту.

Для наочності й оперативності використання даних радіаційної обстановки при розв'язанні типових завдань передбачається відображення на картах (схемах) фактичних або прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості.

Характеристика зон радіоактивного забруднення місцевості при аварії на АБС наведена у табл. 48.

Таблиця 48. Радіаційні характеристики зон радіоактивного забруднення місцевості при аваріях на АЕС

Зони

Доза випромінення 1-й рік після аварії, рад

Потужність дози випромінення через 1 год після аварії, рад /год

на зовнішній межі

на внутрішній межі

в середині зони

на зовнішній межі

на внутрішній межі

Радіаційної небезпеки М

5

50

16

0,014

0,140

Помірного забруднення А

50

500

160

0,140

1,40

Сильного забруднення Б

500

1500

866

1,40

4,2

Небезпечного забруднення В

1500

5000

2740

4,20

1,4

Надзвичайно небезпечного забруднення Г

5000

9000

14

Під час ліквідації наслідків аварії незалежно від зони необхідно дотримуватися основних заходів радіаційного і дозиметричного контролю, захисту органів дихання, профілактичного прийому йодистих препаратів, санітарної обробки особового складу, дезактивації одягу і техніки.

У зоні А помірного радіоактивного забруднення, виходячи з умов обстановки, треба намагатися скорочувати час перебування особового складу на відкритій місцевості, застосувати захист органів дихання.

У зоні Б сильного радіоактивного забруднення люди повинні бути в захисних спорудах.

У зоні В небезпечного радіоактивного забруднення перебування людей можливе тільки в дуже захищеній техніці протягом кількох годин.

У зоні Г надзвичайно небезпечного забруднення навіть короткочасне перебування людей недопустиме.

Розглянемо варіанти розв'язання основних задач оцінки радіаційної обстановки при аварії на АЕС.

Задача 11. Прогнозування зон радіоактивного забруднення території за слідом хмари.

Вихідні дані. Інформація про АЕС. Тип ядерного реактора РВБК або ВВЕР. Електрична потужність реактора, МВт. Кількість аварійних реакторів п. Координати АЕС — ХАес, УАес. Астрономічний час аварії Тав, діб, год. Частка викинутих із реактора радіоактивних речовин h, %. Метеорологічні умови: швидкість вітру на висоті 10 м — v10, м/с; напрямок вітру на висоті 10 м, град.; стан хмарного покриву — відсутній, середній або суцільний.

Визначити. Розміри можливих зон радіоактивного забруднення місцевості нанести на карту прогнозованої радіаційної обстановки.

Розв'язок. 1. За табл. 49 визначити категорію стійкості атмосфери, яка відповідає погодним умовам і заданому часу доби.

Таблиця 49. Категорії стійкості атмосфери*

Швидкість вітру на висоті 10 м v10, м/с

Час доби та наявність хмарності

День

Ніч

відсутня

середня

суцільна

відсутня

суцільна

v10<2

А

А

А

А

А

2 < v10 < 3

А

А

Д

Г

Г

3 < v10 < 5

А

Д

Д

Д

Г

5 < v10 < 6

Д

Д

Д

Д

Д

v10> 6

Д

Д

Д

Д

Д

* А — дуже нестійка (конвекція); Д — нейтральна (ізотермія); Г — дуже стійка (інверсія).

 • 2. За табл. 50 визначити середню швидкість вітру в шарі поширення радіоактивної хмари vср, довжину (LXM, LXA, LХБ, LXB, LХВ); ширину (Lум, LуА, Lув, Lув, Lуг) і площу (SM, SA, SБ, SB, SГ).
 • 3. На карті (схемі) позначити положення аварійного реактора. Відповідно до напрямку вітру нанести вісь прогнозованого сліду радіоактивної хмари (рис. 25).

Схема положення аварійного реактора та заданого населеного пункту

Рис. 25. Схема положення аварійного реактора та заданого населеного пункту:

X — відстань від заміряної точки реактора; У — віддалення точки від осі сліду радіоактивної хмари

Таблиця 50. Середня швидкість вітру vcp у шарі від поверхні землі до висоти переміщення центру хмари, м/с

Категорія стійкості атмосфери

Швидкість вітру на висоті 10 м иІ0, м/с

менше 2

2

3

4

5

понад 6

А

2

2

5

Д

5

5

5

10

Г

5

10

10

4. Визначити табличну частку радіоактивних речовин, викинутих із реактора потужністю 1000 МВт при аварії, в результаті якої можна очікувати еквівалентні розміри зон радіоактивного забруднення:

якщо частка PP, викинутих із реактора, незначна, то потрібно керуватись прим. 1 до табл. 52.

 • 5. За табл. 51—53 для заданого типу реактора і частки викинутих із нього РР визначити розміри прогнозованих зон забруднення.
 • 6. Використовуючи величини, знайдені в п'ятій дії, нанести прогнозовані зони радіоактивного забруднення у вигляді правильних еліпсів на карту з урахуванням масштабу (рис. 26).

Таблиця 51. Розміри прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари після аварії на АЕС (категорія стійкості А, швидкість вітру 2 м/с)

Вихід активності, %

Індекс зони

Реактор

РВБК-1000

ВВЕР-1000

Довжина, км

Ширина, км

Довжина, км

Ширина, км

3

М

62,5

12,1

82,5

16,2

3

А*

14,1

2,7

13

2,2

10

М

140

29,9

185

40,2

10

А

28

5,9

39,4

6,8

10

Б

6,8

0,8

30

М

249

61,8

338

82,9

30

А

62,6

12,1

82,8

15,4

30

Б

13,9

2,7

17,1

2,5

30

В

6,9

0,8

50

М

324

81,8

438

111

50

А

88,3

18,1

123

24,6

50

Б

18,3

3,6

20,4

3,7

50

В

9,21

1,5

8,8

1,07

* Примітка. Відсутність даних про розміри зон радіоактивного забруднення свідчить про те, що зони не утворюються.

Таблиця 52. Розміри прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари після аварії на АЕС (категорія стійкості Д, швидкість вітру 5 м/с)

Вихід активності, %

Індекс зони

Реактор

РВБК-1000

ВВЕР-1000

Довжина, км

Ширина, км

Довжина, км

Ширина, км

3

М

145,0

8,4

74,5

3,7

3

А

34,1

1,7

9,9

0,2

10

М

270,0

18,2

155,0

8,7

10

А

75,0

3,9

29,5

1,1

10

В

17,4

0,6

10

В

5,8

0,1

30

м

418,0

31,5

284,0

18,4

30

А

145,0

8,4

74,5

3,5

30

Б

33,7

1,7

9,9

0,2

30

В

17,6

0,6

50

М

583,0

42,8

379,0

25,3

50

А

191,0

11,7

100,0

5,2

50

Б

47,1

2,4

16,6

0,6

50

В

23,7

1,1

50

и

9,4

0,2

Примітки. 1. У тих випадках, коли частка РР, викинутих при аварії з реактора не відома, рекомендується виконати такі дії: а) виміряти потужність дози на осі сліду Р0ІІМ, на відстані 5—15 км від реактора Хъм б) виміряне значення потужності дози перерахувати на 1 год після аварії Рвим = РШ1М К · в) за табл. 54 для відповідного типу реактора, відстані Хвим, швидкості середнього вітру визначити прогнозовану потужність дози при 10 % викидів радіоактивних речовин (Рпрогн); г) оцінити частку (%) викидання РР із реактора за співвідношенням:

2. У таких випадках, коли потужність дози на забрудненій місцевості виміряти неможливо, частка викинутих РР приймається Л = 10 %.

Таблиця 53. Розміри прогнозованих зон радіоактивного забруднення місцевості за слідом хмари при аварії на АЕС (категорія стійкості Г)

Вихід

активності, %

Індекс

зони

Peaктор

РБВІ

С-1000

ВВЕР

-1000

Довжина, км

Ширина, км

Довжина, км

Ширина, км

Швидкість вітру 5 м/с

3

М

126

3,6

17

0.6

10

М

241

7,8

76

2,6

10

А

52

1,7

30

М

430

14

172

5,1

30

А

126

3,6

17

0,6

50

М

561

18

204

6,9

50

А

168

4,9

47

1.5

50

Б

15

0,4

Швидкість вітру 10 м/с

3

М

135

6

53

1,9

3

А

26

1

5,2

0,07

10

М

272

14

110

5,3

10

А

60

2,4

19

0,6

10

Б

11

0,3

30

М

482

28

274

13

30

А

135

6

53

1,9

30

Б

25

1

5

0,07

30

В

12

1

5

0,07

50

М

12

0,3

50

А

619

37

369

19 1

50

Б

36

1,5

10

0,3

50

В

17

0,6

Схема нанесення прогнозованих зон радіоактивного забруднення після аварії на АЕС

Рис. 26. Схема нанесення прогнозованих зон радіоактивного забруднення після аварії на АЕС

Таблиця 54. Потужність дози випромінення на осі сліду (вихід радіоактивних речовин 10 %, час — 1 год після зупинки реактора)

Відстань від АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери

А

Д

Г

Середня швидкість вітру, м/с

2

5

10

5

10

1

2

3

4

5

6

Реактор РВБК1000

5

1,89

4,50

2,67

0,00002

0,00001

10

0,64

2,62

1,60

0,02

0,013

ЗО

0,12

0,54

0,35

0,30

0,21

50

0,06

0,25

0,17

0,24

0,18

70

0,03

0,15

0,11

0,13

0,11

100

0,02

0,08

0,06

0,07

0,06

200

0,007

0,02

0,02

0,02

0,02

300

0,002

0,01

0,01

0,009

0,009

400

0,001

0,005

0,006

0,005

0,005

Реактор ВВЕР-1000

5

1,24

0,80

0,47

0,004

0,0024

10

0,72

0,46

0,28

0,003

0,024

30

0,17

0,12

0,08

0,05

0,038

50

0,09

0,07

0,05

0,04

0,025

70

0,05

0,04

0,03

0,02

0,016

100

0,03

0,02

0,02

0,01

0,001

200

0,01

0,008

0,007

0,003

0,003

300

0,005

0,004

0,004

0,0017

0,0017

400

0,003

0,002

0,002

0,001

0,001

Задача 12. Прогнозування дози опромінення на осі сліду радіоактивної хмари.

Вихідні дані. Інформація про АЕС. Тип ядерного реактора РВБК або ВВЕР. Електрична потужність реактора, МВт. Кількість аварійних реакторів п. Координати АЕС ХАЕС; Уаес. Астрономічний час аварії Твп, діб, годин. Частка викинутих із реактора радіоактивних речовин Л, %. Метеорологічні умови: швидкість вітру на висоті 10 м — Vio, град; стан хмарного покриву — відсутній, середній або суцільний. Характеристика умов, у яких перебувають люди (населення, працюючі, особовий склад рятувальних формувань). Координати району розміщення — х, у. Час початку дій Таоч, год. Тривалість дій Δtроб, діб; год. Коефіцієнт ослаблення потужності дози випромінювання Косл.

Визначити. Дозу опромінення Д, одержану людьми під час перебування в районі радіоактивного забруднення.

Розв'язок. 1—5. Визначають так само, як і у задачі 11.

 • 6. Використовуємо знайдені в дії 5 розміри зон за масштабом карти у вигляді правильних еліпсів, наносимо прогнозовані зони забруднення місцевості.
 • 7. За допомогою карти з нанесеними на ній прогнозованими зонами забруднення місцевості визначити, в якій знаходяться люди, і віддаленість даного місця (X) від аварійного реактора (рис. 27).
 • 8. За табл. 55 визначити час формування сліду радіоактивної хмари (tф).

Визначення дози опромінення при перебуванні на осі хмари радіоактивного забруднення після аварії на АЕС

Рис. 27. Визначення дози опромінення при перебуванні на осі хмари радіоактивного забруднення після аварії на АЕС

Таблиця 65. Час початку формування сліду іф після аварії на АЕС, год

Відстань від АЕС, км

Категорія стійкості атмосфери

А

Д

Г

Середня швидкість вітру, м/с

2

5

10

5

10

5

0,5

0,3

0,1

0,3

0,1

10

1,0

0,5

0,3

0,5

0,3

ЗО

3,0

1,5

0,8

1,5

0,8

50

5,0

2,5

1,2

2,5

1,3

70

7,5

4,0

2,0

4,0

2,0

100

9,5

5,0

2,5

5,0

3,0

200

19,0

10,0

5,0

10,0

5,0

300

28,0

15,0

7,5

16,0

8,0

400

37,0

19,0

10,0

21,0

11,0

Таблиця 56. Дози опромінення, одержувані людьми при відкритому розміщенні в середині зови забруднення, рад

Час

Тривалість перебування у зоні забруднення

початку

Години

Доби

Місяці

опромінен-

ня після

1

3

7

12

18

1

3

5

10

1

6

12

аварії

Години

Зона М

1

0,04

0,10

0,21

0,33

0,45

0,55

1,18

1,64

2,51

4,70

11,5

15,8

2

0,03

0,09

0,20

0,31

0,42

0,53

1,15

1,61

2,48

4,67

11,5

15,8

6

0,02

0,07

0,16

0,26

0,37

0,47

1,07

1,52

2,38

4,55

11,4

15,6

12

0,02

0,06

0,13

0,22

0,32

0,41

0,98

1,42

2,27

4,43

11,2

15,5

Доби

1

0,01

0,04

0,11

0,18

0,27

0,35

0,87

1,29

2,11

4,24

6,29

51,3

2

0,01

0,03

0,08

0,14

0,21

0,28

0,74

1,13

1,90

3,98

10,30

14,9

Години

Зона А

1

0,46

1,08

2,18

3,32

4,51

5,56

11,80

16,4

25,10

47,60

115

158

2

0,35

0,97

1,02

3,13

4,28

6,32

11,50

16,1

24,80

46,70

115

158

6

0,26

0,76

1,66

2,66

3,73

4,70

10,70

15,2

23,80

45,50

114

156

12

0,21

0,62

1,39

2,28

3,25

4,15

9,88

14,2

22,70

44,30

112

155

Доби

1

0,16

0,49

1,12

1,87

2,71

3,51

8,79

12,9

21,10

42,40

110

153

2

0,12

0,38

0,67

1,47

2,16

2,83

7,47

11,3

19,00

39,80

107

143

Примітки. 1. Дози опромінення на внутрішній зоні приблизно у 3,2 раза більші наведених у таблиці. 2. Для визначення за допомогою таблиці часу початку (*п) або тривалості перебування (Т) у зоні необхідно задану дозу опромінення поділити на 3,2 — при перебуванні людей на внутрішній межі зони, або перемножити на 3,2 — при перебуванні їх на зовнішній межі зони.

 • 11. За табл. 56, 57 для необхідної зони забруднення місцевості визначити дозу опромінення (Д30Ни) за умови відкритого розміщення особового складу формувань в середині зони і коефіцієнт (Язош,), який враховує забрудненість місцевості в межах зони.
 • 12. Доза, яку одержить особовий склад рятувальних формувань (населення, працюючі) за час перебування в забрудненому районі, буде дорівнювати:

Порядок визначення Кзови описаний у примітках до табл. 56, 57.

Таблиця 57. Дози опромінення, одержувані людьми при відкритому розміщенні в середині зони забруднення, рад

Час

Тривалість перебування у зоні забруднення

початку

Години

Доби

Місяці

опромінен-

ня після

1

3

7

12

18

1

3

5

10

1

6

12

аварії

Години

Зона Б

1

2,23

5,93

11,9

18,2

24,7

30,4

64,9

90,1

137

257

633

868

2

1,94

5,34

11,0

17,1

23,4

29,1

63,2

84,4

136

255

631

866

6

1,46

4,19

9,11

14,5

20,4

25,7

58,7

83,4

130

249

624

859

Доби

1

0,91

2,72

6,17

10,2

14,8

19,2

48,1

71,0

116

232

605

839

2

0,70

2,09

4,80

8,08

11,8

15,5

40,9

61,9

104

218

508

821

Години

Зона В

1

7,05

18,5

37,8

57,6

78,1

96,3

205

285

436

815

2504

2745

2

6,14

16,9

35,0

54,2

74,2

92,1

200

279

430

808

1997

2739

6

4,61

13,2

28,8

46,1

64,6

81,5

185

263

412

789

1976

2717

Доби

1

2,91

8,60

19,5

32,4

47,0

60,8

152

224

367

735

1915

2655

2

2,22

6,62

15,2

25,5

37,5

49,0

129

195

330

689

1859

2598

Години

Зона Г

1

23,1

61,7

124

189

256

316

674

937

1433

2679

6586

9024

2

20,1

55,5

115

178

244

302

657

918

1413

2668

6563

9001

6

15,1

43,6

94,7

151

212

267

610

866

1556

2594

6495

8931

Доби

1

9,57

28,2

64,1

106

154

199

500

738

1206

2418

6295

9727

2

7,31

21,7

49,9

84,0

123

161

425

644

1036

2265

6112

8537

Примітки. 1. Дози опромінення на внутрішній межі зони приблизно в 1,8 раза більші наведених у табл. 57. 2. Для визначення за допомогою таблиці часу початку або тривалості перебування (Т) у зоні необхідно задану дозу опромінення поділити на 1,8 — при знаходженні людей на внутрішній межі зони, або перемножити на 1,8 — при перебуванні їх на зовнішній межі зони.

Задача 13. Виявлення радіаційної обстановки за даними розвідки.

Вихідні дані. Інформація про АЕС. Тип реактора РВБК або ВВЕР. Астрономічний час аварії Тав, діб, год. Дані розвідки і виміряне значення дози випромінювання — Рвид, Р/год, час вимірювання дози випромінювання — 7>внм, діб, год. Додаткова інформація. Заданий час, на який визначається потужність дози — Т31 діб, год.

Визначити. Потужність дози випромінювання Р (Р/год) на момент часу Та.

Розв'язок. 1. Вирахувати приведений час (£ВІІМ), коли виміряна потужність дози випромінювання (час який пройшов після аварії):

2. Визначити приведене значення заданого часу (гзвд), на яке необхідно визначити потужність дози випромінення:

Якщо гзад < 0, тобто час, на який визначається потужність дози випромінення, заданий до моменту аварії, Р = 0.

Якщо гзад > 0, то за табл. 58 визначаємо коефіцієнт Кт, який враховує зміну потужності дози випромінення в часі.

3. Визначити потужність дози випромінення на заданий час за формулою

Таблиця 58. Коефіцієнт КР для перерахунку потужності дози на різний час після аварії на АЕС

Час, коли

виміряна

потужність дози

Час після аварії, на який перераховується потужність дози

Години

Доби

Місяці

1

3

7

15

1

3

5

10

1

6

12

Години

Реактор РВБК 1000

1

1.0

0,7

0,60

0,4

0,40

0,2

0,20

0,13

0,07

0,02

0,01

3

1,3

1,0

0,80

0,6

0,50

0,3

0,25

0,20

0,10

0,03

0,02

5

1,5

ід

0,90

0,7

0,60

0,4

0,30

0,20

0,10

0,04

0,02

7

1,7

1,3

0,95

0,8

0,65

0,4

0,33

0,24

0,13

0,04

0,02

Доби

1

2,6

2,0

1,5

1,2

1,0

0,6

0,5

0,36

0,20

0,07

0,04

2

3,4

2,6

2,0

1,5

1,3

0,8

0,7

0,50

0,27

0,09

0,06

5

Місяці

5,1

3,9

3,0

2,3

2,0

1,2

1,0

0,70

0,40

0,14

0,08

1

12,6

9,5

7,3

5,6

5,0

3,0

2,4

1,7

1,00

0,34

0,21

2

18,5

14,0

10,8

8,3

7,0

4,5

3,6

2,6

1,47

0,51

0,32

Години

Реактор ВВЕР 1000

1

1,0

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,12

0,06

0,02

0,01

3

1>3

1,0

0,7

0,6

0,5

0,3

0,2

0,16

0,09

0,02

0,01

5

1,6

1,2

0,9

0,7

0,6

0,4

0,3

0,20

0,11

0,03

0,02

Доби

1

2,8

2,0

1,6

1,2

1,0

0,6

0,5

0,3

0,20

0,06

0,03

2

3,7

2,7

2,1

1,6

1,3

0,8

0,6

0,4

0,25

0,08

0,04

5

5,6

4,2

3,2

2,4

2,0

1,3

1,0

0,7

0,40

0,12

0,07

Місяці

1

14,6

11,0

8,3

6,3

5,2

3,3

2,6

1,8

1,00

0,32

0,19

2

22,2

16,4

12,5

9,6

8,9

6,0

4,0

3,0

1,51

0,50

0,30

Задача 14. Визначення зон радіоактивного забруднення.

Вихідні дані. Інформація про АЕС, час аварії АЕС Гав, доба, год. Дані радіаційної розвідки: виміряні значення потужності дози випромінення Рпим, рад/год; Г„им, доба, год.

Визначити. Зони радіоактивного забруднення, їх назву.

Розв'язок. 1. Визначити приведене значення часу вимірювання потужності дози випромінення:

2. За табл. 59 знайти значення потужності дози випромінювання на зовнішніх межах зон забруднення для часу tвим.

Таблиця 59. Середні значення потужності дози випромінювання на зовнішніх межах зон забруднення місцевості, рад/год

Час вимірювання дози після аварії

Зона забруднення

M

А

Б

В

Г

Години

1

0,014

0,14

1,42

4,20

14,2

2

0,011

0,12

1,19

3,60

11,9

5

0,009

0,09

0,92

2,70

9,20

7

0,008

0,08

0,82

2,50

8,20

Доби

1

0,005

0,05

0,54

1,60

5,40

2

0,004

0,04

0,41

1,20

4,10

5

0,003

0,03

0,27

0,82

2,70

Місяці

1

0,001

0,011

0,11

0,34

1,10

2

0,008

0,08

0,23

0,80

 • 3. Нанести зони радіоактивного забруднення місцевості зі значенням потужності доз випромінювання на зовнішніх межах зон для часу випромінювання ;вим (рис. 28).
 • 4. Порівняти виміряне значення потужності дози Рвим із нанесеними на карту (схему) граничними значеннями і визначити положення точки вимірювання в межах зон забруднення.

Схема нанесення значення потужності доз випромінювання на зовнішніх межах зон радіоактивного забруднення після аварії на АЕС

Рис. 28. Схема нанесення значення потужності доз випромінювання на зовнішніх межах зон радіоактивного забруднення після аварії на АЕС

Примітка. У тих випадках, коли Рюм відрізняється від граничних значень (Рг, Рв, Р, Ра, Рм) більше, ніж на 10—15 %, можна вважати, що точка вимірювання потужності дози розміщена поблизу відповідної межі зони.

Задача 16. Визначення початку роботи (год) на забрудненій території.

Вихідні дані. Інформація про АЕС. Тип реактора РВБК або ВВЕР. Астрономічний час аварії Тав, діб, год. Метеорологічні дані. Характеристика умов дій рятувальних формувань об'єкта. Координати району дій — х, у. Тривалість дій — А£роб. Коефіцієнт ослаблення Яосл-Задана доза опромінення, понад яку люди не повинні одержати Я.. Р.

Визначити. Час початку дій (роботи) на забрудненій території. Розв'язок. 1—5. Визначають так само, як у задачі 11.

 • 6. Зони забруднення нанести на карту (схему) з урахуванням масштабу і позначити, де перебувають люди, віддаленість їх від аварійного реактора.
 • 7. Визначити табличне значення дози опромінення.

Порядок застосування коефіцієнта ІС30НИ та його визначеного в пп. 5—7 значення (ДЯ01Ш) і заданої тривалості роботи (Дзони) визначаємо шуканий час (час після аварії) початку роботи за допомогою табл. 56, 57.

 • 8. Знайти астрономічний час початку дій (роботи) на забрудненій території:
 • 9.

Задача 16. Визначення можливості тривалості перебування на забрудненій території. Вихідні дані попередньої задачі.

Визначити. Тривалість перебування (роботи) на забрудненій РР місцевості, Δtроб.

Розв'язок. 1—5. Визначають так само, як у задачі 11.

 • 6. Так само, як у задачі 15.
 • 7. За табл. 65 визначити початок формування сліду радіоактивної хмари (tф).
 • 8. Визначити шуканий час початку роботи робітників об'єкта у заданому районі:

 • 9. Уточнити час початку tпоч опромінення людей: якщо tпоч < tф, то tпоч = tф, якщо tпоч > tФ, то tПоч = 0.
 • 10. За табл. 56, 57 для відповідної зони забруднення місцевості, визначеного в п. 10 табличного значення дози опромінення (Дзони) і уточненого в п. 9 часу початку опромінення, визначити допустиму тривалість перебування (роботи) формувань (чи працюючих) на забрудненій території.

Задача 17. Оцінювання наслідків ураження. Радіаційні втрати особового складу формувань в результаті зовнішнього опромінення під час перебування на забрудненій місцевості.

Вихідні дані. Доза опромінення від перебування на забрудненій місцевості Дмісц" Р" Тривалість опромінення Допр, год.

Визначити. Радіаційні втрати (імовірність втрати працездатності людей), %.

Розв'язок. 1. Визначити дозу опромінення людей так, як у задачі 12. 2. Розрахувати сумарну дозу опромінення, яку отримають люди:

 • 8. Тривалість опромінення Допр, яка визначається максимальною тривалістю дії випромінення одного з джерел (від забрудненої місцевості), розраховується так само, як у задачі 12.
 • 4. Розрахувати дозу опромінення, тривалість опромінення і радіаційні втрати — ймовірні втрати працездатності людей (табл. 60, 61, 62).

Таблиця 60. Дози зовнішнього опромінення особового складу формувань і населення, які не викликають ураження в перші чотири доби, Р

Групи населення

Доби

1-ша

2-га

3-тя

4-та

Люди, виробнича діяльність яких проходить в основному в приміщенні

30

10

6

4

Люди, виробнича діяльність яких проходить в основному на забрудненій місцевості

30

10

6

4

Непрацююче населення

25

08

6

4

Таблиця 61. Орієнтовні дані про втрату дієздатності людей при зовнішньому опроміненні залежно від дози і часу впливу, % до всіх опромінених

а)

Тривалість опромінення

Сумарна доза при зовнішньому опроміненні, Р

50

76

100

150

200

250

300

До 4 діб

0

2

5

20

50

100

100

До 10 діб

0

1

2

10

40

90

100

До 20 діб

0

1

1

7

35

75

100

До 30 діб

0

0

0

5

25

60

100

б)

Доза опромінення

Ознаки ураження

0-50

Видимі ознаки відсутні, деякі зміни в крові

80-120

У10 % уражених в перші доби нудота і блювота; відчуття втомленості

130-170

У 25 % уражених у перші доби нудота і блювота, з'являються інші ознаки променевої хвороби. Смертельних випадків немає

180-220

У 50 % уражених у перші доби нудота і блювота, з'являються інші ознаки променевої хвороби. Смертельних випадків немає

270-330

Майже у всіх уражених у перші доби нудота і блювота, з'являються інші ознаки променевої хвороби. 20 % уражених через 2—6 тижнів після опромінення вмирають. Ті, хто залишились живими, видужують протягом трьох місяців


Таблиця 62. Ймовірність втрати працездатності людей прн зовнішньому у-опроміненні, %

Доза опромінення, Р

Тривалість опромінення.

Діб

Доза опромінення, Р

Тривалість опромінення, діб

7

15

30

60

7

15

30

60

200

0

0

0

0

600

100

92

78

50

300

70

60

43

10

700

100

96

87

70

400

100

86

60

10

800

100

97

91

80

500

100

87

68

зо

900

100

100

100

100

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >