< Попер   ЗМІСТ   Наст >

План трудових ресурсів

У плані трудових ресурсів потрібно розкрити штатний розпис працівників, організаційну структуру та тарифну сітку із зарплати і преміальних виплат. Штатний розпис повинен включати посадові обов'язки кожного працівника, що допоможе інвестору дійти правильних висновків про необхідність усіх робітників, а в майбутньому дотримуватись дисципліни на робочому місці.

Організаційну структуру можна подавати у вигляді схеми, яка унаочнює ієрархічні рівні управління майбутнім підприємством.

При нарахуванні зарплатні слід чітко дотримуватись чинних державних стандартів для окремих видів кваліфікацій працівників і тривалості їхнього робочого дня. Диференціація за складністю виконання завдання не позначається на зарплаті, для заохочення працівників можна застосовувати преміальні виплати.

Фінансовий план

Основна мета цього розділу - переконати інвестора з допомогою фінансових показників в доцільності функціонування проекту, наприклад, можна вирахувати точку беззбитковості та показати ступінь ризику за ймовірних проблем.

У фінансовому плані визначаються засоби, необхідні для фінансування проекту, джерела їх отримання. Розділ включає коментарі до фінансових умов бізнесу (порядок розрахунків з постачальниками і споживачами, терміни повернення кредитів і відсотків за ними, методи визначення собівартості продуктів (послуг) тощо), прогнози фінансових результатів.

У бізнес-плануванні в туризмі необхідно спиратися на міжнародний досвід. Для сучасного туристичного ринку спільна діяльність українських і зарубіжних партнерів - не дивина. Тому, створюючи інвестиційний проект, доцільно враховувати традиції бізнес-планування в країні інвестора-партнера. Так, у західних країнах утвердилася дещо інша структура бізнес-плану. Крім того, західні інвестори більше уваги приділяють оформленню бізнес-проекту: його зовнішньому вигляду, якості паперу і друку тощо. Грамотно складений документ демонструє упевненість в успіху і викликає довіру у інвесторів.

До бізнес-плану необхідно включити детальний фінансовий план на три роки, що містить всі типові фінансові показники:

 • - загальну потребу в інвестиціях;
 • - джерела фінансування;
 • - план з прибутків і витрат;
 • - баланс грошових витрат і надходжень;
 • - потребу в оборотних фондах;
 • - термін окупності проекту;

Першим етапом фінансового плану проекту є розрахунок кошторису на будівництво та обладнання додаткових приміщень. Щоб забезпечити функціонування приватного підприємства вже в перший рік необхідно зробити максимальну кількість будівельно-монтажних робіт (табл. 3.9 ).

Особливе місце в фінансовому плані посідає показник беззбитковості, який обчислюють за формулою:

де Пост - умовно-постійні витрати;

К"ер - умовна частка умовно-постійних витрат в обсязі продажу.

Таблиця 3.9. ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ І МАТЕРІАЛІВ

Найменування видів

Вартість, грн

Будівництво основної забудови:

 • - матеріали
 • - будівельно-монтажні роботи

Облагородження території:

 • - матеріали
 • - будівельно-монтажні роботи

Електричне обладнання:

- проект РЕМ і технічні умови;

- лабораторні виміри;

- кабель;

 • - електричні-побутові прилади;
 • - монтажно-будівельні роботи

План відведення під оренду

Забезпечення рекламними заходами:

- брошура 1000 шт.;

 • - випуск календариків 1000 шт.;
 • - великі календарі 100 шт.;

Налагодження телефонного зв'язку на території:

 • - будівельно-монтажні роботи;
 • - купівля телефонів, стаціонарних і мобільних

Інші видатки

Усього

Фінансовий план інвестиційного проекту складається до повної окупності проекту, терміном приблизно на чотири роки. На майбутні періоди передбачається підтримання обсягу продажу та основних фінансових показників на рівні четвертого року за рахунок дотримання маркетингової стратегії, спрямованої на диференціацію послуг.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >