< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якщо хворого направлено зі стаціонару до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування

Якщо хворого направлено зі стаціонару до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу на доліковування, у графі ЛН "Стати до роботи" робиться запис: "Доліковування в санаторно-курортному закладі" і зазначається дата початку і закінчення путівки. У графі "Видано новий листок непрацездатності (продовження) №" зазначається номер нового ЛН, який заповнюється в цьому ж закладі охорони здоров'я. У графі "Причина непрацездатності" нового ЛН підкреслюється "захворювання загальне — 1", у графі "Режим" записується "Санаторний", у графі "Звільнення від роботи" у першому стовпчику ("З якого числа") зазначається дата початку путівки. У правому верхньому куті ЛН ставиться печатка закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності".

Дальше оформлення такого ЛН здійснюється в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу. У графі "Перебував у стаціонарі" зазначають дати госпіталізації та виписки з реабілітаційного відділення. У графі "Звільнення від роботи" у другому стовпчику "До якого числа включно" зазначається дата виписки. У графі "Стати до роботи" словами пишуть число і місяць, коли працівникові потрібно стати до роботи, зазначають посаду, прізвище лікаря та завідувача реабілітаційного відділення. їхні підписи засвідчуються круглою печаткою санаторно-курортного закладу. Якщо тимчасова непрацездатність триває, підкреслюється "ПРОДОВЖУЄ ХВОРІТИ".

Якщо листок непрацездатності видано у зв'язку з вагітністю та пологами

У графі "Звільнення від роботи" ЛН, який видається у зв'язку з вагітністю та пологами, одним рядком записують сумарну тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами і дату відкриття ЛН, а в графі "Стати до роботи" — дату закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Такий ЛН має бути засвідчений підписом лікаря та завідувача жіночої консультації, а для іногородніх жінок — ще й підписом керівника закладу охорони здоров'я та печаткою лікувального закладу. Додаткові дні післяпологової відпустки в разі ускладнених пологів і багатоплідної вагітності оформлюються окремим (додатковим) бланком ЛН, який видається за місцем спостереження вагітної, і також як і основний ЛН, затверджується підписом лікуючого лікаря, завідувача жіночої консультації, а для іногородніх жінок ще й керівником цього медичного закладу (п. 9 Інструкції). Цей ЛН видається на 14 календарних днів, крім жінок, яких віднесено до І-ІУ категорій постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Підставою для видачі ЛН є довідка зі стаціонару медичного закладу, де відбувалися пологи, яка обов'язково має бути засвідчена підписом головного лікаря і печаткою цього закладу.

Заповнення листка непрацездатності за місцем роботи хворого

Чинним законодавством не встановлено строку, протягом якого працівник зобов'язаний повідомити адміністрацію підприємства про те, що йому видано ЛН. Зазвичай працівник подає ЛН у перший день виходу на роботу після закінчення тимчасової непрацездатності. Подання ЛН обґрунтує причину відсутності працівника на роботі, а також дасть можливість вчасно нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності і виплатити її в найближчий день, установлений на підприємстві для виплати заробітної плати (ч. 2 ст. 52 Закону № 2240).

У день виходу на роботу працівник віддає закритий у закладі охорони здоров'я ЛН табельникові або іншій особі, уповноваженій приймати ЛН. Зворотний бік ЛН заповнюється відповідальними особами за місцем основної роботи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >